Na Slovensku sa objavili billboardy upozorňujúce na skorú sexualizáciu detí zo strany WHO

Bilbordy o mastorbacii deti na SlovenskuNa Slovensku sa objavili billboardy s veľkým nápisom „Sexuálna výchova pre deti vo veku 0-4 rokov má učiť: „potešenie z dotýkania sa svojho tela, skorú detskú masturbáciu.“
Kto je zadávateľom billboardu, zatiaľ nie je známe.

 

Billboard s odkazom na Hlavné správy

Billboard uvádza, že definícia pochádza z dokumentu OSN, konkrétne Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010 s názvom Standards for Sexuality Education in Europe. Text na ktorý upozorňuje citát na billboarde sa nachádza na 38. strane dokumentu.

Menovaný dokument je pre Slovensko nezáväzným dokumentom. Avšak počas vlády strany Smer-SD tu už boli tri snahy o zavedenie sexuálnej výchovy do vyučovacieho procesu. Na základe vlny nevôle zo strany občanov boli prvé dve stiahnuté. Ministerstvo momentálne vyhodnocuje pripomienky zaslané v medzirezortnom pripomienkovom konaní k Strategickému rámcu starostlivosti o zdravie pre roky 2013-2030. Okrem vládnych inštitúcií sa do pripomienkovania zapojili aj občania (viac informácii sa dozviete tu), ktorí nesúhlasia so stanovami dokumentu, ale aj napriek tomu je zo strany zákonodarcov snaha o ich uzákonenie.

Na billborde je aj odkaz na stránky, ktoré prinášajú viac ďalších informácií o problematike sexualizácie spoločnosti, alebo ktoré sa tejto téme nevyhýbajú. Medzi nimi je aj odkaz na náš portál HlavneSpravy.sk, ako zdroj pravdivých informácií.
Nateraz ale nevieme, kto je zadávateľom tejto kampane a čo ňou sledoval. Pokúsime sa to zistiť v najbližšej dobe a priniesť o tom viac informácií.

http://www.hlavnespravy.sk/na-slovensku-sa-objavili-bilbordy-upozornujuce-na-skoru-sexualizaciu-deti-zo-strany-who/228229

Tento obsah bol zaradený v Správy a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.