Hrôzostrašné svedectvo pacientky z jednej nemocnice na Slovensku: „7x som mohla prísť o život“

Moja nižšie opísaná osobná skúsenosť so slovenským zdravotníctvom len potvrdí to, o čom hovoríte i vy vo svojom programe – naše zdravotníctvo je v úbohom stave a môžu za to všetky doterajšie vládne strany a ich koaliční partneri, ktorí podporovali devastáciu zdravotníctva, resp. nič neurobili, aby jej zabránili.
CHod volit LSNS 70 ukradnute vratit statu
Ba, minister zdravotníctva v minulosti vydal rozhodnutie pre všetkých riaditeľov nemocníc, že nesmú dať poisťovne na súd (návrh na platobný rozkaz – do 3 týždňov by bola poisťovňa súdne zaviazaná nemocnici zaplatiť celú zadržiavanú čiastku pacientových peňazí), ak riaditelia neuposlúchnu tento rozkaz, dostanú okamžitú výpoveď. Tento rozkaz som videla na vlastné oči a platí do dnes.

M. Kotleba Bratislava 29. 2. 2016

Žiaden minister rôznych vládnych strán do dnešného dňa tento rozkaz neodvolal. Počul niekto na Slovensku, že by niektorý riaditeľ nemocnice dal na súd poisťovňu a žiadal si tak pre svoju nemocnicu oprávnené peniaze??? A pre toto sú nemocnice dlhé roky finančne poddimenzované, preto sú nízke platy, preto veľa odborníkov (lekárov i sestier) odišlo pracovať a zarábať do zahraničia. Prázdne miesta po nich sú zapĺňané hocikým, kto príde.
CHod volit LSNS 37

V dlhodobo extrémnej situácii sa začnú ukazovať jednotlivé ľudské charaktery. Máme veľa úžasných sestričiek a doktorov (napriek ťažkej finančnej situácii si zachovali svoju profesionalitu, ľudskosť a morálku) a mám za to, že si zaslúžia primeranú mzdu (som za seriózne zvýšenie ich miezd) za ich službu voči pacientom. Ale sú aj také sestry a lekári, ktorí to morálne a charakterovo nezvládli. Títo by mali byť prepustení a potrestaní (treba k tomu uspôsobiť legislatívu). Prázdne miesta po nich zaberú navrátivší sa pracovníci zo zahraničia – musia sa však v zdravotníctve zvýšiť platy.

Niektoré sestry šikanujú a terorizujú svoje kolegyne, lekárov!, vzdorujú a neraz i vynadajú primárovi! a bežne sa vyvršujú na pacientoch, do ich zdrav. kariet zapisujú nepravdivé záznamy. Niektorí „kvázi lekári“ nepoznajú symptómy jednotlivých diagnóz. Všetci títo sa neboja takto protizákonne správať, lebo vedia, že ich nevyhodia, nakoľko za nízke platy ich nemá kto nahradiť.
Treba vymeniť doterajšie politické strany, ktoré sa podieľali, či priamo páchali likvidáciu zdravotníctva, je nutné nastaviť zdravotníctvo na zdravý mód, dať výpovede pracovníkom morálne a odborne na dne a trestno-právne ich potrestať.
CHod volit LSNS 68 aby Slovak nebol otrokom

Podľa štatistiky ročne zomrie na Slovensku 3.000 ľudí kvôli neodbornosti, zle stanovenej diagnóze, zle nastavenej liečbe a ľahostajnosti. Ak by bola spravodlivo nastavená trestnoprávna zodpovednosť a ozaj by začali za zabitie vinníkov zatvárať, verím, že by sa niektorí „kvázi pracovníci“ v zdravotníctve začali správať zodpovednejšie. No, kým tečie krv z cudzieho – nemajú dôvod na zmenu svojho správania. Až keď budú konečne postihnuteľní a postihovaní oni sami, potom budú motivovaní ku zmene svojho správania.


Prečo Vám píšem a prečo sa vyjadrujem k danej téme teraz pred voľbami? Pretože je najvyšší čas niečo s tým neporiadkom v zdravotníctve urobiť. A tiež preto, že ja osobne som bola teraz vo februári obeťou „kvázi lekárov a kvázi sestier“ – 7x som mohla prísť o život. Popíšem stručne.
CHod volit LSNS 34 srdce krvave

„Podozrenie na pokus o zabitie“, ďalej bude používané len slovné spojenie „pokus o zabitie“.
Antibiotiká mi rozvrátili vnútorné prostredie, hnačky (10 dní, posledných 5 dní som už ani nepila), ťažká dehydratácia (okamžite nasadiť kapačkami fyziologický roztok – fyzák), toxín CDI (nebezpečný, vysoká úmrtnosť, preto sa musí okamžite pri podozrení nasadiť liečba). Môj obvodný lekár presne stanovil a napísal diagnózy v poradí podľa akútneho ohrozenia na živote a postup liečby a poslal ma na infekčné, aby sa o mňa postarali. Všetko malo prebehnúť normálne a hladko, ale …Prvý až piaty pokus o zabitie sa uskutočnili v priebehu 19-tich hodín! (nedeľa 13,00 – pondelok 8,00 hod.)

1. pokus o zabitie – mladá doktorka (krátko po skončení školy) na pohotovosti ma s dvoma život ohrozujúcimi diagnózami (ťažká dehydratácia a CDI) – bez liečenia – chcela poslať domov, vraj mi nič nie je a hnačku si môžem liečiť aj doma;
– CDI samé o sebe je veľmi nebezpečné 13-20% úmrtnosť, nutná hospitalizácia a už pri podozrení je nutné okamžite nasadiť lieky;

– následkom CDI je aj dehydratácia (hnačky + zápal zažívacieho traktu = bolesti, nemôže sa piť), nutná hospitalizácia a okamžite dať fyzák;

– lekárka-školáčka mi odmietla dať liečbu a až na moje dôrazné odvolávanie sa na môjho obvodného lekára a dožadovanie sa liečby, som bola hospitalizovaná, avšak na tieto 2 ťažké a akútne život ohrozujúce diagnózy mi lekárka-školáčka odmietala dať liečbu (fyzák a lieky), dokonca mi tieto dg. ani len nezapísala do mojej zdrav. karty;
CHod volit LSNS 55 pekne

2. pokus o zabitie – lekárka-školáčka informovala lôžkové odd., že som hypochonder, aby mi nedávali liečbu na ťažkú dehydratáciu a už vôbec nie na CDI a takúto chorú a bez imunity (ktorá sa pri CDI automaticky stratí) ma dali na „luxusnú“ izbu s 2 vybitými sklami a zakrytými len lepenkou a kartónom od topánok – vonku bolo 0° C;
CHod volit LSNS 63 super market

3. pokus o zabitie – sestra mi v noci pri mojom totálnom kolabovaní na dehydratáciu odmietla zavolať službukonajúceho lekára a dať mi fyzák, až keď som jej oznámila, že zavolám rodine, aby prišli s políciou a prinútili ich začať ma riadne liečiť, potom mi s nevôľou dala fyzák;
Chod volit LSNS 9

4. pokus o zabitie – mala som „až“ 1 l fyzáku (na ťažkú dehydratáciu!!!!!), tak som ráno od sestry žiadala ďalší, opäť mi ho odmietla poskytnúť; opäť som musela bojovať o život a životodarnú kvapalinu;
CHod volit LSNS 71 vzdelavat na krestanskych principoch
5. pokus o zabitie – na rannej vizite mi moja ošetrujúca „kvázi“ lekárka takisto odmietla poskytnúť fyzák, lebo vraj nie som dehydrovaná, keďže mám zvýšený kreatinín v krvi; táto „kvázi“ lekárka vôbec nevedela!!!, že práve vtedy, keď sú zvýšené hodnoty kreatinínu, sa jedná o dehydratáciu; trvala na tom, že: „nie ste dehydrovaná, fyzák vám nedám“ (vraj už som aj tak mala až 1,5l); táto „kvázi“ lekárka nevedela, že keď je 10 dní hnačka a z toho posledných 5 dní som už vôbec nepila, že sa jedná o ťažkú dehydratáciu (nevedela to ani lekárka-školáčka); opäť som musela bojovať o život a životodarnú kvapalinu až do večera (spolu mi tekutina tiekla 15 hodín); 1.) tým mi dehydratácia už pominula, viac tekutín som už nepotrebovala; 2.) viac vody by bolo kontraproduktívne, lebo pri najťažšom štádiu CDI voda a plyny začínajú rozťahovať a plniť brucho a črevá, tie praskajú a nastáva smrť;
CHod volit LSNS 69 za krestanske hodnoty

6. pokus o zabitie – dehydratácia pominula a pri mojom najťažšom štádiu CDI mi začalo nafukovať brucho, črevá plniť vodou, bolesti, tak som „kvázi“ lekárke na vizite povedala, že už viac tekutín nemôžem prijať, lebo mám plné črevá a viac do nich nemôžem pumpovať tekutinu, aby nepraskli. Úmrtnosť je veľmi vysoká: 13-20%. „Kvázi“ lekárka ma vyšetrila, zistila uvedené symptómy CDI v bruchu a jej „kvázi odborné“ vedomosti rozhodli, že mi zasa dá fyzák a bude pumpovať tekutiny do plných čriev; absolútne nerozumela diagnóze, nerozumela symptómom a už vôbec nerozumela liečbe – ak by som konala podľa jej návrhu liečby, tak sa podieľam na vlastnej eutanázii;
CHod volit LSNS 21 – kópia

7. pokus o zabitie – Manžel zariadil výmenu tejto ošetrujúcej „kvázi“ lekárky (podľa info nie som prvý pacient, ktorý požiadal o jej výmenu za iného lekára) a konečne som odvtedy bola liečená tak, ako som mala byť liečená od samého začiatku. Keď mala nočnú službu „kvázi“ lekárka, dostala zákaz sa ku mne priblížiť, prichádzal ku mne službukonajúci lekár z iného oddelenia. Počas nočnej služby tejto „kvázi“ lekárky si jej spolu-službu-konajúca sestra (neznámo na koho popud) dovolila vynechať mi dávku lieku o 23.00 hod., vynechaním sa toxín stáva rezistentný a nebolo by ma čím liečiť – úmrtnosť pri CDI je 13-20% (sú 4 lieky, na prvý som alergická, na druhý by som sa stala rezistentná, a na zvyšné 2, pri mojich alergiách, je vysoká pravdepodobnosť, že by som bola alergická – a potom už niet ma čím liečiť). Sestra povedala, že „lekár z iného oddelenia“ jej zakázal dať mi o 23.00 hod. liek, preto mi ho nedala.
CHod volit LSNS 10 telka – kópia

Čo nebola pravda, ja som sa s lekárom večer dohodla na ½ dávke lieku (lebo som mala na plnú dávku alergiu) a takto je to zapísané aj karte. Niektoré sestry (neznámo na koho popud) škodia lekárom, pacientom, vzdorujú primárovi. Tento 7. raz som sa stala rukojemníkom v dlhodobom boji sestier voči doktorom. Pri tomto 7. pokuse o zabite som sa rozhodla postupovať podľa trestného práva, privolala som políciu – liek som dostala s oneskorením, ale v povolenom limite a ešte nenastala rezistencia u CDI … „triler7“ som prežila. Už je tomu 1 mesiac a stále rekonvalujem. Ak by ma od samého začiatku liečili podľa pokynov môjho obvodného lekára (so 40-ročnou praxou), už dávno by som bola OK.

Keď som odolala pokusu o zabitie č. 6, išla „kvázi“ lekárka na mňa žalovať prednostovi a priviedla si ho, ako na povrázku proti mne a dala povel „trhať“. Očakávala som, že sa mi prednosta ospravedlní za všetku tú neodbornosť, šikanu a pokusy o zabitie, miesto toho pokračoval v presnej rétorike „kvázi“ lekárok (z pohotovosti a ošetrujúcej), a ešte to vystupňoval: uplatňoval na mne svoju despotickú autoritu, pripadala som si ako v koncentráku a celé to zaklincoval vetou: „ste horšia ako hypochonder“. Zamýšľala som sa, aký je medzi ním a „kvázi“ lekárkou vzťah, keď si vôbec nepozrel anamnézu, iba papagájoval to isté, čo ona. (Známemu zabili v nemocnici otca, pristupovali ku nemu obdobne ako ku mne a na karte mal napísané: „hypochonder“ – javí sa, že hypochondria je smrteľná choroba.) A tak mi prednosta vraví, že vraj musím spolupracovať na ich pokusoch konaných na mne, vraj je to moja povinnosť, že som im podpísala prijímacie papiere, kde som sa vzdala svojprávnosti (parafrázujem jeho sofistikované posolstvo).
CHod volit LSNS 13

Moja reakcia pacienta v súlade so slovenským a európskym právom:
Ja som prednostovi zasa vysvetlila, že nie ja som tam pre neho, ale on pre mňa, že ja platím jeho, že on je de facto môj zamestnanec a musí skákať on okolo mňa a nie ja okolo neho, a musí si voči mne plniť svoje povinnosti. Musí mi vysvetliť diagnózu a symptómy, musí mi presne popísať liečbu, ako bude prebiehať a náhradné možnosti liečby, a ak liečba nezaberie, resp. ak nesprávne určí diagnózu (nekorešponduje s mojimi symptómami), čo bude ďalej. Je mojím právom a jeho povinnosťou poskytnúť mi primeraného odborníka, ktorý bude rozumieť mojej diagnóze a nastaví mi správnu liečbu … a musí sa ku mne správať s najvyššou slušnosťou a úctou a vytvoriť vyhovujúce prostredie pre moje liečenie a vyliečenie (v súlade so slovenským a európskym právom). Áno, evidentne bol v šoku, že pacient odhalil ich „zvrátené ponímanie práva“, že pacient pozná svoje práva a že pacient sa tvrdo dožaduje svoji zákonných práv – hlavne práva na život.
CHod volit LSNS 22

Aj vy sa tvrdo dožadujte svojich zákonných práv na život. Ak váš život závisí od toho, či na „kvázi“ lekárov a sestry musíte zakričať – lebo inak to nejde, tak kričte vy a aj vaši rodinní príslušníci. Alebo pri zle stanovenej diagnóze, zlej liečbe a ľahostajnosti o vaše zdravie = podozrenie na pokus o zabitie, v súlade s trestným právom volajte políciu. Nahrávajte, natáčajte, foťte, zverejňujte, volajte novinárov, televíziu, medializujete – nikto vám to nesmie zakázať. Pri ochrane svojich zákonných práv máte na toto všetko právny nárok. Neberte ohľad na to, čo povedia ľudia, čo povedia tí „kvázi pracovníci“ – pre vás je dôležité iba jedno: prežiť aj v prípade, že sa nachádzate v rukách „kvázi“ odborníkov. Urobte všetko preto, aby ste nepatrili medzi tých 3.000 ľudí zabitých ročne v slovenských nemocniciach.
CHod volit LSNS 28

Mám dôkazy na všetko vyššie uvedené: doklady, fotokópie a audionahrávky.
Túto svoju skúsenosť a právne rady píšem v nádeji, že pomôžu zachrániť niečí život (mame, otcovi, synovi, dcére, manželke, manželovi).
CHod volit LSNS 35 – kópia

Ak uznáte za vhodné dať toto svedectvo, varovanie a rady pre ľudí na vašu webstránku, dávam k tomu súhlas.
Držím nám všetkým palce, aby sme 5. marca rozhodli správne, aby sa konečne začal v republike robiť poriadok.
Z.

Mohli by sme zachrániť celkovo 3.000 ľudí ročne (veľká dedina).
Na liečiteľné ochorenie na Slovensku ročne zomrie o 3000 ľudí viac ako v Česku:

https://dennikn.sk/blog/vazene-zdravotne-sestry-dakujem-ze-ste-odisli/ :
https://www.facebook.com/AndrejKiska/photos/a.244111399042979.57101.162852047168915/909710129149766/?type=3&theater :
http://www.tyzden.sk/video/27360/kazdy-rok-zbytocne-zomrie-jedna-dedina/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.