Voľby, Talmudskí židia, Antikrist, zničenie trónov, Kotleba

Koho voliť? Smerovanie talmudských židov končí príchodom antikrista. Zničiť tri tróny!
CHod volit LSNS 71 vzdelavat na krestanskych principoch
Tento článok bude iba veľmi vysokým nazeraním sa na veľkú mapu. Nepôjde do detailov, ale v čo najkratšom znení sa pozrie na svet okolo seba bez detailov. Taktiež otvorene povieme, koho budeme voliť a prečo, aj keď o politiku sa nestaráme, ani sa nebudeme. Toto je skôr výnimočný článok…
[edsanimate animation=“pulse“ delay=“4″ infinite_animation=“yes“ animate_on=““ ]

Vycisteny letak

[/edsanimate]

Chod volit LSNS 3

Zamyslime sa nad tým, prečo je dnes katolícka Cirkev na kolenách a kto nám to vlastne vládne? Vo všetkých médiách sa hľadajú príčiny prečo sa dejú veci ktoré sa dejú a keď niekto napíše pravdivo to, čo kedysi Cirkev neohrozene zverejňovala, je vysmiaty, je z neho urobený konšpirátor.

CHod volit LSNS 17 – kópia

Už Tertullián píše o tom, že kresťania sú prenasledovaní synagógou – nie stavbou, ale židmi ktorí neprestali Krista a Jeho Cirkev prenasledovať ďalej, aj po jeho umučení. Podľa židov je Kristus falošný mesiáš, ale príde raz ich pravý mesiáš, ktorý naplní všetky proroctvá do bodky a to až tak, že by zviedol aj pravých ctiteľov Krista, preto Boh skráti tie dni, lebo by VŠETCI odpadli a uverili falošnému mesiášovi – antikristovi – hovorí zjavenie Jána.

CHod volit LSNS 21 – kópia

Cirkev vždy v histórii odhaľovala spiknutia proti Kristovi, odhaľovala tajné skupiny ezoterikov a satanistov, neskôr slobodomurárov, najviditeľnejších nepriateľov Cirkvi Kristovej. Talmudskí židia nie sú židmi, staršími bratmi vo viere, ako sa to po druhom koncile neprávne formuluje. Ich hlavným zdrojom nie je Písmo Sväté, pretože to ukazuje na Krista Pána. Ich zdrojom je talmud, kniha, ktorá bola napísaná o pár storočí neskôr. Pozri video kňaza ktorý to vysvetľuje…

CHod volit LSNS 34 srdce krvave

Existuje táto duchovne myslená synagóga aj dnes? Práve vďaka Cirkvi vieme že existuje. Aké mala a má plány? Zničiť tri tróny!

K tomuto je dobré podotknúť iba to, že pod synagógou sú lóže, slobodomurárske lóže a pod nimi vlády sveta, ktoré si tieto lóže kupujú a nakláňajú k tomu, aby bol konečný cieľ zrealizovaný.

Tri tróny

Tri tróny predstavujú tri prekážky k tomu, aby mohol byť antikrist uvedený do slávy. Prvým trónom je monarchia, ktorá má hierarchické zriadenie, na čele kráľa, kde sa trón dedí. Toto nie je prijateľné pre synagógu, zvlášť nie preto, lebo kráľ má nad sebou kontrolu v podobe Cirkvi. Bez Cirkvi kráľ nie je korunovaný, sú mu odopierané mnohé výsady. Kráľ tiež predstavuje problém k zjednoteniu krajín do jedného celku, ako opíšeme dolu.

Monarchia bola zrušená a zlikvidovaná cez revolúciu, ktorá začala vo Francúzku a pokračovala postupnými krokmi ďalej, do každej krajiny. Aj keby sme mohli namietať, že dnes má predsa Veľká Británia a iné štáty kráľovnú, či kráľov, sú iba nepotrebnými bábkami, pre synagógu nepodstatnými.

Druhým trónom je trón pápeža. Synagóge sa nepodarilo tento trón dobyť veľmi dlhú dobu. Pochopili totiž jednu vec, že zvonka Cirkev nedobyjú a tak zmenili stratégiu – infiltrovali sa cez lóže dovnútra ako kňazi, biskupi, kardináli. Nie je to nič nového, pretože už v rannej aj v neskoršej Cirkvi mali židia plán ten, že sa infiltrujú dovnútra, čo sa im podarilo, ale boli odhalené ich falošné úmysly. Teraz to urobili inak. Samotná synagóga nevystupuje pred svetom verejne, ale má svojich poskokov – slobodomurárov, ktorí robia všetku špinu. Tak sa dnes nestali kňazmi židia – ktorí sú viditeľní a je to okaté ak by to robili ako v skorších dobách keď boli odhalení – no miesto nich sa do Cirkvi infiltrujú slobodomurári, teda ľudia obyčajní, naši susedia, o ktorých nemusíme vedieť aký post zastávajú.

Pred koncilom bolo rozdané koncilným otcom varovanie, ktoré hovorilo o možnom prevrate v samotnom lone Matky Cirkvi, kde stálo mimo iného aj to, že slobodomurári majú dosť svojich ľudí medzi klérom. Na koncil sa tešili koncilní otcovia, tiež synagóga. Koncilní otcovia boli rozčarovaní z toho, akým smerom sa koncil uberal, o čom sa hlasovalo, o akých kontroverzných dokumentoch, ktoré prechádzali napokon zmenami aby boli napokon ako-tak ,,katolícke”, no niesli zo sebou nový jazyk – dvojjazyčnosť. O čo vlastne na tomto koncile išlo? Išlo o to, aby sa katolíci nedržali pevne svojej viery – hlavne v článkoch o iných náboženstvách, aby tu povolili uzdu, bol prijatý ekumenizmus a náboženská sloboda. Ovocie dnes pekne vidíme – smerujeme ku synkretizmu – k uznaniu všetkých vier ako rovnocenných, čím je Kristus náš Pán odstavený na vedľajšu koľaj. Tak jeho zástupná obeť je údajne platná pre každého, je v jedno čo verí, veď Kristus Pán zomrel za všetkých. Keby sme išli do detailu, tak stará omša hovorí o mnohých, alebo lepšie povedané o tých, ktorí uverili a prijali Krista čoby Pána. Nová omša hovorí o všetkých spasených, stačí konať akési dobro. K tomuto boli dokonca prepísané biblie, ktoré nesú názov – neovulgáta. Keď máte staré vydanie, alebo si vezmete protestantské biblie, tam to bude preložené správne. Ale to sme odbočili.
voľby-6-1024x480

Koncilom stráca pápež moc! Je to napísané tvrdo a mnoho ľudí sa nad tým môže pozastaviť, ale je to žiaľ tak! Otázne je aj to, či už pápeži pred koncilom spätne po Pia X., mali plnú moc a plné slovo v Cirkvi, ktorá ich poslúchala na slovo, pretože ani týmto pápežom sa nepodarilo zasvätiť Rusko Panne Márii Fatimskej, ako si to želala. O čo ťažšie sa to nedarilo pápežom po koncile a to dobre vieme, akú snahu mal Ján Pavol II., keď napokon rezignoval s tým, že ho biskupi neposlúchajú. Nevídané! Biskupi neposlúchajú Petra, k čomu je potom Peter na svojom tróne? Pápež Benedikt XVI. to vyjadril úplne presne – moja právomoc pápeža končí u tamtých dverí – ukázal na dvere svojej pracovne. Aj keď mnoho katolíkov bude namietať, pretože žijú s ružovými okuliarmi, že pápež je Peter, Skala, na ktorej Kristus vystavia svoje Cirkev – dnes je to žiaľ a to treba napísať – iba bábka. Bábka podobná kráľovnej Veľkej Británie. Má síce svoj trón, ale nefunkčný. Pápež dnes nemôže zasvätiť Rusko Márii, pretože žijeme vo falošnej dobe ekumenizmu a pravoslávie by bolo pobúrené takýmto krokom, čo je menší problém. O veľa viac by bola pobúrená synagóga, ktorá postupne katolícku vieru tlačí do synkretizmu, stačí si pripomenúť stretnutia v Assisi, alebo si prečítať mnohé ,,nové” knihy o tom, ako aj iné viery vedú do nebeskej vlasti. Aj keď i v katolíckom svete je mnoho tých, ktorí neprijali tieto falošné myšlienky, je oveľa viac tých ľudí, ktorí sú pomýlení a falošne podľa tohto návodu veria a práve o to ide.

Tretím trónom ktorý je potrebný zničiť je napokon samotný Kristov trón, na ktorý zasadne antikrist. Toto ako ľudstvo máme ešte len pred sebou. Ale nie je ani toto ďaleko, pretože i keď aj dnes sa oslavuje sviatok Krista Kráľa, v skutočnosti už iba malá hŕstka katolíkov verí, že Kristus je skutočným kráľom, že riadi dejiny sveta, že nakláňa srdcia panovníkov tak, ako On chce – takto to totiž stojí v Písme Svätom. Kristus je kráľom a nikdy nemôže byť skutočne zhodený, dokonca On sám dovoľuje aby prišla táto doba totálneho odpadu od viery.
CHod volit LSNS 69 za krestanske hodnoty

Vráťme sa ale k ľudskému videniu sveta – nie ani tak synagóga bude viditeľne zhadzovať Krista Kráľa z trónu, ale vlastný ľud, ktorý bol kedysi kresťanský, ktorý dnes úplne odpadol od Boha k modlám mamony.

Znovupostavenie Babylonu

Podľa židov má byť antikrist vládca celej zeme, teda nutne musí byť jeden panovník na zemi, čo by znamenalo, zrušiť hranice, zrušiť národy a všetko urobiť na báze jednej vlády a jedného panovníka. Nedeje sa toto už dnes, toto spájanie sa národov, zlučovanie sa do jednoliatych celkov s jednou centrálnou mocou?

Panovník tiež nemôže prísť do sveta, kde by existovali nezhody medzi náboženstvami a zvlášť kde by bola silná katolícka Cirkev, ktorá by ho hneď odhalila. Preto je tak veľká snaha práve z Cirkvi učiť ľudí nové učenie, že napokon všetci ľudia budú spasení, že peklo je tým pádom prázdne, že každý nech si robí čo chce podľa svojho pokriveného svedomia, ktoré nie je formované katolíckou vieroukou. Ježiš zomrel za všetkých – aleluja – tak sa dnes lacno a falošne verí.

CHod volit LSNS 2

Keď ľudia stavali babylonskú vežu, dlho sme nechápali význam tohto posolstva, nechápali sme jeho hlbší význam až dnes v tejto dobe. Boh tam hovorí, že zmetie jazyky ľuďom aby si nerozumeli, lebo to je počiatkom zla, keď majú jeden jazyk a sú jeden národ. Boh predvídal že zriadenie jednej vlády a jedného jazyka je počiatkom špatností a preto rozhádzal ľudí podľa národov po celej zemi. Ale práve dnes sa deje spájanie národov a vytváranie opätovnej spoločnosti ktorú Boh odmietol, spoločnosti Babylonskej. Niektorí ľudia vidia dnes dokonca podobnosť budovy Európskej únie, s budovou ktorú stavali pohania ako babylonskú vežu, kedy sami seba pasovali za bohov. Aj keď nevieme ako skutočne táto veža babylonská vyzerala, podstatné je duchovné pohanské posolstvo, ktoré sa napĺňa v uskutočňovaní tohto plánu.
CHod volit LSNS 25 – kópia

Voľby do parlamentu

Toto bol rýchly náčrt, mapa z veľkej výšky na dianie okolo nás. Podporovanie úsilia Európskej únie za rýchlejší postup v zjednocovaní, aj cez miešanie národov (imigranti), čím sa ešte viac urýchli likvidácia už aj tak slabej viery v Európe, je varovným signálom. Skupovanie majetku občanov zahraničnými korporáciami, o ktorých toho moc nevieme, kde sme dali svoje vlastné vklady, ktoré vybudovali naši predkovia za tridsať strieborných, nás musí nútiť k zamysleniu.
CHod volit LSNS 53

Nebudeme tu rozvádzať dopad toho, že bol zničený prvý trón monarchie, ktorý bol nahradený demokraciou, ktorá vlastne nepracuje nutne na pravde, ale na väčšine. Ak väčšina odhlasuje že červená farba je modrá farba a vy budete hovoriť že sa ľudia mýlia, môžete skončiť zle, pretože porušujete zákon a je jedno či zákon stojí na pravde, podstatné je, čo rozhodla väčšina. Demokracia zavraždila nášho Spasiteľa, kde väčšina prehlasovala tak zákon, ako aj strážcu zákona Piláta.
CHod volit LSNS 51

Tiež sa nebudeme baviť o manipulácii s ľuďmi a ich hlasmi. Zvlášť nie v našej pohanskej spoločnosti, kde cieľom človeka nie je večný život, ale nadobudnutie majetku – Americký sen, z chudáka milionár. Toto synagóga naučila ľudí naše doby, takto ľudí priviazala k závislostiam na svete a jeho výtvorom, preto sa dajú kúpiť a podplatiť.

Jediným kritériom pre katolíka je katolícka strana, ale taká strana tu žiaľ nie je. Potom pripadá kritérium pre katolíka aspoň kresťanská strana. Táto strana by však musela bojovať za právo, ktoré patrí Bohu a Kristovi. Ako príklad uveďme voľnú nedeľu. Ani pohanský ateistický komunizmus nezrušil voľné nedele, ale tento nový demokratický systém to robí. Bohatí ľudia majú voľné nedele, chudobní ľudia pracujú cez tieto nedele a neexistuje u nás páka na to, žiadna strana, ktorá by tento deň zasvätila Bohu, ako tomu bolo 1000 rokov na Slovensku. Pretože národ, ktorý si nectí Boha, si nezaslúži jeho milosti z neba a zvlášť taký národ, ktorý dokonca opovrhuje Božím svätým dňom.

Čo vraždy detí, interupcie? Ktorá strana sa zasadzuje za to, aby sa tieto vraždy skončili? Práve nemorálnosť bola hlavným motorom pádu civilizácií a to nielen našej. Homosexualita vládla v Sodome a Gomore, neskôr v Grécku, potom v Rímskej ríši. Deti boli na obtiaž, často zabíjané a táto doba sa vracia. Milióny detí je zabitých v lone matky. Ktorá strana bojuje proti tomuto systému, že by sme mohli povedať, áno – toto je strana na obranu kresťanstva?! KDH ako jediná strana hlásiaca sa ku kresťanstvu, bola vo vláde a interupcie prebiehali ďalej, ale oni to nezastavili.

KDH a Kotleba

Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, kresťanovi katolíkovi zostávajú iba dve strany. KDH a Kotlebova ľudová strana. A div sa svete, že práve tieto dve strany bojujú o srdce voliča katolíka. Pokiaľ KDH bolo pri moci, nebránilo tvrdo katolícke záujmy, ľudovci ešte v parlamente neboli a preto pravdepodobne dostanú šancu.

KDH prispieva svojou troškou na ničení katolíckej viery a kultúry tým, že podporuje vznik nového babylonu, o ktorom tu hore bola reč. Nedávno sme mali na stránke video kňaza, ktorý pomenoval príčiny, prečo nebude voliť KDH. Šokujúce vyhlásenie bolo to, že KDH je ovládané slobodomurármi, aby hlasy kresťanov nešli niekam na národné strany, alebo na extrémistické strany, ale aby tieto hlasy išli do KDH, ktoré však bude pracovať potom pre svojho šéfa – lóže. Aj keď toto bol iba súkromný názor kňaza, nemusí byť až taký nereálny. Video kňaz neskôr stiahol, asi problémy zhora. Tiež sa nepriamo vyjadroval k politikovi, ktorý sa ku Kristovi hlási, pretože KDH o Kristovi nikdy nehovorí. Ak sa pozrieme na našu politickú scénu, zostáva iba jeden politik, ktorý sa verejne hlása ku Kristovi a to je Kotleba, fašista, extrémista a rasista. Našli sme tento odkaz: KLIKNI

Ku Kotlebovi sa hlási silná Mariánska stránka Magnificat, ktorá dosť objektívne ukazuje kresťanstvo. Aj keď sme tomu nevenovali čas, niečo sa tam písalo, že voliči Magnificat majú prestúpiť do ľudovej strany, kto bude chcieť, vyhľadá si to. Taktiež sa k nemu hlási Aliancia za nedeľu, podporujú ho niektorí kňazi a KBS mlčí. KBS dávala mnohokrát pred voľbami obežníky, koho voliť a často ukazovala na KDH, dnes napádajú KBS-ku denníky, že prečo mlčí a nepodnikne niečo ,,nepriamo” proti Kotlebovi, lebo sa ho chystajú voliť mnohí katolíci – nejakým vyjadrením.

Profil Kotlebu

Zaoberať sa tým, že Kotleba bol extrémista a chodil v dlhom koženom hnedom kabáte – kto pozná históriu vie, prečo bol dovolený fašizmus a nielen to, ale bol aj synagógou dotovaný. A keď sa nevydaril útok na Rusko, čoby kľúčovú krajinu pre zjednotenie sveta, zatvorili sa kohútiky a panáčik v službách synagógy Hitler skončil svoju kariéru. Teda zaoberať sa strašiakom nového vzniku fašizmu je smiešne. Samotný fašizmus bol pákou synagógy pre svoje ciele. A keď sa bude zdať tento názor ako paradox, pretože práve židia utrpeli veľa cez vojnu, synagóga je schopná obetovať pre svoj cieľ čokoľvek a kohokoľvek – genocída nie je problémom. Napokon synagóga veľa vyťažila z toho, že nechala zlikvidovať svojich súkmeňovcov. Nezabúdajme tiež na to, že za týmto dielom stojí satan a Ježiš nám to jasne hovorí, že všetky vojny budú duchovné vojny, nebudeme bojovať proti moci človeka, ale proti mocnostiam temných síl.

Kotleba prehlasuje, že jeho vzor je Andrej Hlinka, to je správne, tiež vysoké rúbanie. Andrej Hlinka bol kňazom a veľkým národovcom. Kotlebovi k tomuto ideálu chýba Hlinkova viera, pretože Andrej Hlinka nie raz začínal tým, že sa bude zodpovedať Kristovi čoby kráľovi a preto si nemôže robiť čo chce a musí seba aj národ podriadiť Kristovej vláde. Toto u Kotlebu chýba. Hlinka si bol plne vedomý toho, že je to Boh, ktorý stojí nad jeho každým rozhodnutím a Kotleba si toto ešte neuvedomuje, pretože na to aby bol silný v budúcnosti, musí byť silný vo viere. Horšie je to s politikmi, ktorí nemajú nikoho nad sebou, teda sebe sami sú zákonom a tak ich zlé srdce ich vedie ku kradnutiu, zhromažďovaniu obrovského majetku, k strate súdnosti a ľudskosti, keď si oni myslia, že ich nikto nebude za to súdiť – omyl!

Boh Kotlebovi pripravuje pôdu. Pokiaľ v minulých voľbách bol prepadákom, potom prišli voľby za župana do Banskej Bystrice a tu Boh postavil SMER na smiech. Maňka prehral po tom, čo takmer získal bez ďalšieho kola víťazstvo, išiel do druhého kola a prehral s Kotlebom. Ten mal čas ukázať, ako bude spravovať Banskú Bystricu a jej kraj a priniesol zaujímavé výsledky. Veľký plus si urobil v tom, že bojoval proti erotickému divadlu, ktoré podporovali proti nemu poslanci SMER-u a paradoxne KDH.

Kotleba sa však nemôže chváliť tým, že je to nejaká jeho sila ktorá dokázala ľudí zmobilizovať, ale je to Boh, Kristus Pán, ktorý mu dal možnosť. Vždy keď o tomto hovorí na verejnosti, mal by hovoriť, že je to Kristus, ktorý mu daroval víťazstvo a keď sa dostane do parlamentu, opäť to bude iba Božia zásluha a nie jeho. Toto mu ešte chýba – pevnosť vo viere akú mal Hlinka.

Boh nie náhodne niečo pripravuje pre človeka, aby potom človek ukázal, či to čo hovorí na námestí a medzi svojimi, či dokáže pretaviť do skutkov ak bude v parlamente a preto podľa mnohých indícií, ľudová strana v parlamente bude a možno je otázkou, koľko percent získa.

Kotleba samozrejme nie je spasiteľ. V podstate správne rozpoznáva babylon, ktorý sa buduje a chce proti tomu bojovať. Tento trend katolíkov je už reálny vo vyspelých krajinách, aj my sme sa tu na webe zamerali na Francúzko, kde katolíci začínajú bojovať otvorene proti systému.

Že by však dokázal zastaviť rozbehnutý vlak synagógy, to nepôjde, ako hovorí náš Pán – musia sa naplniť písma. Na druhej strane ľudia vycítili že Kotleba by mohla byť iskierka nádeje a preto dostane pravdepodobne šancu byť v parlamente a ukázať čo dokáže a ako bude bojovať proti veterným mlynom.

Pravidlá ako voliť

Ako by mal voliť katolík? My sa radíme k tradičným katolíkom a preto náš cieľ je nebo. Európa a svet má spieť k tomuto nebu a preto aj vlády by mali byť také, ktoré smerujú ľudí do nebeskej vlasti. Moderný katolík sa nazdáva, že užívanie si sveta, prosperita, je prioritou, ale Cirkev naopak hovorí, že tento svet je iba slzavým údolím. Preto voliť kvôli prosperite a akémusi modernému Slovensku, ako to lóže často nazývajú, je blud. Konečný cieľ mocných je zhodenie posledného trónu (Krista) a preto voliť tých, ktorí bažia za týmto cieľom je nezlučiteľné s katolíckou vierou. Aj keď je mnoho dobrých katolíkov, ktorí v dobrej viere volia systém, ktorý ničí katolícku vieru, je potrebné sa začítať do starých encyklík, ktoré varovali pred tým, čo sa teraz deje, že sa môže v budúcnosti stať.

My sa preto pripájame k Magnificatu či k Aliancii za nedeľu a dávame zelenú Kotlebovi, nech ukáže či dokáže splniť sľuby, lebo strany pred voľbami nasľubujú a potom ich voliči štyri roky nezaujímajú. Bez predsudkov, bez minulosti, lebo každý máme temnú minulosť a nebyť sviatosti pokánia, nemáme si čo vyčítať. Ideme voliť bez veľkých očí, že sa niečo zmení, my veríme v prvom rade Kristovi a dobre vieme, že aj to čo sa dnes deje, je Jeho dopustením na svet, ktorý sa Ho vzdáva, opovrhuje Ním a uráža Božské milosrdné srdce, ktoré sa razom môže zapáliť spravodlivým hnevom.

PK
http://pravykatolik.sk/2016/03/02/3380/#more-3380

Tento obsah bol zaradený v Domáce, External Videos, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.