ROZLOŽÍ KOTLEBA KDH? + Biskup Sečka vyzval k účasti v sobotných voľbách do Národnej rady SR

Ale už nejaký ten mesiac je možné pozorovať proces “dezercie” kresťanských aktivistov dokonca i radových členov KDH od KDH ku “Kotlebovi”.

BilboardCulen3

Deje sa tak napriek tomu, že strana Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko sa prezentuje ako strana sekulárna. To znamená, že jej členovia nie sú viazaní žiadnou náboženskou ideológiou, teda členstvo v strane ponecháva členom slobodu vyznania. Iste, de jure tak musí činiť každá legálna politická strana, de facto je život v politických stranách o inom. Samotného Mariana Kotlebu je vídať na bohoslužbách.

Zdá sa, že v rámci sekulárnej strany majú kresťanskí aktivisti väčšie pole pôsobnosti ako v “kresťanskom” KDH. Neviem si predstaviť, že by svoje prejavy mohli takto predniesť na akcii KDH.

Veď zhodnoťte sami: hovorí Mgr. Anton Čulen (z Magnificat Slovakia, mnohí si možno spomeniete na jeho kandidatúru na bratislavského župana)

Podľa mojich informácií, je stranícke vedenie KDH z odlivu členov a sympatizantov smerom k Marianovi Kotlebovi silne znepokojené. Strácajú totiž nielen hlasy, ale hlavne aktivistickú základňu. A dokonca aj podporu časti kňazov.

KDH s nevýrazným “farizejom” Jánom Figeľom tak síce pomaly, ale nezadržateľne, nastupuje na nezvratnú cestu SDKU.

Iniciativa 2016 viac ako tajomstvo

“Povinnosťou kresťana nie je byť idiotom. Ja som katolíčka, ale idiot nie som,”

hovorí takmer na každom mítingu kresťanská aktivistka MUDr. Natália Grausová (číslo 5 na kandidátke Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko).

A mnohí bývalí voliči, aktivisti a aj členovia KDH si tak pripadajú počas “straníckej vlády” Jána Figeľa a preto tá zmena preferencií v tých kruhoch. Uvidíme, do akej miery to ovplyvní už dnešnú sobotu.

http://medzicas.sk/rozlozi-kotleba-kdh/

Biskup Sečka vyzval k účasti v sobotných voľbách do Národnej rady SR

Spišská Kapitula (TK KBS) Spišský biskup Mons. Štefan Sečka požiadal veriacich v diecéze, aby sme zúčastnili na sobotných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Urobil tak vo výzve, ktorú čítali kňazi počas uplynulej nedele vo všetkých kostoloch diecézy. Pri tejto príležitosti ju prinášame v plnom znení.

magnific2-1240x1659-224x300

Bratia a sestry,

pred voľbami do NR SR, chcem sa vám, mojim diecéza nom, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle, prihovoriť. Bol by som rád, aby ste tieto slová prijali tak, ako ich zo svojho srdca otca diecézy teraz vyslovujem.

Ponajprv vás všetkých chcem požiadať, aby sme sa volieb zúčastnili. Aj sociálna náuka Cirkvi nám pripomína ako morálny záväzok účasť na voľbách, aby sme boli pred svojim svedomím spokojní, že sme napomohli konaniu dobra.

Ako občania tejto krajiny sa aj my veriaci podieľame na verejnom živote.
Prostredníctvom volieb môžeme všetci vybrať takých zástupcov, ktorých služba bude priehľadná a čistá a ktorí budú prijímať zákony v prospech spoločného dobra a nie pre svoje osobné záujmy. Obraciam sa na vás, aby pri výbere zástupcov sme mali na mysli osobitne tieto hodnoty: dôstojnosť ľudskej osoby, najmä manželstva a rodiny; spravodlivosť a právo pre všetkých; solidaritu so sociálne slabšími skupinami.

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska

Vyberme si spolu kandidátov vo svetle Božieho Ducha. Prosme celý týždeň za správne rozhodnutie celého nášho Slovenska.
Ostatné je v Božích rukách a On vie najlepšie čo potrebujeme, ale aj si zaslúžime!

Prajem Vám pokojný a požehnaný čas so silným vedomím, že sme urobili všetko, čo je v našich možnostiach.

+Štefan

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160302016

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.