Nemecká vláda propaguje sex medzi utečencami a Európanmi na webstránke. + Indonézia: Lekári vrátili homosexualitu do klasifikácie mentálnych chorôb

Nemecká vláda zriadila explicitne ilustrovanú internetovú stránku venovanú výhradne podpore sexu medzi utečencami a Európanmi

ZANZU

Nová webová stránka s názvom “Zanzu – Moje telo slovom i obrazom” bola zriadená ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s belgickou vládou financovaným „odborným centrom pre sexuálne zdravie“ s názvom Sensoa.

V úvodnom videu sa na internetových stránkach výslovne uvádza, že jeho cieľom je poskytnúť “poradenstvo v oblasti sexu a sexuality pre migrantov, ktorí nežijú dlho v Nemecku.”

Rozdelená do šiestich hlavných tém táto webová stránka používa sexuálne explicitné ilustrácie navrhnuté tak, aby vykreslili sex medzi utečencami a Európanmi tak často, ako je to len možné.

Okrem toho webová stránka podporuje aj homosexualitu, bisexualitu a “transgenderizmus.”

Stránka bola vypracovaná v arabčine, perzštine, turečtine a deviatich európskych jazykoch, ale z obsahu tohto webu a diskutovaných tém jasne vyplýva, že jej cieľovou skupinou nie sú Európania.

Napríklad pod hlavičkou “vzťahy a pocity” webová stránka podrobne vysvetľuje, čo znamená “domáce násilie” a prečo je neprijateľné v Európe. Násilie na ženách je moslimský fenomén.

Ďalšia časť stránky s názvom “zákon a právo” sa dokonca pokúša vysvetliť utečencom, že by sa nemali zapájať do sexuálneho násilia na ženách.

Ako by niekto, potreboval vedieť, čo je to sexuálne násilie, webová stránka sa to snaží vysvetliť takto:

„Sexuálne násilie je, ak vás niekto ohrozuje a použije násilie alebo zneužíva vašu bezbrannú pozíciu, aby mal s vami sex. Je to zločin. Niektoré formy sexuálneho násilia sú sexuálny nátlak, pohlavné zneužitie a znásilnenie. Ľudia, ktorí sa dopustia sexuálneho násilia, za to môžu byť prísne potrestaní.

Jednou z foriem sexuálneho násilia, je aj slovné napadnutie. Príklady: niekto má neslušné poznámky o vás vo vašej prítomnosti, dotkne vás, obťažuje vás telefonicky alebo e-mailom alebo SMS, vám ukáže pornografické obrázky alebo videosekvencie proti vašej vôli.

Mimochodom: ovplyvnené sú najmä ženy a dievčatá, no týka sa to aj mužov a chlapcov.“

Zanzu-sex-positions

V ďalšom oddiele s názvom “zohavenie ženských genitálií” sú utečenci poučení, že “zohavenie ženských genitálií je tiež nazývané ako ženská obriezka” a aj napriek tomu, že sa “robí z kultúrnych dôvodov,” je “nezákonná v Európe” a “zakázaná zákonom.”

Skutočný zámer stránky je však v častiach zaoberajúcich sa “druhmi sexu”: takmer každý obrázok znázorňuje sex medzi utečencami a Európanmi.

Vzhľadom na to, že webová stránka je špecificky zameraná na “migrantov” a nie Nemcov, význam stránky nemožno zamieňať: že utečenci majú považovať sex s bielymi Nemcami ako normu.

Podpora sexu medzi utečencami a Európanmi je udivujúca vzhľadom na pozadie silvestrovských útokov v mestách po celej Európe, a prebiehajúce nekonečné správy o znásilňovaní a sexuálnych útokoch, ktoré sú na dennej báze.

Ešte názornejšia je však skutočnosť, že táto oficiálna vládna internetová stránka odhaľuje pravý účel presadzovania “multikulturalizmu” a masovej imigrácie, keď cieľom nie je spolužitie viacerých rás vedľa seba, ale ich zmiešanie.

http://www.hlavnespravy.sk/nemecka-vlada-propaguje-sex-medzi-utecencami-a-europanmi-na-webstranke/753862

 

Indonézia: Lekári vrátili homosexualitu do klasifikácie mentálnych chorôb

Indonézsky minister obrany: “Dôsledky homosexuality v spoločnosti sú horšie než spúšť po nukleárnom konflikte”

Rada indonézskych psychológov sa rozhodla reklasifikovať homosexualitu, bisexualitu a transrodovosť do zoznamu mentálnych chorôb, čo znamená, že ich možno liečiť.

Podrobnosti o tom vysvetlila prezidentka rady, Suzy Yusna Dewiová, ktorá poskytla rozhovor pre denník Jakarta Post: “To, čoho sa skutočne obávame, je, že keď sú tieto sexuálne tendencie neliečené, môže sa z nich stať stav spoločensky prijímaný. Homosexualitu spúšťajú vonkajšie faktory, ako napríklad sociálne prostredie, a preto môže byť liečená len adekvátnou a postupnou psychiatrickou liečbou. Bez stálej intervencie sa totiž osoba môže veľmi ľahko vrátiť ku svojej predošlej sexuálnej tendencii, a to aj po tom, čo táto osoba prehlási, že už je zdravá.”

V januári tohto roku indonézsky minister obrany dokonca porovnal hrozbu homosexuality v spoločnosti ku nukleárnemu konfliktu: “Ak by na Jakartu zhodili atómovú bombu, nemalo by to žiaden vplyv na prístav Semaranq. Ale vo vojne za “práva” môže byť v jednom okamihu všetko zničené.” V Indonézii nie sú sexuálne vzťahy osôb rovnakého pohlavia zakázané, no sú akýmsi tabu na väčšine územia, obzvlášť v zónach, kde je vyššia prítomnosť osôb moslimského vyznania.

Vo svete homosexualizáciu spoločnosti a šírenie gender ideológie spustilo práve vyňatie homosexuality zo zoznamu psychiatrických porúch zo strany WHO v roku 1970. Odvtedy rodová ideológia vstúpila do života kultúry a politiky a homosexuálne zväzky sú vo viacerých západných krajinách zrovnoprávnené so zväzkami mužov a žien.

http://www.hlavnespravy.sk/indonezia-lekari-vratili-homosexualitu-do-klasifikacie-mentalnych-chorob/753177

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.