Dve zaujímavé výzvy delegátom snemu SNS

Združenia slovenskej inteligencie KORENE a Slovakia plus
Slobodná rada slovenského národa – obnovená SNR

vollby
Vážení delegáti snemu SNS!
Po absencii vašej strany vo vrcholovej politike Slovenskej republiky – čo bolo spôsobené vážnymi chybami a osobnými zlyhaniami jej vedúcich predstaviteľov – ste znova získali dôveru slovenských voličov, k čomu vám s úprimnou radosťou blahoželáme!

Ako najstaršia slovenská politická strana a spouobnoviteľka slovenskej štátnej samostatnosti a zvrchovanosti je SNS zároveň aj nositeľkou odkazu veľkých osobností na čele s Martinom Rázusom ako symbolom zásadovej a principiálnej pronárodnej slovenskej politiky. Túto tradíciu nesmiete sklamať!
Dôvera voličov však zároveň aj zaväzuje. Predovšetkým k plneniu volebných sľubov a programu SNS.
To by však nebolo možné v koalícii s tými, ktorých kozmopolitno-liberalistická orientácia je v nezlučiteľnom protiklade s vašim národným volebným programom.
Výsledky volieb vám určili rozhodujúcu kľúčovú úlohu, keď bez účasti SNS nie je možné vytvoriť väčšinovú vládu.

CHod volit LSNS 71 vzdelavat na krestanskych principoch

Sme presvedčení, že si s to plnou zodpovednosťou uvedomujete a nedopustíte sa osudovej chyby, ktorá by – zrejme už definitívne – mohla zmariť váš trvalý návrat do vrcholovej slovenskej politiky, ale zmariť aj nádeje slovenského národa ohľadom jeho práva žiť slobodný, ľudsky dôstojný život a zvrchovane rozhodovať o svojom osude.
Tzv. kozmopolitno-liberalistické subjekty vás budú lákať, lebo vás potrebujú. Preto vám sľúbia aj nesplniteľné. Ich cieľom však je – rozdeliť SNS, skompromitovať ju a zlikvidovať spolu s národnými silami, ktoré sú hlavnou prekážkou k naplneniu svetovládnych plánov ich zahraničných poradcov a sponzorov.

CHod volit LSNS 69 za krestanske hodnoty

Výstrahou pre vás nech je osud SDĽ-ky, ktorej vedenie sa vo svojej mocibažnosti nechalo vlákať do „dzurinovej vlády“, čo znamenalo definitívny koniec SDĽ-ky v prepadlisku dejín.
Ak by vás však vaši súčasní predstavitelia presviedčali alebo nútili do rozhodnutia proti vášmu svedomiu a programu SNS – a tým aj proti životným záujmom slovenského národa, ktorého meno nesiete v názve vašej strany – potom si zvoľte radšej iné vedenie ako zničenie a zánik SNS!

Bratislava 11. 3. 2016

Výbory Združení slovenskej inteligencie a Rada osobností

P.S.
Napokon: Smer + SNS + ĽS NS = 76 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina hlasov poslancov NR SR. Nič vám to nehovorí? Že by sa to nepáčilo Bruselu? A vám sa páči politika Bruselu? Kto je vám bližší – programom aj záujmami – Brusel či ĽS NS?!
Veríme, že sa rozhodnete správne. Nech tzv. čierny Peter – za prípadné nezostavenie väčšinovej vlády – zostane v rukách toho, kto sa hanbí za pronárodnú slovenskú politiku!

 

Voliči SNS varujú pred vstupom do pravicovej vlády a pred Bratislavskou kaviarňou

Voliči SNS pred blížiacim sa sobotným snemom, vyzvali členov SNS, najmä podpredsedov a predsedu Andreja Danka pred vstupom do pravicovej veľkej vládnej koalície. Občania a voliči SNS si neprajú, aby ich strana zasadla za jeden vládny stôl so skompromitovanými pravicovými stranami. Signatári výzvy varujú najmä pred spoluprácou s Bratislavskou kaviarňou (pravodoláskarmi – pozn. red.). Pod fotkou vám prinášame plné znenie výzvy.

Výzva voličov SNS

všetkým delegátom sobotného Snemu SNS, vedeniu SNS, predsedovi a podpredsedom SNS

Vážení delegáti snemu SNS,

Obraciame sa na Vás ako dlhoroční voliči SNS, pretože sme znepokojení povolebným vývojom.

Výsledky volieb dopadli tak, že bez účasti SNS nie je možné vytvoriť väčšinovú vládu.

Apelujeme preto na Vás, aby ste si plne uvedomili túto obrovskú zodpovednosť a neurobili fatálnu chybu.

Pre väčšinu voličov SNS je neprijateľná koalícia s extrémne skompromitovanými pravicovými stranami, ktoré hanebným spôsobom rozdali strategické podniky zahraničným investorom, vždy ostentatívne ignorovali záujmy bežných ľudí, zaviedli kultúru zisku do všetkých oblastí života, vrátane školstva a zdravotníctva.

Bratislavská kaviareň je opitá aroganciou a pýchou. Dnes a denne potvrdzuje pohŕdanie všetkým národným, spochybňuje, ba priam potiera tradičné národné a kresťanské hodnoty, vďaka ktorým slovenský národ v dejinách pretrval.

Preto Vás dôrazne vyzývame, prv než urobíte nezvratné rozhodnutie, uvedomte si nasledujúce okolnosti:

V širokej pravicovej a kozmopolitnej koalícii bude SNS vždy len trpeným príveskom a širokou koaličnou väčšinou bude programovo a personálne marginalizovaná. Matematika nepustí, z 87 hlasov v spomenutej koalícii bude SNS disponovať len 15 hlasmi.
Program SNS a jeho potenciálnych koaličných partnerov je v značnej miere nekompatibilný. Sotva sa v takomto zoskupení SNS podarí presadiť špeciálne zdanenie prirodzených monopolov, teda energetiky , telekomunikácií či bankového sektora.
V pravicovom zoskupení sotva SNS presadí dane z príjmu, ktoré by zamedzili masívnemu vyberaniu kapitálu z obchodných reťazcov, ktoré na jednej strane ožobračujú našich poľnohospodárov, na druhej strane si agresívnou daňovou optimalizáciou vyvážajú obrovské zisky do zahraničia.
Od krajne zdiskreditovaného pravicového zlepenca sotva možno očakávať pomoc pri snahách o vrátenie strategických podnikov pod kontrolu vlády, napríklad pri SE. Naopak, tieto strany vždy podporovali výpredaj národného bohatstva cudzím vlastníkom.
Pravicová vláda by mala priamo v parlamente tú najtesnejšiu väčšinu – 76 hlasov. Kollárova strana Sme Rodina by vládu len tolerovala. Osobnostné zloženie lídrov takejto umelej koalície, predovšetkým osoba Igora Matoviča, nedáva takmer žiadnu nádej na prežitie takejto vlády celé štvorročné obdobie.

Vytvorenie kozmopolitno- liberálno – pravicovej vlády s množstvom zdiskreditovaných lídrov, ktorí už mnohokrát morálne, ľudsky a profesionálne sklamali, by s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k prudkému poklesu podpory SNS a naopak, k raketovému nárastu ĽS NS. Je veľmi pravdepodobné, že v takom prípade by SNS čakal osud SDĽ, ktorej sa napriek podstatne silnejšiemu mandátu ( disponovala 29 mandátmi v NR SR) účasť v Dzurindovej vláde stala osudnou.

Preto Vás dôrazne žiadame, nestaňte sa štatistami v hre, ktorá nemôže skončiť dobre.

Odmietnutím rozhovorov so Sulíkom možno donútite aspoň niektoré štandardné strany, aby prehodnotili svoje rozhodnutie nerokovať s víťazom volieb.

Aj alternatíva konsenzuálnej vlády odborníkov a následné predčasné voľby ( po skončení nášho predsedníctva v Rade EÚ, teda na jar 2017), sú pre SNS a jej voličov lepšou alternatívou, než nechať sa zdiskreditovať v protinárodnej vláde nezodpovedných a nevyzretých, niektorých až patologických osobností.

Preto Vás, delegátov snemu SNS vyzývame, nateraz neprijmite účasť vo vláde, ktorá bude v konečnom dôsledku znamenať koniec národnej politiky na pôde parlamentu.

Signatári

PhDr. Lýdia Benčová, učiteľka, Šurany

Prof. Ing. Marián Tolnay CSc., vysokoškolský profesor, Bratislava

Doc. Ing.Ján Vlnka PhD., vysokoškolský profesor, Bratislava

Mgr. Ľudmila Mušková, bývalá poslankyňa, Kysucké Nové Mesto

Ing. Arch. Laura Gressnerová, PhD., vysokoškolská pracovníčka, Bratislava

Mgr. Ľudovít Števko, novinár

http://www.hlavnespravy.sk/volici-sns-varuju-pred-vstupom-do-pravicovej-vlady-a-pred-bratislavskou-kaviarnou/754259

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.