14. marec 1939 najvačší slovenský sviatok. + Spáchal prezident Kiska vlastizradu ?

Svedecká výpoveď Vincenta Tomášeka: „Dr. Jozef Tiso zachránil mne a ďalším deviatim život!“

VINCENT TOMÁŠEK 13. október 2010
Vincent Tomášek v roku 2010 pri výstupe s košickými Matičiarmi na MatruNarodil som sa v Nemšovej – Horné Sŕnie, ale rodina sa neskôr presťahovala do B. Bystrice. Ako vojakovi bývalej Malárovej armády sa mi podarilo po jej odzbrojení vrátiť sa k rodičom. Po potlačení povstania som uvažoval o prechode do Bystrého, ale pokus sa neuskutočnil a mňa ako podozrivého zaistila Sicherheistdienst. Som jeden z troch žijúcich zo skupiny desiatich, ktorých nemecká armáda na Silvestra 1944 po potlačení povstania vybrala v Banskej Bystrici na verejnú popravu, ak sa neprihlásia do dvoch dní páchatelia popretŕhaných telefónnych káblov. Ale vyššia moc – Prozreteľnosť zasiahla.

„Jozef Tiso zachránil mne a 800 deťom život“ – svedectvo p. Jána Budzáka


Zasiahla cez osobu nášho záchrancu Dr. Jozefa Tisu, ktorý hoci už iba ako prezident okupovanej krajiny dokázal nemožné a zachránil naše životy. Mal som vtedy 21 rokov a podobne aj dvaja bratia Nábělkovci a Václav Vaško, ktorých otcovia a rodiny patrili medzi exponovaných predstaviteľov česko-slovenskej Benešovej línie v povstaní. Tieto konkrétne fakty hovoria o tom, že Dr. Tiso zachraňoval ľudí bez ohľadu na ich názory, náboženstvo a národnosť. Zachránil desaťtisíce príslušníkov povstaleckej armády pred nemeckými zajateckými tábormi a zrovnaním povstaleckých miest Banská Bystrica, Brezno, Zvolen a Turčiansky sv. Martin so zemou.

Takto si žijú chudáci v Íraku!

Jozef TisoKajúcne sa priznávam, že som po celý život niesol ťažkú traumu pre pocit dlhu voči tomuto, mne drahému človeku, lebo som nemal spoľahlivé informácie o strojcovi zázraku – zrušenia našej popravy iba pár hodín pred jej vykonaním. Je tiež pravda, že som nemal možnosť, ani spôsob ako a kde sa mu poďakovať. Zábranou bola aj okolnosť, že za bývalého režimu som bol 34 rokov vyšetrovaný štátnou bezpečnosťou a prenasledovaný ako nepriateľská osoba.

Bol som vyhadzovaný zo zamestnaní, nesmel som pracovať vo svojom povolaní a nestal som sa ani príslušníkom česko-slovenského odboja. Orgány štátnej bezpečnosti ma dokonca obviňovali, že som sa z vlastnej iniciatívy nechal zatvoriť, aby som mohol robiť špicla pre gestapo. Štátna bezpečnosť mi však bez ostychu navrhla robiť spolupracovníka s možnosťou mať sa dobre.

Až do minulého roka som sa k týmto skutočnostiam takpovediac nepriznával, lebo som sa cítil ako bezmocný stratený syn. Až pri spomienke k 67. výročiu vzniku prvého Slovenského štátu v roku 2006, ktorú organizovala Matica slovenská v Košiciach som nevydržal a priznal som sa k tomu, že k tým desiatim zachráneným, o ktorých píše Dr. Ján Balko v knihe Desať rokov v slovenskej politike – život v piatich režimoch (2. diel, kapitola Aký Silvester sa pripravoval v Bystrici, strany 249 – 252), patrím aj ja.

Dr. Balko v nej napísal, že keď sa dozvedel o chystanej poprave desiatich rukojemníkov, odcestoval do Bratislavy a po 17.00 hodine na zvláštnej audiencii o tom informoval pána prezidenta, ktorého hlásenie rozhorčilo, prisľúbil zakročiť a výsledok bol nasledovný: „Ako som na druhý deň zistil, pán prezident zakročoval už večer po mojom hlásení. Oznámili mi, že poprava na Silvestra v Bystrici nebude. … A tu je zoznam rukojemníkov, ktorých dňa 27. XII. 1944 vybral SS-Hauptsturmbandfuhrer Dr. Heusser na silvestrovskú popravu na banskobystrickom námestí: Viliam Furdík – továrnik, Pavel Ruttkay – továrnik, Eugen Riečanský – hlavný tajomník, Ondrej Kožlej – súkromný úradník, Imrich Peník, Peter a Eva Novotní, Dr. Viktor Cársky – tajomník povstaleckého okresného výboru, Václav Vaško – študent, Ľudovít Nábělek – študent, Vincent Tomášek – súkromný úradník.

Z uvedených žijeme poslední traja menovaní. Bolo to prekvapenie pre členov MO-MS a prekvapil som aj sám seba, že som s tým vystúpil na verejnej schôdzi po prvýkrát v živote. Potom som požiadal predsedu Matice slovenskej, aby vybavil zádušnú omšu za Dr. Jozefa Tisu u pána arcibiskupa Tkáča. Stalo sa tak v apríli minulého roka. Bol to pre mňa najväčší deň za posledných 60 rokov a bol som šťastný, že som sa touto formou mohol poďakovať svojmu prezidentovi. Z politického štvanca som sa stal opäť človekom.

Pomohla mi k tomu aj kniha Dr. Balku, ktorá dokumentuje nový pohľad na dejiny slovenského národa. Preto využívam túto príležitosť, aby som človeku, ktorý pre dobro svojho národa neustále nebezpečne riskoval, a ktorého si preto nesmierne vážim, tu pred tvárou všetkých prítomných a celého Slovenska mu zo srdca poďakoval, nielen za svoj život, ale aj za život môjho o rok mladšieho brata Jozefa, ktorého Sicherheitsdienst zatvorila k vôli mne ako rukojemníka, ale aj všetkých občanov, ktorých po celých šesť rokov zachraňoval.

Urobil mnoho dobrého, ale všetko zlé potlačiť nemohol. Mnohí sme sa mu nestihli poďakovať, aj to bolo na Slovensku nebezpečné. Slovenské povedomie je drasticky udupané a ešte aj dnes udupávané oživovaním histórie – pavedy československo-boľševických historikov.

Pre mňa je Dr. Jozef Tiso naším prvým prezidentom, prvej samostatnej Slovenskej republiky, svätým mužom a martýrom slovenského národa. Jeho skutky vykonané pre náš národ v ťažkých rokoch druhej svetovej vojny sa mi javia ako zázraky.

Podpisy: VINCENT TOMÁŠEK s rodinou

Svedectvo prednesené na seminári o Dr. J. Tisovi v Bratislave, 18. apríla 2007

Článok uverejnený v časopise Kultúra, ročník X. – č. 13; 27. júna 2007; s. 5

https://beo.sk/historia/1199-svedecka-vypoved-vincenta-tomaseka-dr-jozef-tiso-zachranil-mne-a-dalsim-deviatim-zivot

 

Spáchal prezident Kiska vlastizradu ?
Vážený pán prezident Andrej Kiska,

Ako predseda Asociácie Slovenských Vojakov som sklamaný z výkonu vašej funkcie prezidenta a zároveň hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Boli ste zvolený občanmi Slovenskej republiky , ktorým ste prisahal vernosť a to zložením sľubu, ktorý sa opiera o vašu česť a svedomie vernosti Slovenskej republike. Sľúbili ste, že budete dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike, že si svoje povinnosti budete vykonávať v záujme občanov a budete zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony.

Od nástupu do vašej funkcie , sa udialo niekoľko zarážajúcich udalostí na ktoré je nutné reagovať.
Ako prezident ste priamo podriadený ústave, platným zákonom a môžete čeliť hrozbe odvolania z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním a prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu.

Mám dôvodné podozrenie, že ako prezident porušujete ústavu, ste v spojení s cudzou mocou a vykonávate príkazy cudzej moci, ktoré sú proti záujmom Slovenskej republiky. Rovnako mám podozrenie, že ako prezident, svojou činnosťou podporujete prejavy extrémizmu, fašizmu a neonacizmu. Podporujete porušovanie ľudských práv a nabádate k porušovaniu ľudských práv iné osoby.
Tieto podozrenia sú zároveň podozrením, že svojou činnosťou ste naplnili skutkovú podstatu spáchania trestného činu vlastizrady, podľa §311, Trestného zákona.

V pozícii predsedu ASV je pra mňa veľmi ťažké vysloviť takéto podozrenie voči vlastnému prezdientovi a hlavnému veliteľovi Ozbrojených síl SR, preto vás vyzývam, aby ste sa pred občanmi SR obhájili a udal dôvody prečo ste tak konal. Vyzývam vás pán Kiska, aby ste všetky svoje skutky dostatočne zargumentoval a jasne zdôvodnil a tým váš úrad očistil od všetkých upodozrievaní. Ako prezident ste povinný odpovedať na tieto dotazy, pretože ste boli zvolený v demokratických voľbách a zodpovedáte sa za svoje konanie občanom SR.

Ukrajina

Prezident Kiska viacnásobne vykonal služobné cesty na Ukrajinu, ako najvyšší ústavný činiteľ SR. Pri návšteve sa vždy priateľsky vítal s prezidentom Ukrajiny Porošenkom. Slovne ho podporil a chválil jeho kroky a kroky politickej reprezentácie Ukrajiny za riešenie situácie na východe UA, ako aj za snahy implementácie UA do EÚ. Túto podporu vykonával s vedomím, že Ukrajina má vo svojich vojenských uskupeniach hnutia, ktoré sa otvorene hlásia k ideológiám nacizmu a fašizmu.V nedávnej dobe sa tieto polovojenské neonacistikcé zoskupenia priblížili k hraniciam SR a vykonávali teroristickú činnosť, čim bezprostredne ohrozili SR a dá sa očakávať , že aj v budúcnosti budú ohrozovať bezpečnosť SR.
Prezident Kiska otvorene podporoval puč na Ukrajine tzv. “ Majdan “, ktorý vykonávali predovšetkým polovojenské neonacistické hnutia hlásajúce sa k odkazu vojnového zločinca Banderu. Prezident Kiska sa zúčastnil výročia osláv tohoto puču, čím vážne poškodil dobré meno Slovenska a to obhajovaním zverstiev neonacistov napr. v Odese a na Donbase. Prezident Kiska sa zaviazal na konferencii NATO vo Walese , že Slovenská armáda bude školiť vojakov ukrajinskej armády, v ktorej radoch bojujú príslušníci neonacistických zoskupení. Mám dôvod si myslieť, že prezident podporuje nacizmus a fašizmus , že kolaboruje s politickou reprezentáciou štátu, ktorý nielenže toleruje, ale aj podporuje nacizmus. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

NATO / Wales

Prezdient Kiska na konferencii NATO vo Walese, sa zaviazal zriadiť na Slovensku základňu NATO v Poprade. Táto základňa by mala slúžiť aj na uskladnenie munície. Týmto by sa stalo Slovensko vojenským cieľom v prípade vypuknutia konfliktu medzi NATO a Ruskom. Na takomto geopolitickom konflikte nemá Slovensko žiadny záujem. Tento prístup nášho prezidenta nás priamo vťahuje do bezprostrednej hrozby vojenského konfliktu medzi NATO a Ruskom.
Prezident Kiska týmto nadradzuje záujmy cudzích mocností a organizácií nad záujem Slovenskej republiky. Takýto postoj prezidenta poškodzuje SR a priamo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenska. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Prezident Kiska na porade s Generálnym tajomníkom NATO bol vyzvaný na zmenu doktríny obrany Slovenskej republiky, ktorá sa má upraviť so zámerom zmeny spôsobilosti obrany štátu pred vonkajším nepriateľom, na spôsobilosť rýchlej nasaditeľnosti Slovenskej armády ( rozumej vyvedenie armády za hranice Slovenska ) , pre expedičné potreby NATO. Ide teda o snahu obmädziť suverenitu SR zmenou aktuálnej doktríny obrany štátu. Kedže NATO zameriava všetku svoju pozornosť na možný konflikt s Ruskom, je možné predpokladať , že občania Slovenska, v prípadnom vojenskom konflikte budú umierať za záujmy cudzej mocnosti. Ďaľej z porady s tajomníkom NATO vyplynula snaha o potlačenie základných ľudských práv, konkrétne slobody prejavu a to prostredníctvom deklarovanej “ komunikačnej kampane “ ktorá sa má zamerať na potláčanie názorov Ruska na dianie na Slovensku, vo svete a naopak silno presadzovať názory USA , EÚ a NATO. Prezident Kiska na jednej strane upoznornil na ruskú propagandu na území SR a na druhej strane presazduje propagandu USA a NATO na území SR. Komunikačná kampaň, ktorú podporuje prezident Kiska je jasným prejavom jednostrannej propagandy v prospech cudzej mocnosti. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Anexia Krymu

Prezident Kiska obhajuje sankcie voči Rusku a obviňuje Rusko z anexie Krymu. Anexia znamená obsadenie územia násilnou formou , bez slobodne prejaveného súhlasu obyvateľov. Prezident Kiska odsúdením začlenenia Krymu do RF, ignoruje základné ľudské právo slobody prejavu a referendum ako základný nástroj demokracie. Na Kryme prebehli dve právoplatné referendá , jedno z čias rozpadu SSSR a v roku 2014, ktorými obyvatelia Krymu vyslovili prianie pričleniť Krym k Rusku. Neuznaním posledného referenda , prezident Kiska neuznal základné ľudské právo vyjadriť slobodne svoj názor, čím poškodil meno Slovenskej republiky vo svete.
Prezident Kiska obhajuje sankcie voči Rusku a obviňuje Rusko z expanzie. Expanzia znamená použitie vojenskej sily proti inému s cieľom zabrať jeho územie, čo sa na Kryme nestalo. Prezident Kiska označuje demokratické referendum za anexiu, účelne tým ovplyvňuje mienku občanov SR v prospech cudzej mocnosti.
Touto činnosťou, prezident Kiska priamo poškodzuje meno SR , ohrozuje bezpečnosť a hospodárstvo Slovenskej republiky. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Čierna Hora

Prezident Kiska obhajuje vstup Čiernej Hory do NATO. Čiernu Horu považuje pre vstup do NATO za pripravenú. Poukazuje na silný vplyv Ruska v tomto štáte a preto podporuje zintenzívniť tlak na Čiernu Horu a to napriek tomu, že verejná mienka nieje dostatočne naklonená vstupu do NATO. Takýmto postojom sa priamo vmiešava do záležitostí cudzieho štátu v prospech cudzej mocnosti.

Turecko / Erdogan

Prezident Kiska prijal s navyššími poctami Tureckého prezidenta Erdogana, ktorý presadil v svojej krajine zákon, kde polícia môže strielať do demonštrantov, vydal rozkaz strielať do demonštrantov a ktorý podporuje korupciu v štáte. Prezident Erdogan šíri náboženskú, etnickú a rasovú neznášanlivosť, podporuje myšlienku integrácie moslimov v Európe bez asimilácie. Prezident Kiska označil prezidenta Erdogana za priateľa Slovenska a oceňoval demokratické kroky, ktoré robí Turecko v smere k EÚ a vyslovil sa, že Turecko je ostrovom stability a prosperity. Prezident Kiska svojimi postojmi a názormi na stav spoločnosti v Turecku, znevážil základné princípy demokracie.

Let MH17

Prezident Kiska obvinil Rusko z vyhýbania sa spravodlivosti, klamstva a strachu z vyšetrovania zostrelenia letu MH17 nad Ukrajinou. Znevážil prezidenta Putina a obvinil ho z rozvracania štátu a nabáda občanov Ruska k prekonaniu “ ideologickej bariéry “ čo môže byť pochopené ako nabádanie na puč voči administratíve prezidenta Putina, napriek tomu , že podpora Putina od občanov Ruska je viac ako 80%. Obvinenie sa týkalo veci vetovania vytvorenia tribunálu , ktorý by odsúdil páchateľov zo zostrelenia letu MH17. Prezident Kiska týmto priamo podkopáva základné hodnoty demokracie a podnecuje k obchádzaniu demokratických procesov, kedže tribunál nieje možné zriadiť skôr, ako bolo ukončené dôkladné vyšetrovanie prípadu, ktoré označí páchateľov. Prezident Kiska svojim vyjadrením priamo zasahuje do vecí cudzieho štátu, hanobí základy demokracie , hanobí spravodlivosť, ako hlava štátu hrubo poškodzuje dobré meno Slovenska. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Emigranti / Gabčíkovo

Prezident Kiska obhajuje postoj EÚ vo veci migrácie utečencov, kvót pre utečencov a rozhodnutie premiéra Fica o umiestnení stoviek utečencov na území SR v Gabčíkove, vrámci medzivládnej dohody s Rakúskom. Neberie do úvahy referendum v Gabčíkove a upozorňuje občanov , že záväzky voči iným štátom sú nadradené záujmom občanov, že očakávania EÚ sú nadradené očakávaniam občanov SR. Prezident Kiska porovnáva občanov Slovenska, ktorí museli vycestovať za prácou do Rakúska s utečencami, ktorých plánovali umiestniť v Gabčíkove. Občanov Slovenska obviňuje so zámerného šírenia strachu a z rasovej a náboženskej neznášanlivosti. Takýto postoj poškodzuje záujmy občanov SR a ohrozuje vnútornú bezpečnosť SR . Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Ľudské prava

Prezident Kiska je presvedčený, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Týmto postojom priamo pošliapal základné ľudské práva a slobody, spáchal zradu voči občanom SR v prospech cudzej mocnosti. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Proganda na území SR

Prezident Kiska sa vyjadril, že demokratické šírenie vlastných názorov považuje za platenú informačnú kampaň, že ide o účelovú a platenú dezinformáčnú kampaň zo strany Ruska. Vyzval na boj proti tejto propagande. Prezident Kiska označuje za propagandu len informácie z Ruska, avšak o vojnovej propagande NATO a propagande USA sa nezmieňuje. Svojimi vyjadreniami nabáda občiansku spoločnosť a politickú reprezentáciu SR, aby jednostranne odsudzovali ruskú propagandu a podporovali vojnovú propagandu NATO a ekonomické záujmy USA. Svojou činnosťou priamo vyzýva k zhoršeniu vzťahov s Ruskom, ktoré je významným ekonomickým partnerom SR. Činnosť prezidenta priamo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu SR, tým že zvyšuje riziko zatiahnutia SR do vojny medzi NATO a Ruskom. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Záver

Prezident Kiska svojou protištátnou činnosťou hrubo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky a hrubým spôsobom ignoruje vôľu občanov SR, zaťahuje SR do možného vojenského konfliktu mocností. Prezident Kiska podporuje činnosť mimovládnych organizácií ako CEPI a CENAA, ktoré pracujú pre záujmy USA, NATO a ovplyvňujú verejnú mienku nielen v prospech USA a NATO, ale ich vedúci predstavitelia priamo označujú Rusko za agresora a vyjadrujú názor, že Ukrajina bojuje s Ruskom a na Ukrajine bojuje regulérna Ruská armáda a to bez akýchkoľvek dôkazov. Tieto organizácie v ktorých pracujú občania SR, svojou činnosťou podnecujú na vojenský konflikt medzi NATO a Ruskom , sú v spojení s cudzou mocou a pracujú v jej prospech, čím priamo ohrozujú bezpečnosť a suverenitu SR. Kedže tieto organizácie priamo spolupracujú s MOSR a úradom prezidenta, a sú priamym ohrozením pre bezpečnosť a suverenitu SR, za činnosť týchto organizácií nesie prezident Kiska plnú politickú zodpovednosť.

Ako predseda Asociácie Slovenských Vojakov, vyzývam prezidenta Kisku, aby verejne vyvrátil tieto podozrenia a aby vysvetlil dôvody svojho konania v opačnom prípade podám podnet na ústavný súd SR, na prešetrenie predmetných porušení ústavy a platných zákonov SR.

Predseda Asociácie Slovenských Vojakov
Ing. Jozef Žarnovičan

http://blogy.hnonline.sk/jozef-zarnovican/spachal-prezident-kiska-vlastizradu

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.