Biskup Marian Eleganti: „Cirkev je služobníčkou spásy, nie sanitárnej politiky!“

V mnohých krajinách Európy sa v katolíckej Cirkvi opäť zavádzajú sanitárne obmedzenia. V niektorých sú však chrámy buď úplne zatvorené, alebo do nich majú prístup len veriaci s príslušným certifikátom.

Biskup Marian Eleganti, bývalý pomocný biskup z diecézy Chur vo Švajčiarsku, je striktne proti takémuto konaniu. Na stránkach portálu Kath.net zdôraznil, že Cirkev má byť služobníčkou spásy, nie sanitárnej politiky:

„Tam, kde nie je kontext s kresťanskou vierou, zjavne prevláda strach a iracionálnosť. Zásoby lásky a tolerancie sa rýchlo míňajú a menia sa na agresivitu a nenávisť.

Cirkev nie je primárnou služobníčkou štátu, ale Kristovou nevestou, Prostrednicou a vysluhovateľkou Jeho tajomstiev a sviatostí. Cirkev nesmie brániť veriacim vo sviatostnom živote na základe čisto svetských kritérií vylúčenia. Po dvoch rokoch koronavírusu stále pretrvávajú obavy, že prijaté opatrenia narobia viac škody ako úžitku. A koniec je v nedohľadne.

Sme na pokraji konečnej straty slobody a sociálnej súdržnosti. Po dvoch rokoch sme v takej zlej situácii, ako nikdy predtým.“

Ako ďalej biskup povedal, Cirkev nemôže segregovať veriacich. Je neprijateľné, aby boli dvere Božieho domu pre niektorých kresťanov zatvorené: „Kristus volá k sebe každého. Cirkev je služobníčkou spásy, nie sanitárnej politiky. Veriaci sa môžu sami rozhodnúť, kam pôjdu a ako sa budú chrániť. Všetko, čo je na tomto svete viditeľné o Ježišovi, sa nám ukazuje vo sviatostiach (pápež Lev Veľký). Čo by povedal Pán na súčasné správanie Cirkvi? Dovolil by to? To je veľmi pochybné.“

„Pokiaľ má Pán spočítané všetky vlasy na mojej hlave (Lk 12,7; Mt 10,30), pokiaľ žiaden vrabec nepadne na zem bez jeho vôle (Mt 10,29), ako učí Ježiš, môžem predpokladať, že som v Jeho rukách aj počas tejto epidémie a nič sa nedeje bez Jeho vôle,“ zdôraznil biskup.

Napokon upozornil na potrebu vydávať svedectvo Pravde a obrátiť sa ku Kristovi:

„Nato som sa narodil a nato som prišiel na svet, aby som svedčil o pravde (Jn 18,37). Pravda to v našej dobe nemá ľahké. Odpoveďou na túto všeobecnú biedu je len Ježiš Kristus. Takže, Cirkev sa musí k Nemu znovu vrátiť a všetku nádej vkladať do Neho.“

BM
https://www.christianitas.sk/biskup-marian-eleganti-cirkev-je-sluzobnickou-spasy-nie-sanitarnej-politiky/

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen