Video- Sestra Emmanuela Mailard: Vizionárka Maria Pavlovičová povedala, že triumf Nepoškvrneného Srdca sa už začal. Keď sa udejú všetky tajomstvá Medžugorja, satanova moc sa pominie

Nové časy sú na dosah ruky!

Drahí priatelia, mám veľkú radosť z toho, že tu dnes opäť s vami môžem byť. A prezradím vám, o čo mi ide. Ide mi o to, aby som týmto videom vo vás obnovila nádej. Je tu nádej, nádej ako ešte nikdy predtým. Chcem vás upokojiť a utešiť pravdou, veď ako inak, a ukázať vám, že ešte nenastal koniec sveta, ale čaká nás krásna budúcnosť.

Na úvod by som začala anekdotou. Spomínate si na to, keď sa na Jána Pavla II. pokúsili spáchať atentát na Námestí sv. Petra? Odviezli ho do nemocnice v Gemelli, a keď sa vrátil, zavolal k sebe na večeru niekoľkých svojich priateľov biskupov. Počas tejto večere sa ich opýtal, že čo si myslia, kto stál za týmto atentátom? Nastalo veľké ticho, a jeden po druhom mu odpovedali, každý inak.

Neviem vám presne povedať, čo mu povedali, ale spomínali tam veľmi známych nepriateľov Cirkvi, pápeža, Boha, spomenuli KGB, a iné podobné spoločnosti, pričom pápež si celý ten čas popíjal kávičku, a počúval všetky ich odpovede. Keď skončili, pápež im odpovedal takto: „Je to satan, ale vždy majte na pamäti, že dokonca aj satan je len nástrojom v Božích rukách na uskutočnenie jeho plánov“. Fíha, to je ohromné.

Dnes priatelia čelíme takej temnote, o ktorej môžem povedať, že ešte nikdy predtým nebola taká výrazná. Dejiny sveta si také čosi nepamätajú, hoci ľudia všade trpeli. Ale je to svetská temnota, a tí z vás, čo ste už niekedy leteli v lietadle, viete, že keď ste už v lietadle a blížite sa k veľkému tmavému oblaku, a možno sa s vami aj lietadlo otriasa ako tam sedíte, môžete dostať strach, a presne toto sa teraz deje.

Video- Conchita: Varovaniu bude predchádzať veľká katolícka synoda

Sme vo veľkom temnom oblaku, ale ak by lietadlo vystúpilo z toho oblaku, a letelo nahor, nájde tam svietiť jasné slnko, a o žiadnej temnote viac nemôže byť reč. Takže dnes potrebujeme povzniesť svoj zrak k výšinám. Spomeňte si na obraz Nanebovzatej Panny Márie, tak drví hlavu hada, ale nedíva sa na neho. Hľadí do neba, kontempluje o svojom Synovi, o Otcovi, o nebi, a práve preto dokáže svojou mocou rozdrviť hlavu hada. Takže dnes, keď sme sa ocitli v istej temnote, a veľmi trpíme, sme veľmi frustrovaní, možno prežívame aj úzkosť a zúfalstvo, a srdce ma bolí, keď vidím mladých ľudí hovoriť, aká budúcnosť ich čaká, aký život ich čaká, a mnohí z nich sú veľmi znechutení, ak nie veľmi znepokojení.

 

Celé ľudstvo ovládol strach, netreba to vysvetľovať, všetkým je to jasné. Bojíme sa niekoľkých vecí, vymenujem niektoré z nich, tak napríklad toho, že nás vedie skupina mocných ľudí, ktorí chcú každého a všetko ovládať, že nás vedú ľudia, ktorí chcú založiť jedno svetové náboženstvo, čo by znamenal koniec katolicizmu, ako aj sviatostí, svätej omše, spovede, všetky sviatosti by boli zmietnuté. Chcú nás zbaviť slobody, všetko by malo byť kontrolované, dokonca rodina, vaše deti, s kým sa zosobášite, a taktiež jedna vec, ktorá je veľmi vážna, že chcú znížiť svetovú populáciu, lebo si myslia, že je nás na svete priveľa, čo je veľká lož.

Takže sa možno bojíme všetkých týchto vecí, takže sa možno bojíme všetkých týchto vecí, ale chcem vám citovať čosi veľmi zaujímavé z Božieho Slova, a Božie Slovo sa nikdy nezmení. My ľudia sa meníme, menia sa civilizácie, ale Božie Slovo zostáva rovnaké.

Počúvajte toto, keď ide o národy a plány národov, veľmi sa mi páči tento výrok: Pán marí úmysli pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov. Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. A končí sa to, je to 33. žalm: „Blažený národ, ktorého Bohom je Pán.“ Takže priatelia, nikdy sa nebojte týchto mocných mužov, lebo viete, hoci môžu byť vedení zlým nepriateľom, tak ten nepriateľ je porazený a pominie sa.

Z Biblie, ako aj z dejín vieme, že tí, ktorí kopú jamu spravodlivým, sami do nej padajú, takže sa nikdy týchto mužov nebojte, pominú sa. Vlastne by som povedala, že sme v akomsi medzičase. Viete, čo je to medzičas? Je to časové obdobie medzi dvoma inými časmi. Časy, aké sme tu mali pred tromi rokmi sa už nikdy nevrátia. Už sa nikdy nevrátia, už sú za nami.

Budúcnosť, víťazstvo Boha a Panny Márie, jej triumf ešte nenastal, ale už sa na ňom pracuje, už začína. Vizionárka Maria Pavlovičová povedala, že triumf Nepoškvrneného Srdca sa už začal. To je jasné, a tu a tam sa rodí veľa krásnych maličkostí, a niektoré z nich sú mi známe, a mám z toho radosť. Nezabúdajme, že Mária je tou najväčšou prorokyňou, hovorí k nám už 40 rokov, a chcem vám prečítať posolstvo, ktoré možno nepoznáte, a ktoré vám dá veľa nádeje.

Mirjana nám o tom povedala na stretnutí v novembri 1983. Panna Mária povedala, že keď sa udejú všetky tajomstvá Medžugorja, satanova moc sa pominie.

Povedala to na samom začiatku zjavení a vizionári o tom vedia. Bude to koniec satanovej moci. Vizionári už nie sú práve najmladší, v súčasnosti už majú po 50- tke. Takže je to veľmi dobrá správa. A Panna Mária v tejto ťažkej dobe neupozorňuje na všetko, čo je zlé a nesprávne, a nebezpečné, a nepekné, ale hovorí nám o budúcnosti. A budúcnosť je v jej Srdci.

Všetkých vás beriem do svojho Nepoškvrneného Srdca, povedala. Je to dobré miesto na prebývanie. Chcem citovať nejakých ďalších prorokov, vybrala som ešte ďalších dvoch.

Jedným z týchto prorokov je neuveriteľný človek, je blahoslavená, je to Talianka a žila v 18. storočí, a volá sa Anna Maria Taigi.

Anna Maria Taigi bola veľkou mystičkou, vyznačovala sa všetkými vlastnosťami mystika. Mala veľmi úzky vzťah s Ježišom, bola to veľká svätica, a okolo svojej 40-ky dostala výnimočný a veľmi vzácny dar, ktorý nazývame darom slnka. A čo je teda ten dar slnka? Z ničoho nič sa pred jej tvárou zjavilo malé svetlo, a v tom svetle mohla vidieť Božie Slovo a najmä niektoré zjavenia, týkajúce sa jej doby, ale tiež budúcnosti. Stalo sa to a možno preto ju aj vyhlásili za blahoslavenú, že všetky proroctvá, ktoré vyriekla, boli pravdivé. Boli pravdivé, splnili sa, a boli overené. Jej proroctvá boli natoľko pravdivé, že pomáhala piatim pápežom za sebou. Piatim pápežom. Zomrela vo vysokom veku, a vďaka svojim zjaveniam, dokázala pomáhať Cirkvi prostredníctvom týchto pápežov. Viedla ich určitým spôsobom, vyhli sa niektorým chybám, vyhli sa nesprávnemu konaniu, a inšpirovala ich, aby sa uberali určitým smerom, jedným slovom, veľmi im pomohla.

A samozrejme predpovedala aj o našej dobe. Zaujíma vás, čo povedala? Videla v našej dobe dvoch pápežov. Videla dvoch pápežov a taktiež veľký zmätok v Cirkvi. Videla to, ako hovorí aj posolstvo z Akity, ktoré je Cirkvou uznané, biskupov proti biskupom, kardinálov proti kardinálom, kňazov proti kňazom, a viete, proste konflikty, a satan získa veľkú moc, aby ľudí rozdeľoval a ničil. Panna Mária o tom hovorí v mnohých posolstvách, a niektoré z týchto posolstiev budem neskôr citovať, aby ste videli, čomu dnes čelíme.

Takže Anna Maria Taigi mala veľmi krásnu víziu budúcnosti Cirkvi. Povedala, že bude vládnuť veľký neporiadok, obrovský zmätok, okrem malých skupiniek veriacich, ktorí zostanú po celý čas celkom verní pravde. Povedala, že niektorí svätí sa vrátia na zem. Svätý Peter a svätý Pavol sa vrátia na zem, a vymenujú ďalšieho pápeža. Povedala som budúceho pápeža, ale vymenujú pápeža, neviem, či to bude ten ďalší alebo nie. Vymenujú pápeža, a tento pápež bude úžasným pápežom, ktorého budú všetci milovať, bude veľmi charizmatický, bude mať dar uzdravovania, ktorý možno bude potrebný, a tento pápež bude taký dobrý, že tri veľké národy požiadajú o vstup do Cirkvi, a nebudete tomu veriť, ale spomenula Čínu, Rusko a Anglicko, že budú žiadať o vstup do Cirkvi.

Priatelia, toto je budúcnosť, je to nádherná budúcnosť, takže chcem povzbudiť všetkých mladých ľudí, ktorí sú teraz trochu znechutení, že ste boli vyvolení Bohom, aby ste sa stali svedkami tohto neuveriteľného víťazstva Božej moci. Pochopte, že satanova moc pominie, nemôže trvať navždy, pretože on si organizuje svoju vlastnú porážku, vlastný neúspech, tak ako to urobil aj s Ježišom. Napadol ho, otravoval, zatkol ho, samozrejme pomocou ľudí, jeho nepriateľov, a tak Ježiša mučil, priviedol do agónie, spôsobil mu hrozné utrpenie, až napokon sa mu ho podarilo zabiť na kríži, ale toto zabitie Ježiša, jeho ukrižovanie, bol jeho koniec, lebo v ten deň bol navždy porazený.

A to isté sa stane aj teraz. Musíme byť len trpezliví, lebo je pravda, že to nebude jednoduché, nebude to vôbec ľahké, ale máme hlboké presvedčenie a vieru prameniace z posolstiev Panny Márie, z evanjelia, že zvíťazíme, a Panna Mária nám predsa povedala, že hriech bude vládnuť, povedala to pred tromi či štyrmi rokmi, že hriech bude vládnuť, čo dnes vidíme, nemusím to hlbšie vysvetľovať, hriech bude vládnuť, ale ak patríš mne, zvíťazíš.

Takže moja drahá mládež, zvíťazíš, ak jej budeš patriť, lebo vašim útočiskom bude Srdce môjho Syna Ježiša. Takže toto je krásne proroctvo od Anny Marie Taigi, ak ste o nej ešte nepočuli, tak si skúste čosi o nej pohľadať, dnes máme dosť spôsobov na to, ako sa veľmi jednoducho o niekom čosi dozvedieť, a zavládne obrovský mier, pretože vláda satana sa skončí. A viete, keď stojíme na križovatke, tak sme v medzičase, ako som už spomínala, a tento medzičas prebieha práve teraz, ale veľmi dlho nepotrvá, lebo Boh sa nedíva na svet ako nejaký pozorovateľ, ktorý si všetko všíma a počíta, ale veľmi mocne koná, potajomky a v tichosti. Satan je veľmi hlučný, dáva o sebe vedieť, snaží sa upútať pozornosť čo najväčšieho počtu ľudí, ale nevyhrá, lebo víťazstvo je naše.

Pripravil: Anton Čulen (Krátené)

2
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen