Video- Otec Dominik Chmielewski: Prebuďte sa, toto je posledná šanca. V roku 1929 Panna Mária prichádza k Lucii a hovorí: „Teraz je čas, aby mi bolo Rusko zasvätené“

Viete, že Ján Pavol II. bol mimoriadnym spôsobom vybraný Pannou Máriou. Dovoľte mi, aby som to povedal, aj keď ste to možno už počuli veľakrát.

Čoraz viac to vchádza do môjho srdca a to z rôznych strán. V roku 1884: počuli ste alebo ste čítali, pápež Lev XIII. mal víziu a počas svätej omše zažil extázu na niekoľko desiatok minút a v tej extáze videl satana, ktorý sa postavil pred Boha a chválil sa, že v priebehu 100 rokov môže zničiť svet i Cirkev. Pán Boh mu povedal: „Skús, či sa ti to podarí“.

Pápež Lev XIII. bol tým veľmi otrasený. Hneď po svätej omši sa ponáhľal do sakristie a napísal exorcizmus k sv. Michalovi Archanjelovi. Je to veľmi mocný exorcizmus. Jeho poslednou časťou je tá modlitba, ktorú sa často modlíme: Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji…

Vo všetkých kostoloch na svete sa táto modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi začala modliť. Ľudia ho začali volať, aby prišiel so svojimi anjelmi bojovať a zvíťaziť nad satanom. Myslíme teraz na to všetko, čo sa udialo v dvadsiatom storočí, tie hrozné totalitné systémy, hrozná genocída, keď milióny, milióny a milióny ľudí, zomieralo strašnou smrťou.

Myslíme aj na „výkvet“ rozličných náuk, rôznych učení, filozofií, rôznych druhov psychológie, ktoré spochybnili nadprirodzeno, Pána Boha, ktoré zasiahli – a to bezprostredne – vieru v našich srdciach, a túto vieru vytrhli zo sŕdc miliónov ľudí. Vtedy sa módne hovorilo: „môj pohľad na svet je vedecký. Ja neverím v Boha.“

Myslím aj na Fatimu a Panna Mária ktorá tam prichádza, a vyberá si tri najpokornejšie deti, aby spravila svoju revolúciu. Všetko to ide do celého sveta. V roku 1929 Panna Mária prichádza k Lucii a hovorí: „Teraz je čas, aby mi bolo Rusko zasvätené“.

Toto zasvätenie ešte nebolo a až dodnes sa s touto otázkou zapodievajú špecialisti, lebo Panna Mária prosila konkrétne o zasvätenie Ruska. Aby Rusko, aby jeho komunizmus nezaplavil svojou bludnou náukou celú planétu. Žiaľ, žiaden s pápežov, hoci zasväcovali celý svet Panne Márii, nikdy sa nevyslovili, že Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zasväcujú osobitne Rusko. Konali tak predovšetkým z dôvodov politických a diplomatických. Jednoducho nechceli provokovať.

Ale Panna Mária povoláva aj ďalších dvoch ľudí. V Krakove, a to je tiež pekné. Malý Karol Wojtyla, ktorý stráca svoju mamu v šiestich rokoch, je zasvätený vďaka svojmu otcovi Panne Márii, aby ona bola jeho mamou a jeho láska k Panne Márii je čoraz väčšia. Neskôr je povzbudený a ovplyvnený Grignonom Montfortom; potom prichádza vojna, práca v kameňolome. V rovnakom čase žije v Krakove úžasné dievča, rehoľná sestra… v tom čase ani nikdy neskôr sa osobne nestretli… Je to sestra Faustína Kowalská, ktorú Boh povoláva, aby rozšírila vo svete úctu k Božiemu Milosrdenstvu.

Karol Wojtyla má čoraz väčšie presvedčenie, o tom, že jeho povolaním je kňazstvo. Je vysvätený za kňaza, potom za biskupa, stáva sa rýchlo arcibiskupom i kardinálom, a napokon v roku 1978, 16. októbra pápežom Jánom Pavlom II. Málokto čakal, že taký mladý… Bol najmladším pápežom, najmladším aj v tom zmysle, že bol veľmi mladý duchom… Bol hercom, športovcom, bol neuveriteľne citlivým človekom.

Tak sa javil celému svetu. Jeho slová boli: „Nebojte sa, nemajte strach, otvoriť dvere Kristovi, a vidíme, že toto bol začiatok neskutočnej revolúcie v Cirkvi. Lebo to bol úplne niekto iný, ako keby bol z iného sveta.

Pápežstvo bolo v minulosti viac formálne a rituálne a on bol prvý, ktorý sa oslobodil od tých všetkých diplomatických dohovorov. A ľudia si pretierali oči od prekvapenia, čo je to za pápež. On bol Jej pápež, Máriin pápež, ktorý sa nikdy nevzdal ruženca, neustále sa ho modlil.

Pamätáme si, že 13. mája 1981 sa na Námestí sv. Petra objavil profesionálny vrah Ali Agča, ktorý na Jána Pavla II. spáchal atentát. Neskôr, o dva roky v decembri 1983 sa ho Agča potom opýtal. „Ako je možné, že ty žiješ? Agča strieľal na pápeža zo vzdialenosti troch metrov, tri strely vypálil priamo do srdca. Vidíme, ako to ona, Panna Mária všetko dal na poriadok. Deň predtým, 12. mája, pápež dostal do daru najnovšiu sanitku, modernú, z najnovším vybavením. A na druhý deň ju už aj potreboval využil. Táto záchranka prichádza veľmi rýchlo k nemu. Pápež je podľa možnosti ošetrený hneď v nej.

Vodič tejto sanitky, profesionál, veľmi dobre poznal Rím, ale náhle sa mu stalo, čo predtým nikdy v živote, a čo dodnes si nevie vysvetliť. Namiesto toho, aby išiel najkratšou cestou do nemocnice, on išiel inou, najdlhšou cestou do nemocnice. Ani nevie prečo. Cítil, že jeho ruky riadi niekto iný. Ako keby niekto iný držal volant.

A namiesto toho, aby išiel skratkami, ide dosť okľukou. Až neskôr sa ukázalo, že to bol zázračný manéver… Totiž, v tom čase, 12. mája 1981 popoludní sa v Ríme konal veľký pochod za potraty, ktorý blokoval skoro celé mesto. A páve aj najkratšou cestu na polikliniku Gemelli! Ak by bol sanitka s pápežom uviazla v tomto dave, neprišla by do nemocnice včas a Ján Pavol II. by bol v nej jednoducho vykrvácal a zomrel.

Teda rozumiete, niekto riadil volant tej sanitky, že sa tak stalo. Vďaka nie priamej ceste sa vyhli tomuto pochodu za potraty a šťastne dorazili do nemocnice Gemelli. Pápež hneď išiel na operačný stôl. Lekári ostali v nemom úžase, keď zistili, že strela išla akosi špirálovito. A bola to strela z pištole. Guľky vošli do tela, jedna, druhá aj tretia, ale začali sa vyhýbať všetkým dôležitým artériám a z tela aj vyšli von. Doktori len pozerajú, ako to je možné? Nedá sa to vysvetliť. A preto ani Ali Agca, keď pápež k nemu prišiel 27. decembra 1983 do väzenia, aby mu prišiel povedať, že mu odpustil, tak Ali Agča sa ho opýtal: „Ako je to možné, že žiješ? Ja som do teba strieľal, ja som profesionálny zabijak, strieľal som zo vzdialenosti len troch metrov, priamo som ti mieril do srdca. Ako je to možné, že ty žiješ?

Ján Pavol II. je jej pápež! Panny Márie. Ona povedala, že kto bude robiť to, čo prisľúbila, ona ho zachránila! Ona stála pri ňom. A až vtedy, keď sa prebral z narkózy, ako sám priznal, uvedomil si, že stalo sa to 13. mája, že je to výročie Fatimy. Vtedy v nemocnici povedal: „Musím sa priznať, že som pred tým Fatimu dobre nepoznal. Ale vyžiadal si všetky dostupné dokumenty, ktoré sa týkali Fatimy. A tam v nemocnici dokonale porozumel, že potrebuje pripraviť celý svet na zasvätenie celého sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A začal hneď s prípravou; trvalo to tri roky.

Dňa 25. marca 1984 Ján Pavol II. kľačal na Námestí sv. Petra pred sochou Panny Márie z Fatimy a prosil o záchranu sveta. Ako si pamätáme, bol to čas vrcholu studenej vojny, medzinárodné napätie vo svete bolo veľmi veľké, na jednej strane bol Sovietsky zväz a na druhej Amerika a prakticky keby ktokoľvek sa rozhodol stlačiť ten gombík na odpálenie nukleárnej bomby, bolo by po nás.

Napätie bolo ozaj veľké, a preto sa pápež takto modlil: „Mária, zachráň nás od tejto nukleárnej vojny. A o necelý mesiac a pol, 13. mája 1984, „len tak náhodou“ Rusi povedali, nedbalé zahodenie cigarety začalo reťazovú reakciu, a to v Severnom mori, kde Sovietsky zväz mal polovicu svojho nukleárneho arzenálu. Vtedy došlo k sérii výbuchov a v priebehu niekoľko hodín Sovietsky zväz stratil polovicu svojho nukleárneho arzenálu.

Dňa 13. mája v tom 84. roku a už nemali šancu vojnu vyhrať a v preto začali dialóg so Západom, s Amerikou. To bola tá „perestrojka“. V roku 1884 Lev XIII. videl satana, ktorý chcel za sto rokov zničiť Cirkev a svet… Počujte, mňa to priam fascinuje, ako Panna Mária povolala jedného muža, ktorý jej bol úplne oddaný a pripravila okrem iného na to, aby povedal modlitbu, tých niekoľkých minút zachránilo svet od zničenia. Pretože, ako povedala sestra Lucia, Panna Mária jej dávno povedala, že o niekoľko mesiacov neskôr vypukne nukleárna vojna, po ktorej už nebude ani čo zbierať. A my by sme tu už v tomto našom kostole neboli. Rozumiete, kedy Panna Mária zasiahla? V poslednej chvíli! Keď sa už zdalo, že diabolské plány sú na vrchole zavŕšenia a diabol triumfálne zničí svet a privedie ho k totálnej nukleárnej vojne. A potom budem mať všetkých v hrsti.

Ale Panna Mária si svojho človeka, ktorého školila aby čoraz viac v láske spoznával. A prichádzame do momentu, v ktorom tento človek, jej zasvätený, prednáša niekoľko minútovú modlitbu, ktorá zmenila históriu našej planéty. Rozumiete, prečo sme ešte tu? Vidíte ako každý z nás je dôležitý v jej plánoch? Čo to znamená žiť v jej zasvätení? Ako nás môže mocne použiť pri víťazstve jej Nepoškvrneného Srdca a porážke satana? Rozumiete tomu?

My žijeme v čoraz ťažších časoch, a to z roka na rok. Satanské plány a Sväté písmo sa musí splniť! Apokalypsa sa musí vyplniť! A tieto plány budú naozaj silno viditeľné vo svete v globálnom terore nového svetového poriadku, na čelo ktorého sa postaví antikrist, pripravený k tomu, aby sa ukázal svetu. Bude to čas nepredstaviteľných prenasledovaní…

Sám Pán Ježiš hovorí o prenasledovaní. Povedal, že keby neurýchlil čas svojho príchodu, nikto by mu nezostal verný. Takéto bude prenasledovanie. Ale potomstvo nevesty v tomto čase prenasledovania bude neuveriteľne víťaziť. Odíde na púšť, pôjde mimo systém, lebo systém bude v pazúroch antikrista a globálneho „poriadku“. A preto tí, ktorí budú jej zasvätení, ako hovorí Apokalypsa, pôjdu na púšť, ďaleko od hada. A tam, na púšti, budú zakúšať nadprirodzenú Božiu starostlivosť, nadprirodzenú Božiu ochranu.

Božie slovo hovorí, že na tejto púšti budú živení samotným Bohom. Chápeme to? Kto to bude? No Jej, Božej Matke zasvätené deti. Synovia a dcéry Márie.
Hovoril som vám, keď sme boli naposledy v Medžugorí, čo nám rozprávala vizionárka Mária, ako v čase zjavení bola hora Podbrdo obkľúčená policajtmi. Začal sa teror a prenasledovanie vizionárov, ktorí aj napriek tomu prichádzali na horu zjavení, lebo tam prichádzala Panna Mária. Vizionárka Mária hovorí: modlili sme sa nahlas ruženec, spievali sme piesne Panne Márii a okolo nás chodili policajti a oni nás ani nevideli, ani nepočuli. Boli sme pre nich neviditeľní…

Počul som svedectvo aj jedného misionára z Číny, ktorý sa tam dostal do podzemnej Cirkvi. Viete, že v Číne je veľké prenasledovanie, za prechovávanie Biblie je trest smrti, v niektorých provinciách je trest smrti aj za stretávanie sa na akomkoľvek kresťanskom stretnutí. Kresťania sú väznení, zabíjajú celé rodiny, keď sa zistí, že niekto z rodiny je kresťan.

Tento misionár mi rozprával, že keď sa dostal do tejto podzemnej Cirkvi, opýtal sa, či sa dejú aj nejaké zázraky? A oni mu povedali, áno, sú. Obyčajné a neobyčajné. Aké sú tie obyčajné? Modlíme sa, a slepí získavajú zrak, chromí chodia, po modlitbe máme dokonca aj niekoľko prebratí z bezvedomia. Máme situácie, že sa nám aj rozmnožuje jedlo, modlíme sa a Božie požehnanie sa priam neskutočne prejavuje.

Keď toto sú obyčajné, tak potom aké sú tie neobyčajné?
Neobyčajné sú spojené s Eucharistiou, sú spojené s modlitbou. Keď sa ideme na dohodnuté mieste mimo dediny modliť, aby sme boli spolu a tvorili Cirkev, modlíme sa všetci v rodinách, doma pred odchodom, a potom vychádzame, a prikrytí sem krvou Ježiša. Ideme na miesto modlitbového stretnutia. Prechádzame okolo kontroly, prechádzame okolo vojakov, ktorí kontrolujú našu provinciu, a sme neviditeľní. Prechádzame okolo nich a oni nás nevidia. Prichádzame na miesto modlitby, modlíme sa spolu, posilňujeme sa Telom a Krvou Kristovou, a potom sa vraciame do svojich domovov. A opäť prechádzame okolo kontroly polície a oni nás nevidia…

Panna Mária nás volá na takúto úroveň viery a dôvery. Lebo len táto úroveň viery a dôvery, zachráni vieru v našom srdci. Vernosť Ježišovi až dokonca.

Bratia a sestry: Postavme sa a opakujte za mnou:
Mária, moja Nepoškvrnená matka, odovzdávam ti celé moje srdce, odovzdávam ti všetko to, s čím si neviem rady. To všetko, nad čím nemám kontrolu vo svojom živote. Prosím ťa, príď ku mne! Príď a znič všetko zlo v mojom živote. Bezhranične ti dôverujem. Stojím pred tebou v úplnej pokore. Už nie som hrdina, aby som si s tým sám poradil! Jedine ty mi môžeš pomôcť. Jedine ty ma môžeš oslobodiť od tohto zla.

Chcem ti dôverovať úplne až do konca. Príď ku mne a sprav so mnou všetko, čo chceš! Súhlasím so všetkým, čo spravíš, len aby si ma zachránila od večnej záhuby. Konaj zázraky Božej lásky v mojom živote, Mária. Nedovoľ, aby som zahynul, nedovoľ, aby zlo vo mne víťazilo. Ty kraľuj vo mne. Kráľovná neba a zeme, pomocnica verných, Kráľovná pokoja, oroduj za nás!

Pripravil: Anton Čulen

Prosba o podporu AZN

Tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce a času. Ak sa vám naše články páčia, môžete nás podporiť na čísle účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

1
1