Vyjadrime podporu nášmu biskupovi, ktorý sa dostal pod nevídanú paľbu vulgárnych útokov, len preto, že dbá o morálne zásady

Plne stojíme na strane otca biskupa a podporujeme ho v snahe poukázať na otvorenú manipuláciu diváka podľa marxistických príručiek a ideologické podsúvanie homosexuálneho správania divákom, ako niečoho pozitívneho.

Otec biskup Jozef Haľko o seriáli „Priznanie“ povedal:
„Na konci seriálu nastalo prekvapenie. Sympatická mladá žena, ktorá sa zasadzuje o riešenie situácie utečenkyne a jej dieťaťa, príde domov a začne sa prezentovať v lesbickom vzťahu. Nič netušiaci divák musí pozerať na dve ženy, ako sa partnersky bozkávajú. Ako si vyznávajú lásku, ako kritizujú spoločnosť, ktorá ich nevie pochopiť.“
„To, ako bol tu prezentovaný lesbický homosexuálny vzťah, jednoducho nemá obdobu ani v marxistických ideologických príručkách, ako treba manipulovať diváka. Najprv navodíme sympatiu k hlavnému hrdinovi a potom, v pravej chvíli, ten hlavný hrdina prezentuje takú vlastnosť, ktorú treba ideologicky podsunúť tým, ktorí tento seriál pozerajú.“


„Nehovoriac o tom, že explicitné lesbické správanie mohli v tomto čase vidieť aj 15-ročné deti. Keď sa im takto priamo obrazovo prezentuje správanie takéhoto typu, môže to byť veľmi, veľmi škodlivé, až devastačné.“

zdroj: fb stránka Jozef Haľko

Petíciu môžeš TU podporiť na stránke:

0
0