Cirkev uznala 70. zázrak uzdravenia v Lurdoch. + Fatima: 9,4 milióna pútnikov v jubilejnom roku 2017

Lurdy, 11.2.2018 (KAP/KNA) 021 818 – Katolícka cirkev uznala 70. uzdravenie v Lurdoch ako medicínsky nevysvetliteľné a teda ako zázrak. Dokument uznania zázraku od biskupa Jacquesa Benoita-Gonnina z Beauvais má dátum z nedele 11. februára. Vyhlasuje a v ňom, že dnes 79-ročná rehoľná sestra Bernadette Moriau bola v r. 2008 uzdravená z dlhoročného ochrnutia. Od r. 1987 už nemohla chodiť. Lekári nedokázali proces uzdravenia po púti do Lúrd medicínsky vysvetliť.

 Od r. 2006 medzinárodná lekárska komisia v Lurdoch skúma správy o uzdravení v troch krokoch. V prvom kroku sa vzhľadom na genézu choroby konštatuje, či ide o „neočakávané“ uzdravenie. V druhom kroku sa uvádza, či je to „potvrdené“ uzdravenie. Až v treťom kroku sa uznáva „mimoriadny charakter“ uzdravenia. „Zázrak“ môže potom konštatovať iba príslušný biskup.
Od zjavení Panny Márie Bernadete bolo v Lurdoch 30 000 uzdravení – 6000 je zdokumentovaných, 2000 sa považuje za „medicínsky nevysvetliteľných“. Počet Cirkvou uznaných zázrakov je teraz 70. Tento rok Lurdy slávili 160. výročie prvého zjavenia Božej Matky.

Uzdravená františkánka Moriau sa chce vyjadriť v utorok v Beauvais. Na diecéznom videu informuje, že v roku 2008 putovala do Lúrd v rámci diecéznej púte k 150. výročiu zjavení. Tam nevyjadrila želanie uzdraviť sa, no jej srdce sa pri prístupe k chorobe zmenilo. Keď bola naspäť v spoločenstve v Besles pri Beauvais na konci modlitby sa v nej rozlialo teplo a uvoľnenie – bola to chvíľa uzdravenia. Potom mohla odložiť korzet, oporné dlahy na nohy aj prestať s elektrickými impulzami.

 

Fatima: 9,4 milióna pútnikov v jubilejnom roku 2017

Fatima, 9.2.2018 (KAP) 021 813 – Portugalskú národnú svätyňu vo Fatime navštívilo minulý rok 9,4 miliónov pútnikov. Túto bilanciu 100 rokov po zjaveniach Panny Márie v „Cova da Iria“ urobili na stretnutí hotelových prevádzkarov, ako informovala katolícka agentúra „Ecclesia“ 8. februára. Vyvrcholením jubilejného roka bola návšteva pápeža Františka, ktorý 13. mája svätorečil Františka a Hyacintu Martových.

Väčšina zahraničných pútnikov prišla zo Španielska, Talianska, Poľska a USA, 31 500 zaznamenali z Ázie najmä z Vietnamu, Filipín, Južnej Kórey a Číny. Vcelku navštívilo v ostatných 10 rokoch svätyňu 72 miliónov veriacich. Rektor pútnického miesta páter Carlos Cabecihas hovoril na stretnutí o „internacionalizácii“ ako svätyne vo Fatime tak aj jej posolstva za toto jubilejné obdobie.

Silne sa zvýšil aj počet úmyslov modlitieb ku koncu roka 2017, ktoré prišli poštou, mailom alebo osobne sa odovzdali vo Fatime. Až 380 000 takýchto úmyslov bolo len v prvom polroku po tom čo rok predtým ich bolo za celý rok len 240 000. Až 88 000 prišlo mailmi portugalsky, 31 000 španielsky, 18 000 francúzsky, 12 000 anglicky, 9000 taliansky a 12 000 v iných jazykoch.