Francúzsky učiteľ – ateista po otázkach žiakov vyučoval o kresťanstve, prišlo udanie a klasický scenár

Do akého extrému dospelo vo Francúzsku odvolávanie sa na laicitu a jej dvojitý meter, mal možnosť zakúsiť na vlastnej koži 37-ročný učiteľ z Malicornay.

Matthieu Faucher, ateista, otec nepokrstených detí, oceňovaný rodičmi žiakov za inteligentnú a svedomitú výučbu sa stretol s otázkami žiakov, ktoré ho prinútili zamyslieť sa a usporiadať pre nich výučbu, v ktorej by im vysvetlil na akých princípoch spočíva kresťanstvo.

“V rokoch 1970-1980 sa nikto nepýtal čo je to krst, keď sa preberal kráľ Chlodovik. Dnes 9-10 ročné deti preukazujú obrovskú náboženskú nekultúrnosť,” vysvetlil učiteľ.
Preto sa pedagóg pustil do štúdia biblických textov a pripravil pre deti hodiny, v ktorých im chcel priblížiť princípy kresťanstva. Školské osnovy to dovoľujú, pokiaľ sa nejedná priamo o výučbu náboženstva, ale religiózne princípy sú vyučované v historickom a kultúrnom aspekte.

Učiteľ však nemal šancu dokončiť svoj kurz, kedže na neho prišlo anonymné udanie na rektorát, v ktorom bol učiteľ obvinený z proselytizmu. S pedagógom bolo zahájené disciplinárne konanie, učiteľ bol suspendovaný a po niekoľkých mesiacoch preložený na inú školu.

Učiteľovi bolo explicitne vyčítané “využívanie náboženských zdrojov neadekvátne veku žiakov a porušenie princípov neutrality a sekularity.”

O prípade píše francúzsky portál Boulevard Voltaire.

“Avšak islam je na druhom stupni základných škôl vyučovaný a je to dobré. Poznať náboženstvo, ktoré má takú geopolitickú váhu sa zdá prirozdené. Dodržiavať princípy laicity? Nie, ide iba o kultúrno-historickú výučbu. Zvláštnym paradoxom: učiť o kresťanstve ako o historickom a kultúrnom fakte je zakázané. Avšak ako porozumieť Francúzsku, Európe, našim pamiatkam, našim dedinám, našej literatúre, nášmu maliarstvu, našej hudbe, nášmu sochárstvu, nášmu právu, nášmu divadlu, našim tradíciám, nášmu jazyku, nášmu nazeraniu na svet, postaveniu žien, rešpektu dôstojnosti ľudskej osoby, našej vede, dokonca našej ekonomike, skrátka celej našej civilizácii bez toho, aby sme poznali, čo ju stvorilo?… Ľudia ktorí stoja v čele našej krajiny sú neschopní rozlíšiť rozdiel medzi vierou a kultúrou,” komentuje Boulevard voltaire.

Katarína Hnazlíková

https://www.hlavnespravy.sk/francuzsky-ucitel-ateista-po-otazkach-ziakov-vyucoval-o-krestanstve-prislo-udanie-klasicky-scenar/1311974