P. Jozafát Vladimír Timkovič: Alah je iný boh, ako kresťanský Boh

Trojjediný Boh a Alah
Všetky príklady na vysvetlenie tajomstva Najsvätejšej Trojice sú nedokonalé, ale pomáhajú pri pochopení tohoto najväčšieho tajomstva kresťanskej viery.

Svätá Trojica – križ z Veľkej Mače

 Dá sa to ľahko vysvetliť.
Napríklad, keby sme s moslimom rozprávali na ulici, vezmeme svoju ruku, lebo on povie no, ako to, že jeden Boh a tri osoby? To nie je protirečenie? Mám prst, ukazovák. A ten ukazovák, keď ho zohneš, tak má tri články. Ja verím v Jedného Boha, ktorý je Otec, Syn a Svätý Duch. A vidíš, nie je nijaké protirečenie, je jeden prst a má tri články.

Aj iné vysvetlenie je tiež veľmi jednoduché. Vezmeme si tri zápalky a tie tri zápalky zapálime. Horia jedným plameňom, to znamená, že Boh je jeden, v troch osobách. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Ale keď ich spojíme, je jeden plameň. Nie je nijaký problém. A to je ďalší dôkaz, ako sa dá ľahko dokázať. Toho ohňa sa ale nemožno dotknúť, lebo nás popáli. Aj Pán Boh je taký. S Pánom Bohom nie sú žarty. V Pána Boha veríme, ale máme aj bázeň pred ním. Ľúbime ho, a on nás miluje. A tak isto ľudí, ktorí ho ľúbia, ale nemožno sa s ním zahrávať len tak. Je to ako s ohňom. To je ďalší dôkaz.

Ďalším spôsobom, ako vysvetlíme, že Boh je len jeden, avšak v troch osobách je napríklad jablko. Ako viem, že toto jablko je jablkom? Podľa toho, že má tvar jablka. Poznáme aj také jablká, ktoré sú len napodobeninami jabĺk. Perfektné, až na nerozoznanie. To znamená, že to jablko nemusí byť jablko, môže byť umelé, môže byť atrapou. A tak druhým dôkazom je vôňa. Ovoniam a ak to je vôňa jablková, tak je to jablko. Lenže niekto môže napríklad zobrať šampón (jablkový) a otvoriť ho vedľa jablka. Tu mám fruktis s jablkovou vôňou. A keby bol otvorený šampón a to umelé jablko, tak by sme si mysleli, že je to jablko, a pritom je to atrapa. To znamená, že jablko musí mať minimálne aj tretiu vlastnosť, a tou je chuť. Až vtedy, keď zahryznem do jablka, a má naozaj chuť jablka, tak je to určite jablko.

To znamená, že Boh je jeden, ale musí mať tri osoby. Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch. Jablko musí mať tvar, vôňu a chuť. Ak nemá všetky tri vlastnosti, nie je to jablko. A ak Boh nemá tri osoby, nie je to Boh, ten skutočný, existujúci a živý. A preto moslimovia nemajú pravého Boha, lebo majú len jediného boha, ale nie v troch osobách. Aj v Svätom písme je napísané, že kto neuznáva Syna, neuznáva ani Otca. To znamená, že kto neuznáva, že Ježiš Kristus je Boží Syn, neuznáva ani Boha Otca, a teda neverí v pravého, živého a Trojjediného Boha.
„Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus!? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna. Každý, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca“. (1 Jn 2, 22 – 23).

Takže napríklad moslimovia, o ktorých som začal hovoriť na začiatku tohto filmu, oni veria v Alaha. Ale Alah nie je trojjediný. Alah je jeden boh, je pre nich jediný boh. No a tým pádom, že oni veria tak isto v Ježiša Krista, ale len ako proroka, ktorý je dokonca menší prorok ako ich Mohamed. To znamená, že oni neveria, že Ježiš Kristus je Syn Boží, že je to druhá Božská osoba. A tým pádom oni neveria v Boha. To znamená, že nás nespája, že veríme v toho istého Boha. Alah je iný boh, ako kresťanský Boh.

A tak je povinnosťou nás kresťanov, aby sme ohlasovali našu vieru tým moslimom, čo prichádzajú do Európy. Aby sme ich učili, aby sme im vedeli povedať o svojom Bohu. A že by sme učili aj tých chudákov ateistov na Slovensku, ktorí sa narodili v ateistických rodinách za komunizmu, škola a rodičia ich o Bohu neučili, a tak nič o ňom nevedia. Aby sme im vedeli povedať, keď sa nás opýtajú, aby sme im to vedeli vysvetliť, že veríme v jediného Boha, ktorý má tri osoby: Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch, ako prst je jeden a má tri články. Nie je to nijaké protirečenia. Alebo ako zápalky, tri, ktoré horia spolu jedným plameňom, aj tri oddelene ako tri Božské osoby. Alebo ako jablko, ktoré musí mať všetky tri vlastnosti, aby bolo jablkom. No a toto treba hlásať, toto treba šíriť a za toto treba aj svoj život dať, keby ho niekto od nás žiadal. Za vieru v Pána Boha.

Ak jedna vlastnosť chýba, nie je to jablko, ale atrapa, teda neskutočné, neexistujúce jablko. Aby bol Boh pravým, živým, existujúcim Bohom, musí byť Trojjediný. Jediný Pán Boh v troch osobách: Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Alah nie je Trojjediným Bohom (je ako jablko, ktoré nemá ale tri vlastnosti jablka – je atrapou skutočného jablka), preto nie je skutočným existujúcim Bohom, ale len pohanským bohom, bôžikom.

(krátené)

P. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM