Ďalšia Slovenská kuca – paca v dobe významných slovenských výročí. Boľševici zo SMERu -SD majú cieľavedomejšie presadzovanie princípov rodovej rovnosti aj vo svojom programovom zameraní

ĎALŠIA SLOVENSKÁ KUCA- PACA a to v dobe významných slovenských výročí a pred sjazdom strany KDH v Ružomberku 17.3. 2018
Na Slovensku je to tak, a už ani tak. Pamätáte si, keď v júni pred 7-mimi vyslovil Robert Fico vetu „Žitňanská nesiaha odbornosťou Harabínovi ani po členky?

 „Prebehlica, ktorá na začiatku možno koketovala z KDH, potom vbehla do SDKU- DS a nakoniec ako ministerska spravodlivosti do koaličného Mostu -Híd, si môže pripomenúť i porážku, ktorú sudca Harabín nazval na sociálnych sieťach a you tube v tom istom roku ako Harabín – Žitňanská 5:0“

Nevedno, nuž kto si má dnes pamätať mnohých slovenských poslancov NR SR meniacich strany spôsobom kam vietor tam plášť. No horšie to má dnes pani Lucia, ako sa vykrútiť z toho tzv. Istanbulského dohovoru, ktorý vraj podpísala. Čo teda na jej podpis i predseda parlamentu a SNS (kpt v zálohe) Danko, Smeráci a Mostári -Hídisti. SNS to už včera na brazovkách TA-3 so svojimi štyrmi poslancami NR jasne povedala. Nie takému dohovoru, mal by sa zrušiť. Rovnako zareagoval aj Chromík, ktorý po troch rokoch ochromil verejnosť doluuvedeným vyhlásením.

Pochopiteľne že zdravému Slovákovi je jasné, že ženy nemožno týrať, a že rodič 1 a rodič 2 na prihláškach je nezmysel, keď na splodenie homo- sapiens treba muža a ženu a potom otca a matku. No a to ďalšie-state z Istanbulu 2011 si bolo treba lepšie prečítať. Ktovie čo bude stáť v nedeľnom pastierskom liste slovenským kresťanom týkajúcom sa aj tejto udalosti, ktorá o pár dní vďačne zamestná TV- redaktorov a horlivých poslancov-rečníkov. A možno vzídu z toho i nové petície a nebodaj i referendá k Istanbulskému dohovoru.

Aj keď Rober Fico nepodržal v roku 2011 Luciu Žitňanskú a ako právničku a ženu ju možno urazil, nič sa nedeje. Aj keď (bývalý sväzák a komunsita) to včera na bratislavskom hrade v Convente MYSMEEU povedal, že Európska unia nie je dokonalý projekt a inej alternatívy než EÚ niet, zatiaľ potom platí, že s EÚ na večné časy a nikdy inak. S dovetkom – Jadro EÚ naš vzor.

Marián Mydlo

> Od: Aliancia za rodinu <alianciazarodinu@podpisem.sk>
> Komu:
> Dátum: 22.02.2018
> Predmet: Žiadajme premiéra, aby odstránil „nabitú zbraň“

Milí priatelia,

zažili sme úspech, ale musíme pokračovať! Predseda vlády Robert Fico dnes vyhlásil, že Istanbulský dohovor odporuje našej Ústave. Pripomenul, že SMER si váži cyrilo-metodskú tradíciu v Ústave SR. Bol to SMER, ktorý prijal novelu Ústavy o manželstve muža a ženy. Oceňujeme jeho jasný postoj. Rovnako ako postoj predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Tibora Bernaťáka, ktorý dnes žiadal späťvzatie podpisu pod Istanbulským dohovorom.

Logickým dôsledkom podľa Aliancie za rodinu musí byť stiahnutie podpisu pod Istanbulským dohovorom. Kým ostane dohovor podpísaný stále predstavuje nabitú zbraň pri hlave, ktorá čaká iba na zmenu vlády. Slovenská vláda nesmie konať v rozpore s dohovorom, a to nie možné realizovať, keďže dohovor je proti našej Ústave a Ústavu musíme vykonávať.

Súhlasíme plne s tým, aby sme týraným zabezpečili ešte vyššiu ochranu, aj keď vidíme skôr deficit v praktickej oblasti ako v legislatíve. Môžeme pomáhať týraným bez toho, aby sme museli míňať peniaze na kampane a propagandu, ako to od štátu vyžaduje Istanbulský dohovor a ušetrené peniaze môžeme použiť na krízové centrá.

Očakávame, že pán premiér a jeho koaliční partneri pán predseda Béla Bugár a pán predseda Andrej Danko sa zhodnú na tom, že je potrebné vziať podpis späť pod dohovorom a odstrániť túto nabitú zbraň proti našej Ústave. Žena predsa nie je ten, kto sa tak cíti, ale tá, ktorá sa taká narodí. Rod je spojený s pohlavím.

Istanbulský dohovor pod zásterkou pomoci týraným ženám zaväzuje štát, aby robil sociálne inžinierstvo, vstupoval do rodín a menil úlohy mužov a žien. Nielen tých, ktoré sú založené na podriadenosti žien, ale aj tých, ktoré sú zvyčajnými úlohami. (čl. 12, bod 1 ID) Nepotrebujeme, aby deti na školách niekto učil tzv. „nestereotypným rolám mužov a žien“. Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby vzala podpis pod Istanbulským dohovorom späť.

Píšte pánovi predsedovi vlády, píšte pánovi Bélovi Bugárovi a proste ich, aby vzali späť podpis pod Istanbulským dohovorom!

S úctou

Anton Chromík

predseda

Aliancia za rodinu

 

Programové zameranie strany SMER – sociálna demokracia na volebné obdobie 2012 – 2016

http://www.strana-smer.sk/3239/nas-program

Rodina – základná bunka určujúca kvalitu života (str. 33)

Rodina ako základná štrukturálna zložka v ľudskej spoločnosti prešla v uplynulom dvadsaťročnom období v SR výraznými zmenami. Konflikt medzi nevyhnutnosťou mať platenú prácu a potrebou rodinného života výrazne zmenil štruktúru rodiny v SR a vytvoril sa nový model rodinného správania. Klesal počet sobášov, rástla rozvodovosť, rástol vek sobášiacich sa, pribudol aj výrazný prepad pôrodnosti a plodnosti, radikálne poklesla potratovosť, rástol počet detí narodených mimo manželstva, došlo k starnutiu populácie, nastal návrat k viacgeneračnému spolužitiu a spájaniu rodín v rámci jedného bytu či domu, pokračoval posun k jednotnému modelu rodiny a k ubúdaniu súrodeneckých vzťahov. To všetko sa prejavilo potlačovaním významu dosiaľ jedinej formy rodiny uznávanej slovenskou spoločnosťou, a to tradičnej manželskej rodiny. Zanedbávali sa vplyvy, ktoré prináša postmoderná éra vyspelých spoločností spojená s rastúcimi požiadavkami platenej práce na čas a s rastúcou účasťou žien na trhu práce. To narúša historický vzťah medzi platenou ekonomikou a sférou starostlivosti príznačnou pre industriálnu sféru. Je narušená súdržnosť spoločnosti a jej dôležitého determinantu, akým je rodina. Vo vedomostnom sociálnom modeli rozvoja spoločnosti sa predpokladá, že dôležitú úlohu zohrá občianska spoločnosť. Tlak trhu na rodinný život vytvára pestrejšie rodinné modely. A aby nevznikali deprivačné modely rodiny, je potrebná aj variabilnejšia podpora rodiny.

Preto vláda bude presadzovať:

– aby rodinná politika bola centrom záujmu sociálnej politiky štátu,

– aby sa obnovila rovnováha ekonomickej úlohy rodiny a jej sociálnej funkcie; s týmto cieľom okrem iného podporí aj rozvoj finančnej gramotnosti,

– aby sa obnovila prirodzená reprodukčná rovnováha populácie.

Vláda vo výkonnej moci v SR prijme v oblasti rodinnej politiky tieto opatrenia:

– spracuje sa nová Koncepcia rodinnej politiky v SR do roku 2020, ktorá vymedzí smery, metódy, postupy a techniky, aby došlo k revitalizácii rodinného života, aby sa výraznejšie obnovila jeho sociálna funkcia pre rast kvality života,

– pripraví sa a schváli nový zákon o rodine, ktorý bude výraznejšie akceptovať potrebu vyváženého vzťahu ekonomickej a sociálnej funkcie rodiny a povinnosti štátnej a verejnej správy, úloh zamestnávateľov a postavenia občianskych združení v tomto procese,

– podporí transformáciu doterajšieho systému podpory rodiny s akcentom na zvyšovanie pôrodnosti,

– vo všetkých legislatívnych návrhoch bude cieľavedomejšie presadzovať princípy rodovej rovnosti, posilní jej inštitucionalizáciu a bude systematicky monitorovať jej vývoj v SR.

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE STRANY SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA NA ROKY 2012 – 2016 -cieľavedomejšie presadzovať princípy rodovej rovnosti na stiahnutie TU.