Mimoriadna výzva na modlitbu k Sedembolestnej Panne Márii za Slovenský národ, za pokoj v našej vlasti a na hojnú účasť na modlitbe krížovej cesty v Marianke

Milý priateľ, známy či neznámy, dovoľujeme si Ťa osloviť s prosbou o modlitby za pokoj v našej vlasti – na Slovensku.

Odprosujeme za urážky a znesvätenia, ktoré sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie od dcér a synov Slovenského národa

Vedie nás k tomu vývoj situácie v posledných dňoch, kde hrozí rozpútanie vášní až do nedefinovaného stavu a môžeme sa obávať toho najhoršieho, čo naše generácie od vojny nezažili. Aby nedošlo v spoločnosti k niečomu potom už nezvratnému, navrhujeme Ti zapoj sa do duchovnej reťaze našich spoločných modlitieb s cieľom udržať pokoj v našej krajine.

My, medzi ktorých Ťa pozývame, sa denne modlíme takto:

1. Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa. Prosím za odpustenie pre tých, čo v teba neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú. Amen. (Fatimská modlitba)

2. Jeden desiatok ruženca – podľa vlastnej voľby


3. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, ktorá si vždy chránila náš národ, prosíme o zachovanie pokoja aj v dnešných dňoch, oroduj za nás u svojho Syna. Amen.

Poznámka: Už viackrát sa potvrdilo, že sila zložených rúk k modlitbe je tým väčšia, čím viac ľudí sa modlí… A to môžeš ovplyvniť aj Ty, vo svojej rodine, medzi priateľmi…

 

Výzva na modlitbu sv. ruženca a k hojnej účasti na modlitbe krížovej cesty v Marianke – každú nedeľu počas pôstneho obdobia o 15. 00 hod. 

Žijeme vo veľmi ťažkých časoch, kedy prebieha vo svete kruté prenasledovanie kresťanov a na Slovensku mimoriadne dôležitý zápas o zachovanie kresťanských hodnôt, morálky, DESATORA, za zachovanie rodiny (ktorú tvorí muž, žena a ich deti), za ochranu detí a mládeže, cyrilo-metodského duchovného dedičstva, za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie, za svätenie nedele…

Komu záleží na osude Slovenského národa, prosím,  pomodlite sa v tomto pôstnom čase vo svojich rodinách denne modlitbu svätého ruženca  alebo aspoň desiatok, aby nás Panna Mária aj naďalej ochraňovala a skryla v týchto búrlivých časoch pod svoj ochranný plášť.

Sedembolestná Panna Mária, pomáhaj prenasledovaným kresťanom po celom svete a oroduj za Slovenský národ, aby pod tvojou ochranou zostal verný Kristovi a Cirkvi!

Boh žehnaj Slovensko,

Anton Čulen