Pravdepodobne posledný predvolebný prieskum v BBSK – preferencie kandidátov na predsedu. Extrémistická ľavica asi skolabuje

Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia.

Spoločnosť VISIT BB uskutočnila v dňoch 6. 10. – 13. 10. 2017 súkromný prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výber vzorky tvorili obyvatelia Banskobystrického kraja nad 18 rokov bez rozdielu pohlavia, veku, vzdelania a národnosti, vybraní náhodným výberom z územia BBSK, v počte 1001 respondentov.

Respondenti odpovedali na nasledujúcu otázku:

„Svoju kandidatúru na predsedu VÚC/župana v Banskobystrickom kraji ohlásilo doteraz a v tomto čase známych 12 kandidátov a ak by sa konali voľby najbližší víkend, ktorému z kandidátov na predsedu VÚC/župana by ste dali svoj hlas?“

15,5 % respondentov by vôbec nešlo voliť, 22,9 % respondentov odpovedalo neviem alebo ešte neviem a 16,5 % odmietlo na otázku odpovedať.

Ostatných 45,1 % v tej chvíli rozhodnutých respondentov rozdelilo svoju preferenciu nasledovne:

 

Autor prieskumu: VISIT BB

http://www.hlavnespravy.sk/preferencie-kandidatov-na-predsedu-banskobystrickeho-samospravneho-kraja-oktober-2017/1172852