Slovenčina na oltári

Medzi osmičkové – v istom zmysle magické roky v našich dejinách – parí ako prvý rok 868. Čo sa vtedy, pred 1150 rokmi, stalo?

S. Konštantín a sv. Metod, ktorí na sklonku roku 867 prišli do Ríma, priniesli so sebou ostatky sv. Klimenta, štvrtého rímskeho pápeža, ktorý zomrel vo vyhnanstve na Kryme

Rímsky pápež Hadrián II. slávnostne a „s celým Rímom“ vyšiel v ústrety bratom Konštantínovi a Metodovi, ktorí na sklonku roku 867 prichádzali do Ríma a niesli so sebou ostatky sv. Klimenta, štvrtého rímskeho pápeža, ktorý zomrel vo vyhnanstve na Kryme. A na prelome februára a marca 868 schválil liturgické knihy v staroslovenčine tak, že ich položil na oltár, čo nadobro ovplyvnilo slovenské generácie, ktoré prišli po tom. Veď to bolo čosi, čo zaiste nesmierne nadchýnalo Slovákov a – čo zároveň rovnako intenzívne hnevalo ostatných, najmä západných susedov.

Odteraz už natrvalo… Predchodkyňa našej slovenčiny sa stala štvrtým liturgickým jazykom popri latinčine, gréčtine a hebrejčine a nasledovali nekonečné boje a zápasy o ňu.

Nahnevaní Nemci uväznili Metoda v Švábsku, v kláštore v Ellwangene. A keď ho museli na pápežov zákrok prepustiť, vopchal sa do Svätoplukovej priazne intrigán Wiching, ktorého Jonáš Záborský ocenil ako „ošemetníka“. A ten zásadne ovplyvnil ďalšie naše dejiny. V Ríme zariadil po Metodovej smrti zákaz staroslovenskej liturgie a Metodových žiakov po tom, čo ich týrali a trýznili, predal do otroctva židovským obchodníkom. Tí ich odvliekli na trh do Benátok, kde ich našťastie kúpili ľudia z Carihradu.

A Wiching, keď dokonal, čo mal, teda podkopal slovenčinu, opúšťa Nitru, zrádza Svätopluka a stáva sa Arnulfovým kancelárom.

Prečo naši veľkí, predovšetkým veľký Svätopluk, prehliadal jeho diabolské kúsky? Veď kde by bola Nitra, keby Metodovi žiaci mohli pokračovať vo svojom diele? Ako by sa vyvíjali naše dejiny, keby Svätoplukovi synovia udržali vládu nad veľkou ríšou, ktorá im ostala po otcovi?

Aj po tisícročí varujme sa wichingovcov, intrigánov a falošníkov, prekrúcačov pravdy, akokoľvek sú ich slová sladké.

https://www.hlavnespravy.sk/slovencina-na-oltari/1349984

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen