SNS cez Metodicko-pedagogické centrum pretláča LGBT agendu na stredné školy. Nová úroveň aktivizmu: deti si v škole bez vedomia rodičov môžu sami rozhodovať o zmene pohlavia a rasy

Rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, ktorá je zodpovedná za vzdelávanie pedagógov a ktorá realizuje vzdelávacie projekty Európskej únie, zorganizuje odborný seminár s cieľom zasvätiť učiteľov do problematiky LGBTI a rodovej identity.

Vzdelávací seminár “Sme iní, hovorme o tom nahlas” je určený pre stredoškolských pedagógov. Gender ideológia sa tak cez Ministerstvo školstva potichu dostáva na stredné školy.

Seminár, ktorý sa bude konať tento týždeň v Prešove má tiež “aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, sexuálnej orientácii a rodovej identity,” uvádza sa v oficiálnej pozvánke.

Predkladaný seminár “Sme iní, hovorme o tom nahla” má ambíciu rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v tejto oblasti tak, aby ich mohli úspešne aplikovať v školskej praxi.

V programe podujatia sa uvádzajú témy ako: sloboda, ľudské práva, situácia LGBTI osôb v Európe a na Slovensku, antidiskriminačný zákon, podpora zo strany štátu, medzinárodné záväzky SR, nerovnosť a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, homofóbia a transfóbia a iné formy neznášanlivosti.

Prednášať učiteľom tu budú zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré je neziskovou organizáciou financovanou a vytvorenou zákonom Národnej rady. “Stredisko pripravuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti.”

Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

https://www.hlavnespravy.sk/metodicko-pedagogicke-centrum-sa-chysta-vzdelavat-stredoskolskych-pedagogov-v-otazkach-lgbt-mensin/1359580

 

Nová úroveň aktivizmu: deti si v škole bez vedomia rodičov môžu sami rozhodovať o zmene pohlavia a rasy

Nová úroveň aktivizmu: deti si v škole bez vedomia rodičov môžu sami rozhodovať o zmene pohlavia a rasy Doslova šokujúcu várku zákonov pripravili americkí homosexuálni aktivisti v USA. Podľa nich rodičia stratia akékoľvek právo sa miešať do rozhodovania detí v otázkach identity.

Mark Purpura je aktivista organizácie Equality Delaware. Podľa cieľov tejto organizácie, opatrenie nemá deti povzbudzovať na zmenu identity, ale dovoliť, aby sa sami rozhodli, ako budú vedení v školských záznamoch. O týchto zmenách rozhodnú školskí byrokrati bez súhlasu rodičov, alebo dokonca bez ich vedomia Tucker Carlson, moderator televízie Fox, ktorý vedie svoju show „Tucker Carlson Tonight“ s týmto zámerom nesúhlasí.

Carlson tvrdí, že je svätým právom a výsadou rodičov viesť svoje deti. Jedinou autoritou, ktorá má možnosť meniť tento stav, je nezávislý súd. Purpura však oponoval, že školy predsa robia tieto veci tiež a to dokonca každodenne. To však podľa Carlsona nie je vôbec ekvivalentné porovnanie

V závere už moderátor jasne vyjadril svoj postoj a sľúbil, že proti takýmto zámerom bude nekompromisne, bez strachu vystupovať. Video s rozhovorom na Fox News, kde Tucker Carlson oponuje aktivistovi Markovi Purpurovi

https://slobodnyvyber.sk/nova-uroven-aktivizmu-deti-si-v-skole-bez-vedomia-rodicov-mozu-sami-rozhodovat-o-zmene-pohlavia-a-rasy/