Otec Libor Halík už siedmy deň odvážne protestuje pred divadlom v Brne proti hanobeniu Pána Ježiša Krista. Divadlo prišlo s hrou o migrácii, kde Ježiš znásilňuje moslimskú ženu

6. a 7. den protestuji u divadla, které dělá z Krista znásilňovače muslimských žen. 6. den opět s tzv. „Šimonem z Kyrény“, 7. den dnes sám (foto).

Těžko se usmívat na ty, kteří špiní mého Pána a lživě z něj dělají nejhoršího kriminálníka na Zemi, ač byl a je nevinný a neposkvrněný.

Ti darebáci špiní svatého Boha, který se z lásky k lidem stal i člověkem.
Podepsal jsem i petici, což můžete i vy: www.petice24.com/proti_podncovan…

Chceme-li být spaseni, musíme se zastat Krista jako se ho zastal kající lotr na kříži. Byl odměněn rájem. Evangelium sv. Lukáše 23. kapitola: 38 Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“ 39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 40 Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. 41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ 42 A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ 43 Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ 44 Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.

https://gloria.tv/article/7CtpJ2Pv7vuVEZd4bVnrXyNg4

Divadlo v Brne prišlo s hrou o migrácii, kde Ježiš znásilňuje moslimskú ženu. “Čo by robilo vedenie mesta, keby v hre znásilňoval prorok Mohamed kresťanskú ženu?”, pýtajú sa ľudia

Národné divadlo v Brne uvedie kontroverznú divadelnú hru “Naše násilia a vaše násilia,” ktorú zaradilo do programu májového festivalu Divadelný svet. Mnohí sa sťažujú, že hra je nevhodná, pretože v jednej zo scén napríklad Ježiš znásilňuje moslimskú ženu.

Medzi hlavných kritikov sa zaradil námestník brnianskeho primátora Petr Hladík, ktorý otvoreným listom požiadal riaditeľa Národného divadla Brno Martina Glasera, aby zvážil vyradenie tejto hry z programu. Tvrdí, že ctí slobodu umeleckej tvorby, no tá by nemala ľudí rozdeľovať a urážať. “Obrátilo sa na mňa mnoho ľudí, vrátane samotných divadelníkov, že plánovaná hra v nich vzbudzuje silne negatívnu emóciu. Nepozdáva sa mi, aby v rámci festivalu Divadelný svet Brno bola predstavená hra, ktorá uráža vieru mojich spoluobčanov,” uviedol námestník Hladík.

Proti uvedeniu hry sa už ohradilo hnutie Slušní ľudia. “Nechápeme, ako kultúrnou komisiou mesta mohla prejsť podpora tejto zvrátenosti, najmä keď podpredsedom tejto komisie je ľudovecký poslanec. Vlastne tomu rozumieme – bol to zlý úmysel. Rovnako ako zverejnenie programu a fotografií na Zelený štvrtok, v predvečer nášho najvýznamnejšieho sviatku. To už je jasná provokácia,” uviedlo hnutie na svojom oficiálnom facebookovom profile.

Petícia Proti podněcování k nenávisti ve hře „Naše násilí“ v Brně.

Portál iDnes.cz priniesol reakciu riaditeľa Národného divadla v Brne Martina Glasera, ktorý takisto reagoval otvoreným listom. Napísal, že každé dielo, ktoré sa dostane do programu, prejde prísnym výberom odborníkov. “Je úplne legitímne, že súčasné umenie vyvoláva diskusiu k najkontroverznejším otázkam súčasnosti. Postoje tvorcov potom môžu vzbudiť negatívne emócie, alebo dokonca názorovo rozdeľovať spoločnosť. To je však, podľa mňa, znakom demokracie. Môžeme zaujať úplne rozdielne stanoviská a názory, vynášať o rôznych skutočnostiach úplne odlišné hodnotiace súdy – napríklad čo je a čo nie je umenie, čo je a čo nie je kvalitné,” myslí si Glaser.

Vedenie mesta ale do dramaturgie festivalu nechce zasahovať. “Politika by nemala hodnotiť a ovplyvňovať umenie. Festivalový program dáva ľuďom na výber rôzne predstavenia a poskytuje divákom dostatočné množstvo informácií, aby sa mohli slobodne rozhodnúť, či predstavenie navštívia alebo nie, ” odkázal hovorca Brna Filip Poňuchálek.

Hra sa ale nepáči ani spolku Brno + s predsedom Robertom Kotzianem. Ten hovorí, že odmieta relativizáciu násilia a prekrúcanie skutočnosti. “V tejto divadelnej hre Ježiš znásilňuje moslimskú ženu. Nemožno si nepoložiť rečnícku otázku, čo by robilo vedenie mesta Brna, keby v hre znásilňoval prorok Mohamed kresťanskú ženu?” pýta sa Kotzian. Divadelníkov i mesto vyzval, aby hru odmietli. “Jej uvedenie v mestskom divadle a za podpory mesta poškodzuje imidž Brna,” dodal.

Kontroverznú hru napísal chorvátsky provokatívny režisér Olivera Frljič. V diele naráža na problematiku Európy a utečeneckej krízy, strachu a zamýšľa sa nad otázkami, či ľudia smútia nad obeťami teroristických útokov v Paríži a Bruseli rovnako ako nad zosnulými v Bagdade alebo Kábule.

https://www.hlavnespravy.sk/divadlo-brne-prislo-hrou-migracii-jezis-znasilnuje-moslimsku-zenu-co-by-robilo-vedenie-mesta-keby-hre-znasilnoval-prorok-mohamed-krestansku-zenu-pytaju-sa-ludia/1366902

https://brno.idnes.cz/jezis-znasilnuje-muslimskou-zenu-inscenace-divadlo-kritika-hladik-1ft-/brno-zpravy.aspx?c=A180406_125325_brno-zpravy_vh

 

Hanobenie národa, rasy a presvedčenia (Trestný zákon)
Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy
Definícia
(1) Kto verejne hanobí
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) najmenej s dvoma osobami,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako verejný činiteľ,
d) za krízovej situácie, alebo
e) z osobitného motívu.
Zdrojový zákon
Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 423