Nekonzistentný postoj biskupov voči nekonzistentnému predkladateľovi zákona na ochranu nenarodených detí. Video -Kardinál Duka: Menšiny tu vytvárajú totalitu

Na konci apríla predložila Ľudová strana – Naše Slovensko do parlamentu zákon na ochranu nenarodených detí, ktorého cieľom je obmedziť možnosť vykonávania potratov.

Zákon spôsobil hon liberálnych médií na tých, ktorí chcú hlasovať ZA. Ako dôvod sa tentokrát uvádzajú prekladatelia, ktorými sú poslanci kotlebovej strany

Prekvapením pre mnohých bolo vyhlásenie hovorcu Konferencie biskupov, ktorý zaskočených veriacich informoval, že Konferencia biskupov Slovenska nevydala jednoznačné stanovisko, aby poslanci hlasovali za ochranu života nenarodených detí. Hovorca konferencie biskupov Martin Kramara na doplnenie k svojmu nejednoznačnému vyjadreniu pre Hlavne správy uviedol: „Je nevyhnutné predložiť zákon, ktorý bude chrániť nenarodené deti, zároveň tiež vyrokovať reálne podmienky pre jeho schválenie. Pre politikov je to prioritná vec. Ak sa však táto téma prenechá tým, ktorí v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti nevystupujú konzistentne, ťažko predpokladať vznik reálnych podmienok pre jej napredovanie; zároveň to poznačí celú jej budúcnosť.“

„To, že biskupi nevydali stanovisko k danému návrhu v nijakom prípade neznamená, že na poslancov prestávajú naliehať, aby predložili a schválili zákon, ktorý konečne zlepší ochranu nenarodených. Biskupi na to dôrazne naliehajú, a nikdy neprestanú naliehať!“ dodal.

Ako reakciu na slová Martina Kramaru následne vydal svoje jednoznačné stanovisko gréckokatolícky biskup Milan Chautur, ktoré korigovalo vyjadrenia hovorcu:

“Rada KBS pre rodinu podporuje každý návrh zákona, ktorý skvalitňuje zákonnú ochranu nenarodeného dieťaťa oproti jestvujúcemu zákonu.

Každá ľudská bytosť má právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo jej základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Poslaním Cirkvi je toto prirodzené právo človeka na život chrániť a podporovať zákony, ktoré toto právo uplatňujú.

Rada KBS pre rodinu podporí každé zdokonalenie takéhoto zákona bez ohľadu na to, kto zákon predkladá, pretože morálnou i spoločenskou prioritou je ochrana života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť,”

Jeho vyjadrenie však naznačilo, že cirkev sama je v tak hodnotovo zásadnej otázke nejednotná. Preto sme oslovili aj ďalších biskupov.

Na naše otázky odpovedali spišský biskup Mons. Štefan Sečka, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Stanovisko spišského biskupa Mons. Sečku je v zhode so stanoviskom, ktoré nám uviedol hovorca KBS Kramara.

Biskupi Mons. Stolárik a Mons. Judák svoj postoj k predkladanému zákonu vyjadrili otvorenejšie. Na naše otázky odpovedali nasledovne:

Aký je Váš postoj k aktuálnemu zákonu o ochrane nenarodených detí?

Mons. Stanislav Stolárik: Podporujem každý návrh zákona, ktorý skvalitňuje zákonnú ochranu nenarodeného dieťaťa oproti jestvujúcemu zákonu.

Evangelium vitae bod 87:

Ochrana a podpora ľudského života je prejavom účasti na kráľovskom poslaní Krista, a preto má mať charakter služby lásky, ktorá sa vyjadruje osobným svedectvom, rôznymi formami volontariátu, spoločenskej aktivity i politického zaangažovania.

Mons. Viliam Judák: Podporujem návrh zákona, ktorý prináša zákonnú ochranu nenarodeného dieťaťa.

Mali by zaň poslanci hlasovať?

Mons. Stanislav Stolárik: Všetci, ktorí sa zapodievajú touto témou a chcú sa ňou zaoberať alebo rozhodnúť, nech si pozrú film Nemý výkrik možno aj niekoľkokrát. A tak nech formujú svoje stanovisko.

Mons. Viliam Judák: Samozrejme.

Najvyšší predstavitelia cirkvi by mali ujednotiť svoje postoje a jasne ich cez svojho hovorcu a cez ďalšie svoje kanály odkomunikovať veriacim i celej spoločnosti. Slovenskej cirkvi neprospieva ak je nejednotná v principiálnych otázkach.

Väčšina cirkvi má však našťastie v tejto otázke jasno. Jediné správne riešenie je hlasovať za sprísnenie potratového zákona. Veď ako môže niekto povedať, že ak je predkladateľom nevhodná strana, tak nech sa ešte zabije pár tisíc detí, kým taký zákon nepredloží tá správna strana? Veď na také niečo nemôže pristúpiť nikto so zdravým rozumom. Veď zabiť ďalších pár tisíc detí, čo ešte môže byť viac fašistické?

https://www.hlavnespravy.sk/nekonzistentny-postoj-biskupov-voci-nekonzistentnemu-predkladatelovi-zakona-na-ochranu-nenarodenych-deti/1418432