Ako si v najnovšej ekumenickej eseji luteránsky pseudoteólog a náboženský analfabet M. Havran poplietol Pannu Máriu s pražským Jezuliatkom a ešte väčšieho hlupáka zo seba urobil

CHRÁŇTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV
„Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte“. (Mt 7, 15 – 20).
Toto nás učí Ježiš Kristus cez Sväté písmo a aj ja som na vlastnej skúsenosti neraz zažil, že niektorí ľudia, ak chcú vyzerať pred svetom múdro, tak sa z druhých, objektívne vzdelanejších amúdrejších, snažia za každú cenu urobiť hlupákov. To je totiž jediná možnosť, ako by sa im to mohlo aspoň na čas ako-tak podariť.
Tieto znaky má aj nedávne vyjadrenie Michala Havrana v článku Pošlite Kuffu do cirkusu! „Ešte stále ho niektorí obhajujú tým, že pomáha bezdomovcom a feťákom, že má vlastne dobré srdce – zobral si ich k sebe domov a tam sa z nich určite stanú noví ľudia. A vraj je veľmi zbožný a vraj to iba občas preženie, ale netreba ho brať až tak vážne a hľadieť naňho prísne, lebo však, kto z nás je bez viny, nech hodí kameňom.“

Pošlite Kuffu do cirkusu! 

Myslím, že čím viac budú vzbúrenci proti Bohu, pseudoteológovia, pseudoliberáli, prevracači hodnôt, boľševici a extrémistickí zástancovia bojového ateizmu na novodobého slovenského Andreja Hlinku – vdp. Dr. h. c. Mariána Kuffu špiniť a vymýšľať všelijaké klamstvá a špinavosti, tak tým viac ho občania Slovenska budú milovať a počúvať. Jeho popularita bude narastať, lebo ľudia veľmi dobre vedia rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom, medzi tými, ktorí šíria kultúru smrti a ktorí kultúru života. Kto stojí na strane Všemohúceho Boha a kto je stúpencom diabla a jeho spojencov.

Po prečítaní nenávistného článku vraj „teológa“ M. Havrana na adresu Vdp. Mariána Kuffu si dovolím zopár citácií tohto pána, ktoré vo mne budia dojem, akoby M. Havran písal práve o sebe a nie o Vdp. M. Kuffovi. Tento tzv. luteránsky teológ nesiaha vdp. Mariánovi Kuffovi ani po členky. Je to jeden nafúkanec, ktorý dostáva obrovský priestor v médiách, aby špinil Katolícku cirkev, podrýval jej učenie a špinil česť a dobré meno jej aktívnych predstaviteľov.

Posúďte prosím sami, kto tu šíri cez média: „Psychotické interpretácie textov“?; Kto „pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet, nenávidí ľudské spoločenstvo“?; „Šialená póza potulného kazateľa z konca renesancie“; Kto „používa jazyk náboženského teroru, vyjadruje sa ako al-Bagdádí“; „Jeho reči sú rovnako toxické a hlúpe ako u sektárov“?

Ja z Havranovho článku nadobúdam dojem, akoby občanom Slovenskej republiky „vymýval mozog nezmyslami, ktorých devastačné účinky na myseľ sú rovnaké ako alkoholizmus a drogy“. Tiež si kladiem neustále otázku, či je to vôbec : „možné, aby tento človek dostával priestor“ v médiách, aby sa tak „prejavoval verejne takýmto zahanbujúcim spôsobom“.

„Tak hádam (aj pán Havran) má nejakých nadriadených, niekoho, kto mu môže dohovoriť alebo mu rovno povedať, nech s tým prestane, pretože to, čo robí“. Totiž, Havran sám, „sa čoraz viac ponáša na schizmatickú herézu, ktorá sa rozišla s teologickým myslením a reflexiou sveta a ponáša sa na milenaristické šialenstvo náboženských dobrodruhov“.

„Ľudia sa z neho síce smejú, no „Havranov vplyv v médiách „a na miestach, kde ho pozývajú, spôsob, ako o ňom rozprávajú a vyrábajú z neho hviezdu, bude mať na spoločnosť fatálne následky“. Ešte za nášho života.

Z Panny Márie bábika Barbie
No vrcholom nenávistného článku tohoto luteránskeho pseudoteóloga a náboženského analfabeta M. Havrana je to, že si poplietol Pannu Máriu s pražským Jezuliatkom a s bábikou Barbie a tak zo seba urobil ešte väčšieho hlupáka – nielen pred očami svojho zamestnávateľa, a svojej cirkvi, ale aj v celej spoločnosti.

Známy kňaz, zakladateľ duchovnej služby v Slovenskej armáde, Vdp. plk Mgr. Ignác Juruš svojim priateľom na margo „kauzy Havran“ o. i. napísal: „Dnes tu máme pre zmenu tzv. liberálnu demokraciu; kde je vraj všetko možné a všetko je dovolené, čo uspokojí a ukojí všetky ľudské pudy a náruživosti?! A keďže nás pred tou novou – ešte väčšou zvrátenosťou, aká bola tá po februári 1948 – charizmatický kňaz Marián Kuffa varuje a vystríha, tak by ho spomínaný MH poslal najradšej do cirkusu, aby aspoň takto znevážil a potupil čo spomínaný vdp. Marián Kuffa káže po celom Slovensku?!

Je samozrejme, že pre takých ako je Michal Havran, je vdp. Marián Kuffa postrachom, lebo vstupuje do svedomia mnohým a nastavuje tak nepriamo všetkým zrkadlo skutočnej pravdy, Pravdy Kristovej. Je len logické, že tí, ktorí sa riadia inými hodnotami, o akých káže spomínaný charizmatický kňaz, že takíto ticho nikdy nebudú a ani byť nemôžu.“

Anton Čulen -teológ, publicista

 

Pošlite Kuffu do cirkusu!!!

Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci.

27. jún 2018 o 15:17 Michal Havran Odoberať autora na email Kňaz Marián Kuffa bojuje proti bezbožným potratom. (Zdroj: SITA) SITA – Autor je teológ a spisovateľ

Ešte stále ho niektorí obhajujú tým, že pomáha bezdomovcom a feťákom, že má vlastne dobré srdce – zobral si ich k sebe domov a tam sa z nich určite stanú noví ľudia. A vraj je veľmi zbožný a vraj to iba občas preženie, ale netreba ho brať až tak vážne a hľadieť naňho prísne, lebo však, kto z nás je bez viny, nech hodí kameňom.

U hentoho, samozrejme, platí, kto do nás jedným, my doňho dvoma, ale to je celkom iná teológia. Lenže tento tu to myslí vážne, chce pomôcť, je autenticky dobrým človekom, pretože kto z nás by si zobral na dvor feťákov a pomáhal im. Veď nikto iný to vlastne nerobí, doktor Okruhlica neexistuje, desiatky asociácií nepracujú, dobrovoľníci, liečby, ubytovne pre bezdomovcov, pre chorých, len on, naša Matka Tereza, obklopený neborákmi a žobrákmi. To si máme všímať.

Toto nie je kresťanstvo

Celkom nie. Kuffa skončil už predtým, svojimi apokalyptickými blábolmi o Turkoch na poníkoch v Istanbulskom dohovore a ešte predtým, hlúposťami o gendrovej diktatúre a potom, keď prišiel v sukni s bábikou z Dráčika preoblečenou za nejaký pohanský totem a v parlamente to držal fašistom ako miništrant. Tak to zase nie. Je nejaké odtiaľ potiaľ, poznáme množstvo vzdelaných, láskavých a starostlivých katolíkov, ktorí sa hanbili rovnako, ako sa hanbili všetci, ktorí to videli. A pokračoval. Herečka Fialová je posadnutá zlým duchom a podobne.

Toto nie je kresťanstvo. Toto nie je kresťanstvo. Toto nie je kresťanstvo. Toto sú psychotické interpretácie textov človeka, ktorý text nečítal a nepoznal, napriek tomu sa stal ikonou autentického katolicizmu. V skutočnosti pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet, nenávidí ľudské spoločenstvo, štylizuje sa do polohy Jána Krstiteľa a každý deň vyvoláva v mnohých veriacich ľuďoch pocit, že to, čo hovorí, nie je viera našich spoločenstiev a našich farností, ale šialená póza potulného kazateľa z konca renesancie pripravujúca ľudí na skorý Kristov návrat.

Kuffa používa jazyk náboženského teroru, vyjadruje sa ako al-Bagdádí, má zjavné modloslužobné praktiky, ako to ukázala príhoda s bábikou v parlamente, pretože takéto zobrazenie duchovných entít sa podobá na vieru zaostalých pohanských kmeňov z čias sťahovania národov, a nie na kresťanstvo, ktoré formovalo túto civilizáciu.

Schizmatická heréza

A ako to už býva zvykom, nikto ho nezastaví, pričom jeho reči sú rovnako toxické a hlúpe ako u sektárov, kompromitujú veriacich a tento Blaha slovenského katolicizmu utvrdzuje svojich poslucháčov v iracionálnom vnímaní sveta, udržiava ich v zovretí teroru a úzkosti, pripravuje ich na blízky koniec. Tak hádam má nejakých nadriadených, niekoho, kto mu môže dohovoriť alebo mu rovno povedať, nech s tým prestane, pretože to, čo robí Kuffa, sa čoraz viac ponáša na schizmatickú herézu, ktorá sa rozišla s teologickým myslením a reflexiou sveta a ponáša sa na milenaristické šialenstvo náboženských dobrodruhov.

To isté platí aj o jeho takzvanej sociálnej práci, možno by bolo vhodné, aby niekto preveril jeho údajne liečebné metódy, pretože existuje podozrenie, že Kuffa zneužíva sociálnu mizériu a závislosti svojich klientov na to, aby im vymýval mozog nezmyslami, ktorých devastačné účinky na myseľ sú rovnaké ako alkoholizmus a drogy.

Nie je možné, aby tento človek dostával priestor, ktorý má ako oficiálny predstaviteľ svojho zamestnávateľa, pretože jeho pôsobenie znemožňuje akúkoľvek vecnú diskusiu o postavení nieže LGBT, ale žien, mužov, detí, vlastne akejkoľvek živej ľudskej bytosti, ktoré si tento čudný človek dovoľuje karhať, liečiť, ponaúčať alebo im požehnávať.

“Takéto zobrazenie duchovných entít sa podobá na vieru zaostalých pohanských kmeňov z čias sťahovania národov”! Nie je možné, aby sa súčasný európsky katolicizmus, ktorého je ten slovenský súčasťou, prejavoval verejne takýmto zahanbujúcim spôsobom. Ľudia sa z neho síce smejú, no Kuffov vplyv na farnosti, miesta, kde ho pozývajú, spôsob, ako o ňom rozprávajú a výrabajú z neho hviezdu, bude mať na spoločnosť fatálne následky.

Z Márie Barbie

Tu teraz nejde o postoje autora textu, ale o to, kam sa v dôsledku ticha cirkví dostala diskusia na niektoré závažne témy. Cirkevné kruhy sa síce môžu cítiť spokojné s tým, že prenechali komunikáciu týchto názorov okrajovým bláznom, no jedného dňa sa stanú okrajoví blázni cirkevnými predstaviteľmi a na volanie po dedičstve Marcela Strýka a iných osvietených katolíkov už bude neskoro.

Nejde teda o nás, muž v sukni s bábikou bojujúci proti gendrovej neukotvenosti je skečom z Monty Python, no vidíme, že jeho degradovanie mariánskej úcty, ktorá zohrala v dejinách stredoveku emancipačnú úlohu, na Barbie spektákel, je problémom aj pre tých, ktorí roky zápasia s takým obrazom slovenského katolicizmu, aký mu zanechal tlstý antisemita Tiso a ktorý dnes buduje aj Kuffa.

Jeho spojenie s fašistami je obklopené hnedým smradom a Ježiško by mu za to naložil. To, že ho už vtedy jeho zamestnávateľ nepoučil, žiaľ, udržiava časť verejnosti v predstave, že katolicizmus je už u nás taký, že nikdy nevytvoril priestor pre nespochybniteľnú a kultivovanú príčetnosť, že prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakieľ, že je to iba nočné predstavenie pre slabomyseľných.

Dajte ho do cirkusu

Ale veď potom robte divadlo, neviem, nejaké mystéria alebo pašie, ale nehovorte, preboha, že dokážete formulovať vecné a odborné postoje k témam, ktorými žije európska, technologická spoločnosť 21. storočia. Ak chcete, aby z kresťanstva ostal iba vianočný folklór, jasne, nech sa páči, no nevstupujte do legislatívy, ani do verejnej rozpravy, pretože ľudia ako Kuffa by za normálnych okolností mali dostať pomoc, a nie priestor na šírenie predtereziánskeho ducha poverčivosti a modlárstva, ktoré nemá nič spoločné s vyznávačským a svedeckým vnímaním viery.

Kuffa je vaša hanba, dajte ho do cirkusu alebo ku Gorduličovi do stand upu, aspoň vám zarobí nejaké love, lebo zatiaľ vám zarába iba na veľký malér, keď budete z ničoho nič konfrontovaní s légiami kuffianov, ktorí si budú myslieť, že Kristus vstal z mŕtvych, aby mohli držať hračky z Dráčika kindernacistom a tvrdiť, že ste veriacimi kresťanmi. No určite. Nikdy v živote.

https://komentare.sme.sk/c/20858569/poslite-kuffu-do-cirkusu.html

Extrémizmus a rasizmus na Tv JOJ? Herečka Z. Fialová o Vdp. M. Kuffovi ako posadnutá. Kuffa jej posiela požehnanie. Kňažko navrhuje interrupciu aj keď má niekto 45 rokov