Úmrtie: Vo veku 62 rokov zomrel kňaz, profesor Ľubomír Stanček CM

Bratislava 12. júla (TK KBS) S kresťanskou nádejou na stretnutie vo večnosti Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul informuje, že 12. júla 2018 v skorých ranných hodinách si Pán života k sebe povolal prof. ThDr. Ľubomíra Stančeka, PhD., CM.
Páter Ľubomír Stanček, CM sa narodil 19. augusta 1955 v Kamennej Porube a 12. júla 2018 zaopatrený sviatosťami odišiel do večnosti.

Zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude 16. júla 2018 o 13.00 h. v Kostole Všetkých svätých v Kamennej Porube.

TK KBS informoval Dominik Pavol CM

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180712018

O ĽUBOMÍROVI STANČEKOVI separator.png lubomir_stancek_foto1.jpg P. prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD., CM (*19. august 1955, Kamenná Poruba – † 12. júl 2018, Nitra) je rímskokatolícky kňaz, rehoľník – vincentín, univerzitný profesor, úspešný slovenský spisovateľ a evanjelizátor.

Napísal viac ako stodvadsať kníh, vedeckých a odborných prác; je odborníkom v oblasti homiletiky, rétoriky, ekumenizmu a misiológie, profesorom v odbore katolícka teológia v Spišskom Podhradí.

V rokoch 2002 – 2003 prednášal pastorálnu teológiu v Poľsku na postgraduálnom štúdiu v Lubline (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II.), ktorú do súčasnosti prednáša i vo Vroclave (Wyźsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna).

V rokoch 1994 – 2009 bol spirituálom v kňazskom seminári Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí – v Spišskej kapitule, od roku 2004 do roku 2008 pôsobil na Katolíckej univerzite v Ružomberku ako prorektor pre vzdelávanie a výchovu.  

Počas svojej praxe bol (v niektorých stále je) členom rôznych celoštátnych i medzinárodných vedeckých a odborných orgánov (Vedecká rada KU v Ružomberku, Vedecká rada TF KU v Košiciach, Akademický senát KU v Ružomberku, Akademický senát TF KU v Košiciach, Komisia pre ekumenizmus pri KBS v Bratislave, Komisia pre misie pri KBS v Bratislave, Ekumenizmus a spolupráca Bratislava, Veda a jej aplikácia ŽU v Žiline, Redakčná rada časopisu „Kuriér“ pri KU v Ružomberku, Rada vysokých škôl pri MŠ Slovenskej republiky, Členstvo v medzinárodných vedeckých a odborných orgánoch: Komisia pre pastorálnu teológiu PBK v Poľsku, Komisia pre homiletiku pri PBK v Poľsku, Komisia pre udeľovanie akdemických titulov pri EBF KU v Prahe, Misijná komisia Misijnej spoločnosti pri CM v Kyjeve). Do roku 2014 pôsobil ako školiteľ doktorandského štúdia v študijnom odbore Katolícka teológia v predmetoch: homiletika, rétorika, pastorálna teológia, ekumenizmus, misiológia a duchovný život; venoval sa písaniu náučných kníh a tiež bol veľmi aktívnym evanjelizátorom nielen na internete.

Od augusta 2014 je zo zdravotných dôvodov v provinciálnom dome v Bratislave a aktívne pokračuje vo svojej evanjelizačnej činnosti na internete i v písaní kníh, tiež pomáha ako recenzent rôznych časopisov. Od 5. septembra 2017 zmenil adresu pobytu.

I v Nitre sa naďalej veľmi aktívne venoval on-line evanjelizácii ako na svojej osobnej web-stránke, tak na facebooku inšpiroval ľudí svojimi povzbudeniami a dennými príhovormi.

separator.png • Vzdelanie 1.04.2004 č.: 1254-2004-BA-34 v Bratislave, menovaný za vysokoškolského profesora (prof.), v odbore katolícka teológia. 1.08.1999 č.: 533 na Univerzite Komenského v Bratislave, menovaný za docenta pre odbor katolícka teológia (doc.), Práca: Kňaz rétor.

9.03.1998 č.: 114 na UK v Bratislave, získal „philosophiae doctor“ (PhD.), č. diplomu 0042. 22.06.1995 č.: 722 na KUL – (Katolíckej univerzite) v Lubline, Poľsko, získal „doktor nauk teologicznych“ (ThDr.), Práca: Homiletika Jozefa Vrableca. 21.04.1995 č.: 0042 na Komenského univerzite v Bratislave, získal titul doctoris (Dr.), Práca: Malá metóda a najplnšia forma kázne. 17.06.1993 č.: 438 na na KUL – (Katolíckej univerzite) v Lubline, Poľsko, získal „diploma licentiae“ (ThLic.), z teológie Pastorálnej, Práca: Príklad v homíliach Jozefa Vrabvleca.

3.06.1993 č.: 7452 na KUL – (Katolíckej univerzite) v Lubline, Poľsko, získal „magistra teologii“ (ThMgr.), Homiletika na Slovensku. 15.01.1993 č.: 009782 na Komenského univerzite v Bratislave, získal titul „magister“ (Mgr.), Práca: Homílie cez rok.

4.06.1979 č.: 126/79 na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte získal Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti vyučovania náboženskej výchovy na základných a stredných školách. 

Napísal viac ako stodvadsať kníh rôzneho žánru: romány, homílie a vedecké. Tiež písal vedecké, umelecké, odborné monografie a práce; rôzne príspevky na zahraničných i domácich konferenciách; zborníkov, skrípt, učebných textov a iných odborných prekladov, prác a dokumentov v rôznych publikáciách, napr.: Katolícke noviny, Duchovný pastier, Denník mladých, Slovo zo srdca, Apoštol Božieho Milosrdenstva a iné…

 

ZBORNÍKY A ČLÁNKY | • K N I H Y • 1984 Ja som život, Samizdat, Kázne, Bošáca 1984, 361 s.

Ja som vzkriesenie, Samizdat, Kázne, Bošáca 1984, 270 s. • 1985 Ja som láska, Samizdat, brožované na CMB F v Bratislave Kázne, Bošáca 1985, 427 s. Krížová cesta rehoľnej sestry, Samizdat, zaviazané v rukopise nevydané, Duchovné cvičenia 1985, 96 s. • 1988 Duchovný život a svätosť, Samizdat, v rukopise nevydané, Bošáca – Dunajská Lužná, Duchovné cvičenia 1988, 122 s. Divadlá, Hodina s prorokom Eliášom, Dramatické spracovanie narodenia Ježiša Krista, Veľký Piatok – Pašie História Bošáckej doliny I., II., a iné udalosti, liturgické slávnosti na videozáznamoch • 1989 Budete mojimi svedkami, Samizdat, v rukopise nevydané, Bošáca – Bijacovce, Duchovné cvičenia 1989, 213 s. Duchovné obnovy pre CS, Samizdat, v rukopise nevydané, Bijacovce, Duchovné cvičenia 1989, 134 s.

• 1990 Ja som Cesta, Samizdat, na CMB F v Bratislave brožované, 1990, 484 s. Ja som Soľ, Homílie na každý deň, I. diel – Samizdat, na CMB F v Bratislave brožované, 1990, 492 s. Ja som Soľ, Homílie na každý deň, II. diel – Samizdat, na CMB F v Bratislave, brožované, 1990, 287 s. • 1992 Ja som Život, Homílie rok C – Samizdat, 1992, 355 s. Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ I. diel – Samizdat, 1992, 316 s. Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ II. diel – Samizdat, 1992, 312 s. Ja som Sviatosti, Homílie „Sviatosti“ – Samizdat, 1992, 363 s. Ja som Život, Homílie rok C – Samizdat, 1992, 355 s.

http://www.evanjelizacia.eu/?go=lubomir-stancek