Kto je chrakterným človekom? Každý, kto má vznešené zásady a z tých nepopustí ani vtedy, keď je to spojené s obetami

V období svetovej hospodárskej krízy britská vláda v Indii zbavila jeho ľud slobody a tvrdým spôsobom vykorisťovala jej obyvateľov. India bola hospodársky, politicky, ale aj duchovne úplne rozvrátená.

Jedinou možnosťou, ako dosiahnuť nápravu bolo preťať putá s Veľkou Britániou a dosiahnuť úplnú nezávislosť Indie.
Mahátma Ghándhí preto vyhlasuje občiansku neposlušnosť a oznamuje svoje rozhodnutie začať hnutie za porušenie zákona o dani zo soli. Z hŕstkou stúpencou odhodlaných na akékoľvek utrpenie, sa tento šestdesiatjedenročný muž vydáva na dvesto štyridsať míľ dlhú a namáhavú cestu k morskému pobrežiu. Týmto nebojácnym gestom chcel presvedčiť jednoduchý ľud o svojich právach a naučiť ho získavať vlastnú a lacnú soľ z morského pobrežia.

Po celej krajine sa veľmi rýchlo rozšírilo toto posolstvo, aby všetci nebojácne a v širokom meradle porušili zákon vládneho monopolu. Hnutie sa šírilo neobyčajnou silou a k porušeniu zákona o soli sa pripojil aj bojkot anglických látok, alkoholických nápojov a takmer všetkých výrobkov pochádzajúcich z Veľkej Británie. Obdivuhodné na tomto obrovskom ľudovom boji bolo, že sa vyvíjal bez akéhokoľvek násilia, ako si to želal Gándhí.

Vláda sa ešte predvečer Gándhího iniciatívy uškŕňala nad „detskou predstavou“, že by odparovaním trošky morskej vody v hrnci bolo možné podryť britské impérium. No čoskoro ju smiech prešiel a všetci pochopili, že sa v Indii pomali a iste končí nadvláda západnej rasy. Tento dohola ostrihaný a do pól tela nahý muž, silou svojej vôle a pevnosťou svojho charakteru dokázal zničiť nadvládu Angličanou v Indii.

Čo je teda charakter?

Pod charakterom rozumieme vytrvalosť vôle človeka v dobrom smere. Charakterným človekom je každý, kto má vznešené zásady a z tých nepopustí ani vtedy, keď je to spojené s obetami. Na druhej strane bezcharakterným je každý, kto svoje zásady mení podľa okolností, spoločnosti alebo priateľov vždy, ak je to spojené s obetami.

Jednou z najdôležitejších zásad prirodzeného poriadku je: „Čo nechceš, aby iný robili tebe, nerob ani ty iným“. Najdôležitejšou zásadou žiakov a študentov je: „Svedomito a poctivo si plniť svoje školské povinnosti“. Nato, aby si pri otvorenom obloku dokázal odolať vábivému smiechu vonku hrajúcich sa kamarátov a nenechal sa zlákať od nudných a nezáživných školských kníh, tak na to je potrebný charakter! Nenechať sa kamarátmi zlákať poza školu, do internetových herní, k ochutnávke cigarety, či alkoholu, alebo odmietnuť pozerať neslušné časopisy, videá a počítačové hry, tak na to už treba charakter!

Dôležité je:

1). Aby sme sa naučili vyformovať v sebe určité správne zásady.
2). Tieto zásady aj dodržiavať.

Pri výchove charakteru nie je až tak ťažké určiť si nejaké zásady, ale zostať im za každých okolností verný. Vytrvať vždy a za každú cenu verný svojím zásadám. Zostať vždy verný pravde a vytrvať aj vtedy, hoci by sa nikto iný na svete k týmto vznešeným ideálom nepriznával. Byť verný týmto svojim zásadám vždy a za každých okolností, to je veru mnoho krát až neuveriteľne ťažké.

Každý z nás dostáva dvojakú výchovu. Jednu nám dávajú rodičia a škola a tá druhá – oveľa dôležitejšia je naša vlastná samovýchovná práca. Vplývame ňou na ľudskú vôľu v takom smere, aby v každej situácii rozhodne a s radosťou sa podujala na nasledovanie dobra. Nikdy preto nezameškaj ani jednu príležitosť, v ktorej môžeš vykonať niečo dobré. Takto si nadobudneš taký charakter, ktorý Ti raz umožní vykonať aj veľké skutky a umožní Ti pracovať pre svoju dobu a budúcnosť.

Zostať verný svojím zásadám a pravde je ale nesmierne ťažké a práve preto je aj dnes medzi nami tak málo charakterných ľudí.

Anton Čulen