Video: Vdp. M. Kuffa- „Kde máme kresťanských politikov?“ Povedali: „Vieš čo Marián, my to podáme!“ Vieš čo, už nekecajte. Dvadsať osem rokov kecáte o tom a pozri predbehli vás títo ľudia

Ty (otec) si zrkadlo Nebeského Otca. Ty si autorita doma! Ty máš najvyššiu autoritu doma! Ty, otec! Áno, ty!

A preto ten diabol dneska útočí najviac na otcov. Tu máš odpoveď. Toto tu, toto tu je boj liberálov. Napádajú každú autoritu. Duchovného otca vo farnosti. Tí, čo pozeráte trošku, pozrite, čo robia so mnou? Pozrite, čo robia v týchto dňoch, čo robia so mnou? A prečo? Lebo som sa zastal nevinných detí!
Povedali: A nevadí Vám, že kotlebovci podali ten zákon? Podajte ho vy a budem za vás hlasovať…

Svätý Otec Benedikt XVI. a Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí, že máme podporiť každý jeden zákon, ktorý zlepšuje súčasný stav.

Kde máme kresťanských politikov?
Povedali: „Vieš čo Marián, my to podáme!“ „Vieš čo, už nekecajte. Dvadsať osem rokov kecáte o tom a pozri kto vás predbehli vás títo ľudia.“
Podporte teraz vy ich a dajte potom lepší zákon…

Ak to neurobili z pýchy, budú vzatí na zodpovednosť! Obštrukciu zrobili dobrú!
A ak to urobili zo zbabelosti, budú vzatí na zodpovednosť. A ak to urobili z nenávisti, zo žiarlivosti, že oni to nedali, budú vzatí na zodpovednosť.
Možno to urobili len z nevedomosti. Svätá sestra Faustína hovorí: „Boh môže byť milosrdný vždy vtedy, keď to môže zvaliť na nevedomosť“. Nevedel. A preto môže byť milosrdný…

krátené

Cirkevne schválené. 

Katolíci a politika. V našom štáte mohli by mať katolíci rozhodujúce slovo, keby boli katolíkmi aj pri volebných urnách a pri hlasovaní

Katolíci nemajú byť katolíkmi len doma, ale svoje katolícke presvedčenie majú prejavovať aj v politike a najmä pri volebnej urne

Politizovať či nepolitizovať? Katolíci sa nemôžu a ani nesmú odťahovať od politickej činnosti. Je našou katolíckou povinnosťou zúčastniť sa politického boja nášho štátu.

Spracované podľa knihy:

Katolíci vo víre dnešného života, napísal Andrej Klíman, Vydal SSV –Trnava 1937

Pripravil A. Čulen