Poslankyňa NR SR N. Grausová dnes podala dve trestné oznámenia: Za hanobenie štátneho znaku SR a za hanobenie Najsvätejšej Trojice na plagáte k filmu Mečiar

Poslankyňa NR SR Natália Grausová dnes podala na Generálnej prokuratúre SR dve trestné oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestných činov extrémizmu

Jedná sa o plagát k filmu Mečiar premietanému v slovenských kinách, ktorý vyobrazuje bývalého premiéra SR Vladimíra Mečiara s gloriolou okolo hlavy ako Božské Srdce Ježišovo, ktoré je zobrazené v tvare štátneho znaku SR – dvojkríža v plameňoch na trojvrší. Súčasťou je aj biela holubica, ktorá symbolizuje tretiu Božskú osobu – Ducha Svätého.  Zjavne sa jedná o rúhavé hanobenie Najsvätejšej Trojice, ale najmä Druhej Božskej Osoby a Ducha Svätého a vyvolávanie nenávisti k veriacim, Cirkvi a ich  urážanie. Ako aj hanobenie  štátneho symbolu , ako znaku štátnosti SR.

Druhé trestné oznámenie je rovnako pre  podozrenie zo spáchania trestných činov extrémizmu. Podľa fotografií a informácií z médií sa osoba, označovaná médiami ako Ľuboš Lorenz, niekedy v máji 2016 pokúšala natrieť pamätnú tabuľu venovanú komunistickému prokurátorovi Jánovi Pješčakovi, ktorá je osadená na budove Obecného úradu vo Veľkom Lipníku. Oblečený je v bielom tričku, na ktorom je zlatou farbou nakreslený obrázok, akým býva vulgárne znázorňovaný ochlpený ženský pohlavný orgán. V jeho strede je zobrazený štátny znak Slovenskej republiky.  Týmto došlo k hanobeniu štátneho znaku Slovenskej republiky.

Ďalej vo veci podozrenia z trestného činu hanobenia národa, ktorého sa mali  dopustiť neznámi páchatelia tým, že stvárnili a na verejnom priestranstve spoločne niesli a sa odfotografovali oblečení v podobných tričkách, pričom ďalšie takéto tričko s rovnakým námetom ale čiernej farby s bielym ochlpeným kosoštvorcom v ktorom je zobrazený štátny znak SR držiac v ruke . Túto fotografiu, hanobiacu štátny znak Slovenskej republiky zverejnili na sociálnych sieťach.

Týmito skutkami aj podľa názorov širokej verejnosti došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

A. Čulen