Posolstvo Panny Márie z Trevignano Romano, 25. 8. 2018 : Bol podpísaný dokument o Eucharistii. Nebude sa viac veriť transubstantiácii, ale všetko bude uzákonené ako spomienka

Drahé deti, ďakujem vám, že ste počúvli volanie vo vašom srdci. Modlite sa, modlite sa, modlite sa veľmi, teraz bol podpísaný dokument o Eucharistii.

Nebude sa viac veriť transubstantiácii, ale všetko bude uzákonené ako spomienka. Milované deti, všetko sa zmenilo a stále sa bude meniť zrýchleným tempom, buďte pripravení, len v Eucharistii a v Slove (Božom) nájdete silu čeliť týmto zmenám. Petrov stolec bude čoskoro zničený. Modlite sa za Cirkev, kde temnota prevzala miesto svetla, zverte sa môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je láska. Teraz vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Trevignano Romano 25 agosto 2018
Cari figli, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. Pregate, pregate, pregate tanto, ormai il documento riguardo l’Eucarestia è stato firmato. Non si crederà più alla transustanziazione, ma verrà tutto accettato come commemorazione.

Figli amati, tutto è cambiato e ancora cambierà in modo accelerato, siate pronti, solo nell’Eucarestia e nella Parola troverete la forza per andare incontro a questi cambiamenti. La sede di Pietro sarà presto distrutta. Pregate per la Chiesa , dove le tenebre hanno preso il posto della luce, affidatevi a mio Figlio Gesù che è amore. Ora, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen“.

LA MADONNA DI TREVIGNANO ROMANO http://www.lareginadelrosario.com/
(Zjavenia Panny Márie v Trevignano Romano sú stále prebiehajúce súkromné zjavenia a teda Cirkev sa k nim zatiaľ nevyjadrila, resp. nie je známe vyjadrenie RKC)

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen