Biskup J. Haľko požehnal na farskom úrade v Brodskom pamätnú tabuľu záchrancom duchovných povolaní bl. T. Zemanovi a Vdp. F. Revesovi

Odhalenie pamätnej tabule Bl. T. Zemana a F. Revesa. Na fare v Brodskom boli pod vedením A. Radlínskeho a M. Čulena 19. 5. 1862 schválene aj stanovy SSV

Živého ma nedostanete!
„Mal dlhý plášť a na ňom pripnutý komunistický odznak. Falošné okuliare, neskôr brada a fúzy.

Vždy sa začítal do novín Pravda. K nikomu sa zbytočne neozýval, aby ho nepoznali po hlase. Nebol to však komunistický agent.

Kňaz František Reves spolupracoval s blahoslaveným Titusom Zemanom na organizovaní ilegálnych útekov kňazov a bohoslovcov do slobodného sveta. Zemana chytili a odsúdili.

Reves pokračoval a podarilo sa mu dostať za hranice vyše sto ľudí, z toho osemdesiat duchovných.

Biskup J. Haľko a Mons. I. Toth počas požehnania pamätnej tabule bl. Titusa Zemana a Františka Revesa na fare v Brodskom

Autentické a napínavé spomienky kňaza z pohnutých 50. rokov 20. storočia. Z obdobia komunistickej totality, kedy sa skúšali charaktery. Inšpiratívne čítanie, lebo charaktery skúša každá doba. Aj dnes…“

Z knihy spomienok Františka Revesa „Živého ma nedostanete“ ktorú predstavil v Brodskom Mons. Imrich Tóth zo Slovenskej katolíckej misie v Paríži 

Relikvie bl. Titusa Zemana v kostole sv. Antona pustovníka v Brodskom

A práve z farského úradu v Brodskom sa organizovali ilegálne prechody kňazov a rehoľníkov cez rieku Moravu pod vedením Františka Revesa, s ktorým spolupracoval aj bl. Titus Zeman. Na pamiatku toho boli v rim. kat. kostole sv. Antona pustovníka v Brodskom uložené relikvie bl. Titusa Zemana.