Voči cenzúre v relácii RTVS Najväčší Slovák sa ohradil aj Ústav dejín kresťanstva

Najväčší Slovák podľa RTVS. Protest voči cenzúre a manipulácii s verejnou mienkou.

Ústav dejín kresťanstva vyjadruje svoj protest voči rozhodnutiu riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka z 31. 10. 2018, ktorým oznámil stiahnutie nominácie Dr. Jozefa Tisu z ankety „Najväčší Slovák“.
Ako je z mediálneho kontextu zrejmé, išlo o dôsledok nátlaku vplyvnej skupiny zo zahraničia. Na jednej strane chápeme, že Tiso ako katolícky kňaz nie je v súčasnej dobe agresívneho liberalizmu žiaduci. Rovnako rozumieme aj tomu, že jeden z jeho politicky prvých krokov vo funkcii predsedu vlády – zatvorenie všetkých slobodomurárskych lóži na Slovensku – je previnením, ktoré mu vplyvné slobodomurárske kruhy podnes neodpustili ani nezabudli.

Na druhej strane, historické fakty nemožno meniť. Faktom je, že Jozef Tiso je historicky prvým slovenským premiérom i prvým slovenským prezidentom a ako taký má čelné miesto v galérii osobností slovenskej histórie. Na tom nemôže zmeniť nič ani nátlak rôznych zahraničných lóží či momentálne vajatanie RTVS.

http://www.udk.sk/2018/11/06/najvacsi-slovak-podla-rtvs/