Prvé verejné vystúpenie o. Mariana Kuffu po operácii

Prvé verejné vystúpenie o. Mariana Kuffu po operácii.

Dňa 4.11. 2018 sa mohli veriaci zúčastniť prvého verejného vystúpenie o. Mariana Kuffu po ťažkej operácii. O. Kuffa vystúpil v kostole sv. Mikuláša v Lendaku na podujatí Slovenského dohovoru za rodinu “ Zastavme zlo z Istanbulu.“ Viac ako 5000 veriacich malo možnosť vypočuť si prednášky a kázeň o.Kuffu.

Po sv. omši sa asi 1000 veriacich v nádherných krojoch s Pannou Máriou a svätými na zástavách a transparentoch zúčastnilo sviečkového ružencového pochodu za odmietnutie Istanbulského dohovoru a proti hrozbám genderideológie. Na konci pochodu si mali možnosť veriaci vypočuť vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu .

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-iniciativy-slovensky-dohovor-za-rodinu/

O Marian ďakuje za modlitby a podporu a teší sa , že kresťanom na Slovensku nie je ľahostajný osud ich rodín a detí.

Za SDZR Erik Zbiňovský

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/prve-verejne-vystupnie-o-mariana-kuffu-po-operacii/