Posolstvo Pána Ježiša: Eucharistia je jedinou Satanovou prekážkou. + Panna Mária: Vojna je blízko

Videla som, ako sa Satan z hĺbky pekla vypína do nášho sveta. Ukázal sa v plnosti svojej sily, a toto sa dialo v strede jedného kostola v blízkosti oltára.

Kňazi hádzali smerom k nemu meč a kopiju, ale všetko toto bolo zbytočné. Pri ostriach týchto zbraní boli kvapky krvi. To som si myslela, že je to Ježišova drahocenná krv, ale nebola ňou, lebo satana nevedela skrotiť. Ľudia sa vydesili a utekali, kam len mohli. Ale Satan každého po jednom uchvátil k sebe a pýtal od nich účet. Za každú cenu hľadal jednu záhadnú vec, len aby ju mohol nájsť. Nezáležalo mu, že koľkí umrú kvôli tomu a či vedeli alebo nevedeli, on aj tak hľadal. Medzi ľuďmi boli aj lekári a a vedci. Nešetril nikoho. Mňa nezbadal, ako keby ma Pán ukryl pred zlým.

Ježiš: „Moje deti, Satan je už v plnosti svojej sily. On vládne už nielen nad svetom, ale už aj nad mojou Cirkvou. Podarilo sa mu dostať sa k najvyššej úrovni cirkevnej hierarchii. Pred Satanom je len jediná prekážka, a tým je toto moje mystické Telo a Krv. S každou svojou silou hľadal to, že kde sa ešte dá nájsť vo svete premenená svätá hostia a svätá krv. Táto vízia poukazuje na budúce udalosti, lebo toto sa pripravuje v zákulisí tajomným spôsobom. Moje deti, musíte vedieť, že kdekoľvek pracujú na zrušení premenenia.

Nový cirkevný rok prinesie početné zmeny v oblasti liturgie. Ak zmenia moje slová, vtedy viete, že nadišiel čas. Ó, ako málo ľudí rozzoná predzvesť zmeny! Ešte ani pre veriacich katolíkov nebude jasné, čo sa deje nebadane pred nimi. Len ľudia s čistým srdcom budú vnímať účinok reformy. Mnohí nebudú veriť ich ohlasom, lebo ľudia pokladajú za nemožné, aby sa toto udialo. Moje deti, jedine moja večná obeť je schopná držať na uzde Satanovu moc. Ak zrušia moju obetu, tak sa uvoľní peklo v každej oblasti sveta. Ale nebojte sa, lebo sa postarám o to, aby ste neostali bez Eucharistie!

Dobrý vždy bude víťaziť nad zlým. Modlite sa za kňazov, ktorých v mene poslušnosti zväzujú k spáchaniu hriechu! Kto predsa bude klásť odpor, toho odstránia z cesty. Moji verní sluhovia budú vo zvierajúcej situácii, lebo okúsia na svojej vlastnej koži, že tomuto nevedia zabrániť. Bude veľmi veľa mučeníkov, ktorí zodvihnú svoj hlas vedľa pravdy. Moje deti, vezmite vážne každú moju výzvu, ktorá slúži vašim záujmom. Prichystajte vašu dušu, lebo teraz sa musíte v každom okamihu opierať o svoju vieru k tomu, aby ste v čas rozpoznali znamenia.”

Posolstvo prijala: Mária Magdolna

16. 11. 2018 Piatok
Posolstvo dostupné na: http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/

 

Vojna je blízko

Panna Mária: „Moje drahé deti, kde zanikne viera a nádej vložená do môjho Syna, tam sa ľahko zmocní násilie, nenávisť, neláskavosť a vražda. Vo viacerých krajinách Európy sa deje občianska vojna, ktorá čoskoro môže viesť k vypuknutiu vojny. Za vojnou sa vždy skrýva túžba po moci. Umrie veľa nevinných ľudí. Ste svedkami takým spletitým udalostiam, kde sa udalosti spriadajú navzájom. Ako sa cudzí ľudia snažia okupovať krajiny, tak sa budú vyostrovať čím väčšmi stavy občianskej vojny.

Tento priebeh považujte ako Boží trestajúci súd, predsa národy Európy ignorujú Jeho zákony. Táto forma trestu je uvedená na nespočetných miestach vo svätom Písme, kde proroci v čas varovali ľudí na konanie pokánia a na obrátenie, ale oni ich nepočúvli. Len málo ľudí rozozná cieľ a zmysel Božieho zákona. Moje deti, blíži sa vojna, ale toto ešte neznamená atómovú vojnu! Atómové bomby použijú v konečných hodinách, keď nebudú vidieť iné riešenie v záujme úspechu bitky. Modlite sa aj za všetkých tých, ktorí žijú za vašimi hranicami a sú už účastníkmi stavov podobným k vojne!

Mnohí sa obávate o vašu vlasť, či ktohovie budete dotknutí vo vojne alebo nebudete. Moje deti, všetko závisí od toho, že ako silno držíte ruku môjho Syna a moju materinskú ruku. Modlite sa čím viac v sviatostnej prítomnosti môjho Syna, ktorý so svojou milosťou zmnohonásobí silu vašich modlitieb! Diabol je bezradný voči tým, ktorí sú blízko k môjmu Synovi.“

Posolstvo prijala: Mária Magdolna 18. 11. 2018 Nedeľa
Posolstvo je dostupné na: http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2018/11

http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2018/11

Kniha proroka Daniela

„28 Potom sa vráti s veľkým bohatstvom do svojej krajiny, srdce si obráti proti svätej zmluve, bude konať proti nej a vráti sa do svojej krajiny. 29 V určitom čase pôjde znovu na juh, ale posledný prípad nebude ako predošlý. 30 Pôjdu proti nemu kitijské lode, ochabne a vráti sa, i bude sa zlostiť na svätú zmluvu a bude konať (proti nej), potom sa vráti a obráti svoju pozornosť na tých, čo opustili svätú zmluvu.

31 Povstanú z neho ramená a znesvätia pevnú svätyňu, odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia. 32 Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu, ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha, ostane pevný a bude konať. 33 Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale začas budú padať pod mečom, v plameňoch, v zajatí a pri plienení. 34 Keď však budú padať, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa k nim pokrytecky pridajú. 35 Niektorí z rozumných klesnú, aby sa zbavili trosky, očistili a obielili do konečného času, lebo do istého času ešte trvá.

36 Kráľ bude konať podľa svojej ľubovôle a bude sa vyvyšovať a nadúvať nad každého boha; aj proti Bohu bohov bude hovoriť zvláštne veci a bude sa mu dariť, kým sa neukončí hnev, lebo čo je určené, sa splní“.

(Dan 11, 28- 36)