Posolstvo Pána Ježiša Krista dané Márii Julianne: Budete vidieť to miesto, ktoré ste si s vašim spôsobom života zaslúžili

19.10.2012 Na adorácii Sviatosti Ježiš: „Drahé moje deti! Čas je blízko.

S každým dňom sa dostanete bližšie k tomu dňu, keď sa vyleje na vás Duch Svätý. Ukáže vám vaše skutky, vaše slová, celý váš život, v Jeho svetle, a vtedy budete vidieť seba s Božími očami. Budete vidieť to miesto, ktoré ste si s vašim spôsobom života zaslúžili. Toto bude jeden druh súdu pre väčšinu ľudí. Ešte aj svätí nájdu v sebe chyby ktoré majú opraviť.

No a ešte tí, ktorí sa Mi obrátia chrbtom, a bezo Mňa žili celý svoj život. Oni uvidia odpornú, zapáchajúcu, mŕtvolu svojej duše, mnoho hriechov, ktoré spáchali, a nedohľadné negatívne následky ich hriechov, ktoré spôsobili sebe a svojim blížnym. Uvidia pekelný oheň, a v ňom diablov, ktorí bez prestávky mučia svoje obete cez celú večnosť. Vtedy nebudú vedieť ani to, že čo majú robiť vo svojej zúfalosti. Mnohí umrú od šoku, ktorý im spôsobili ich vlastné hriechy.

Mnohí budú volať ku Mne o milosrdenstvo, a Ja im dám milosť obrátenia. Ale bude jedna zaťatá vrstva, ktorá aj naďalej vytrvá v svojom hriešnom živote. Týchto satan posilňuje, a nahovorí im, že toto je iba jedna rozprávka.

Nie je peklo, nie je branie na zodpovednosť. Všetko toto sú len svetské predstavy. Oni budú aj naďalej pokračovať v svojom hriešnom živote a budú vaši prenasledovatelia. Hodia na vás rôzne klamstvá, a siahnu na váš život. Dávajte si pozor! Chráňte sa od skupiny hriešnych ľudí! Nebuďte s nimi úprimní, zhovorčiví! Dištancujte sa od nich!

Vy patrite len k vašim duchovným súrodencom! S nimi tvorte jednu veľkú rodinu! V prvom rade im pomáhajte, a od nich prijmite pomoc! Žite v láske s každým! Žite v ustavičnej pripravenosti! Čas rýchlo vyprší. Teraz príde súd na tento svet. Posúdim hriešnikov, a vyhubím ich z povrchu zeme. Nestrpím ďalej ich namyslené, pyšné správanie, a vykorisťovanie chudobných. Ak sa neobrátia, navždy sa zatratia. Nenechám si zo Seba robiť posmech. Nejaký čas to budem znášať, potom odplatím. Nikomu nenadŕžam. Ja skúmam srdce i vnútro. Predo Mnou nie je žiadne tajomstvo. Ja poznám ešte aj vaše myšlienky. Za všetko vás vezmem na zodpovednosť. Ja som Sudca. Môj Otec mi odovzdal všetko. Zmilujem sa nad všetkými tými, ktorí oľutujú svoje hriechy.

Predo Mnou nie je taký veľký hriech, ktorý by som neodpustil, ak ho oľutujú. Moje milosrdenstvo prevýši všetky hriechy sveta. Ale ak je niekto zaťatý, a myslí si to, že sa môže predo Mnou ukryť, tomu tvrdo zaplatím podľa jeho skutkov. Alebo si myslíte to, že si nechám robiť zo Seba posmech? Mýli sa ten, kto si to myslí, že môže robiť hocičo, lebo Ja aj tak odpustím, beztoho, že by oľutoval svoje hriechy. To je pravda, že som milosrdný, a nekonečne milujem ľudstvo. Preto som zostúpil z lona môjho Otca, a vykúpil som mnohých na kríži. Mnohých, ktorí sa obrátili a konali pokánie.

Ale nie každého, lebo tí, ktorí odmietli moju milosť, tých neviem vykúpiť, lebo v úcte držím ich slobodnú vôľu. Žiaľ, dnes moji kňazi málo hovoria o pekle, o večnom zatratení, hoci aj toto je v Evanjeliu. Toto vám vravím: žite v ustavičnej pripravenosti, lebo neviete ani deň, ani hodinu! Smrť príde náhle, a po nej nasleduje branie na zodpovednosť. Ja vám ohlasujem pravdu. Obráťte sa, lebo len obrátený hriešnik sa môže spasiť. Na toto vás požehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Voľný preklad Zoltán

Posolstvo obdržala: Mária Julianna
Posolstvo dostupné na: jezusuzenete.hu