Čo robí vodu v Lurdoch zázračnú? Bernadetta Soubirousová v roku 1879 zrejme poslala list pápežovi Levovi XIII.

Existuje na svete viacero pútnických miest s tzv. zázračnými prameňmi, ktorým sa pripisujú zázračné liečivé účinky. Najznámejším je cirkvou uznané mariánske pútnické miesto, kde sa v 19 storočí 18 krát zjavila Panna Mária – Lurdy.
V tomto mestečku na juhu Francúzska Panna Mária požiadala vizionárku Bernadettu Soubirous, aby prehĺbila do skaly dieru a z nej začala prameniť voda. Táto voda sa mala stať zdrojom uzdravenia pre ľudí.

S Lurdami sú spájané nevysvetliteľné uzdravenia. Čo je však tou zázračnou ingredienciou vody? Existovali viaceré podnikateľské zámery, ktoré chceli vyťažiť z existencie Lúrd, z poznateľnosti tejto značky a plánovali postaviť kúpele v tomto meste. Analýzy vody však na ich sklamanie nepriniesli nič zvláštne. V Lurdoch pramení svieža, pitná vody, ktorá nedisponuje ničím zvláštnym.

Tou tajnou zložkou, ktorá robí rozdiel medzi vodou z Lúrd a pitnou vodou z vodovodu, je totiž „viera.“ Už svätá Bernadetta uviedla, že voda prameniaca v Lurdoch nie je sama o sebe zázračná, ale je prostriedkom pre Božie zázraky, ak má človek dostatočnú vieru, odzrkadľujúcu sa v modlitbe a dôvere v Boha.

Túto vieru z Lúrd sú ľudia povolaní priniesť do svojich rodín, spoločenstiev a medzi ľudí. Mať vieru, že voda vie byť Božím nástrojom uzdravenia predpokladá pokorné srdce a detinskú oddanosť. Dnešný svet práve tento prístup považuje za poverčivosť a pohŕda ňou. Veriaci človek je konfrontovaný v tomto kontexte s výsmechom. Aj tento výsmech je zdrojom pokory. Kto skutočne uverí v Boha, zanechá hriešnosť života. Hriech je zdrojom smrti. Viera dáva priestor novému životu s Bohom bez hriechu a táto viera uzdravuje podľa vôle Boha, človeka. Nie voda, ale tak, ako hovorí Kristus v evanjeliách, “tvoja viera ťa uzdravila.”

Zázračná voda v Lurdoch – čo je jej tajomstvom?

Tomáš Dominik https://www.svetlosveta.sk/slider/co-robi-vodu-v-lurdoch-zazracnu/

 

Nedávno objavené posolstvá z Lúrd

Bernadetta Soubirousová v roku 1879 poslala list pápežovi Levovi XIII., kde sa nachádzajú posolstvá, vzťahujúce sa na dnešné dni.

 

Tento list našiel francúzsky výskumník vo Vatikáne v pivnici, kde sú archivované dôležité korešpondencie v jednej plechovej škatuľke. List obsahuje 5 posolstiev:

1. Lourdes sa stane značne omilosteným miestom.

2. Pred rokom 1900 naše životy zmenia vynálezy (s) veľkým významom , najmä čo sa týka elektroniky.

3. V rokoch tridsiatich sa Hitler dostane k moci. Budú sa diať hrôzostrašné veci. To sa skončí vojnou, do ktorej budú zatiahnuté národy.

4. Okolo sedemdesiatych rokov sa dostanú Američania na mesiac. (Stalo sa to v roku 1969)

5. Panna Mária mi povedala, že koncom 20. storočia prinesie ukončenie vedeckých objavov. Na celom svete sa začína nová doba viery. Až celkom nakoniec dostaneme dôkaz, že zem a človeka stvoril Boh. Toto bude začiatok ukončenia vedy. Ľudia prestanú veriť vede. Milióny sa vrátia ku Kristovi. Cirkevná moc narastie, ako nikdy predtým. Že sa ľudia odvrátia od vedy, príčinou toho pre mnohých bude pýcha lekárov, ktorí sa usilujú o to, aby stvorili monštrum. So svojimi vedomosťami z tela zvieraťa a človeka stvoria bytosť, čo nie je ani zvieraťom, ani človekom. Ľudia to vnútorne v srdci budú cítiť, že je to falošné. Ale aby tomu zabránili, nie sú schopní. Nakoniec vedcov budú prenasledovať ako besných vlkov.

V predvečer roku 2000 bude vojna medzi stúpencami Mohameda a medzi kresťanskými národmi. Bude to strašné! Padnú 5 650 451 vojaci; na jedno mesto Perzie vrhnú bombu s obrovským rozsahom. Nakoniec zvíťazí znamenie Kríža a mohamedáni sa stanú kresťanmi. Tu prichádza storočie radosti a mieru. Národy zložia zbrane. Život sa stane bohatým, lebo Boh požehná veriacich.

Nebudú chudobné hladujúce rodiny na Zemi. Boh daruje liečiteľskú moc každému desiatemu človeku. Kvôli tomuto zázraku ľudia budú jasať. XXI. Storočie budú nazývať „Zlatou dobou“.

Garabandal a Conchita: už každému bude zrozumiteľné, že to bolo od Boha. Keď príde niečo, čo bude horšie ako zemetrasenie, bude to ako oheň, čo budú ľudia vo svojom vnútri cítiť. Každý spozná svoje hriechy očami Boha a na nebi sa stane niečo strašidelné. Katastrofa svetového rozsahu, bude sa to každého týkať; dobrý sa dostanú bližšie k Bohu a zlí sa polepšia. Vtedy bude taká tma, že sa nebude dať ísť do kostola.

(Z Maďarčiny preložil K. M.)

( Bez možnosti overenia zdroja)