V Bratislave – Devíne si pripomenú 1 134. výročie úmrtia sv. Metoda

Bratislava – Devín 19. marca (TK KBS) V Kostole Svätého Kríža v Bratislave – Devíne sa 6. apríla 2019 o 14:00 h uskutoční spomienka na 1 134. výročie úmrtia sv. Metoda (zomrel 6. apríla 885).
Spomienka sa začne slávnostnou svätou omšou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda, hlavným celebrantom a kazateľom bude Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek. Život Metoda prednesie Jozef Šimonovič. Potom bude nasledovať uctenie relikvií svätých a spomienkovú slávnosť ukončí kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

„Budeme veľmi radi, keď Vás budeme môcť privítať na tomto významnom mieste, ktoré je nerozlučne späté s duchovným životom nášho národa. Tešíme sa na stretnutie s vami a na príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a sv. Metoda,“ pozýva Daniela Suchá, podpredsedníčka DEDIČSTVA OTCOV, o. z.

Na rovnakom mieste si vo februári spomenuli aj na 1 150. výročie úmrtia Konštantína Filozofa – sv. Cyrila (16. februára 2019).

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190319027