Víťazom prezidentských volieb je KDŽP

Slovensko bude mať najbližších 5 rokov ultraliberálnu prezidentku, ktorá transparentne a jasne definovala, že je za homosexuálne manželstvá, adopcie detí homosexuálnymi pármi a presadzovanie LGBTI agendy.

Aj keď táto správa je zlá pre Slovensko, národná kresťanská politika z tohto výsledku vzíde posilnená.

Ja spolu s mojím bratom Mariánom sme využili druhé kolo prezidentských volieb na presadenie ukončenia ratifikácie Istanbulského dohovoru. S uznaním konštatujem, že sa vytvorila silná koalícia strán a poslancov, ktorí nielen pri Istanbule, ale aj v blízkej budúcnosti pri iných zákonoch ochránia Slovensko pred nástupom ultraliberalizmu do politického systému a zákonodárstva.

KDŽP je jedinou stranou, ktorá dokázala vo vlastných stanovách definovať, že nevstúpime do vlády, ktorá nezvýši ochranu počatého života. Je to tak preto, pretože 30 rokov vždy a znova parazitujú rôzne politické subjekty na téme kresťanstva, spomínajú dokola cyrilo-metodskú tradíciu a pritom sa tvária, že kresťanstvo nie je o ochrane života. Až následne sa dá budovať spravodlivá a prosperujúca spoločnosť.

KDŽP v prvom kole volieb jasne podporila Štefana Harabina, pretože zdieľal jasný postoj v kultúrno-etických otázkach, ktoré zastáva KDŽP. Aj vďaka tejto skúsenosti sme radi, že do KDŽP vstúpil šéf volebnej kampane pána Harabina, Marian Tkáč, ktorý je aj kandidátom KDŽP do eurovolieb. V druhom kole sme vytvorili priestor pre presadzovanie hodnotových zákonov spolu so stranami SMER, ĽSNS a SNS. KDŽP je preto víťazom týchto volieb, pretože bez toho, aby sme mali jedného poslanca v NRSR, už teraz vieme presadzovať vlastné hodnotové priority v prospech Slovenska. Sme strana, ktorá tým, že má jasno v hodnotových veciach, sa vie plne venovať praktickým zákonom, ktoré zo Slovenska spravia krajinu spravodlivú a prosperujúcu krajinu, chrániacu svoju kresťanskú a národnú identitu.

Bude pre Slovensko dobré, ak sa liberáli združia v čitateľnom politickom subjekte a integrujú aj tých liberálov, ktorí sa schovávajú v rôznych stranách nazývajúcich sa „kresťanskými“ a pritom ich jedinou dlhodobou víziou je pokaždé zradiť deklarované priority a umožňovať vládnuť liberálom.

Národná kresťanská politika vzíde z tohto posilnená. Teraz totiž nastal čas prestať o hodnotách len rozprávať a so založenými rukami sa prizerať. Nastal čas konať a KDŽP v tom bude veľmi aktívne.

Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc na tejto neľahkej ceste. Peniaze nemáme, ale máme odhodlanie a odvahu.

Štefan Kuffa predseda KDŽP

https://blog.hlavnespravy.sk/11297/vitazom-prezidentskych-volieb-je-kdzp/