K pamiatke všetkých obetí VOSR, prvej „dovezenej“ revolúcie zo Západu a k pamiatke všetkých obetí boľševizmu. Slobodomurárske a sionistické pozadie ruskej revolúcie

„Odpočinutie večné daj im Pane a Svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen“, a aby sme dokázali odpustiť vinníkom, čo ale neznamená zabudnúť …

1917 „Trieda proti triede“.. „2017 Rod proti rodu“

Ivan Mládek sa k novembru 1989 vyjadril takto: „Je dobře, že to bylo, ale je třeba, aby se říkalo, jak to bylo. Ne že revoluci udělala Charta 77 a studenti“
Parafrázou Mládkovho výroku môžme povedať o VOSR: „Nie je dobre, že to bolo, a je potrebné hovoriť ako to bolo, nie, že robotníci zvrhli cára“.

Za komunizmu sme sa v škole učili, že vo VOSR robotníci zvrhli zlého cára a nastolili komunizmus. Komunisti to tvrdili preto, lebo sa chceli chváliť, že to bolo ich dielo. Západ túto verziu podporoval, ale z úplne iných dôvodov, potrebovali totiž zakryť svoju úlohu vo VOSR. A tak sa mnohým zdalo, že východ aj západ tvrdia v podstate to isté, takže to tak musí byť … Ale obidve strany klamali.

Čo vlastne sledoval západ podporou tejto „robotnícko-cárskej“ rozprávky výborne vyjadril slovenský básnik a spoluator slovenského vydania Proglasu Teodor Križka: „Všímam si, ako sa nenávisť ku komunizmu, úplne oprávnená, personifikovala do nenávisti k Rusku a Rusom. Bolo by si treba zopakovať, kde a ako vznikol marxizmus, kto a ako podporoval Lenina a Trockého, zistiť si, či ruskí vládcovia ozaj boli Rusi, pozrieť si dobovú západnú tlač, ktorá mlčala o zverstvách boľševikov, gulagoch, zabíjaní kňazov, mníchov, šľachty. Bolo by sa treba oboznámiť, ako to, že Lenina previezli do Ruska v zaplombovanom vagóne, ktorý na príkaz nemeckého cisára nemal byť na území Nemecka nikde zastavený. Bolo by si treba dať do súvislosti vraždu amerického prezidenta Lincolna a vraždu ruského cára Mikuláša II.

Vladimír Palko vo svojej knihe Levy prichádzajú (Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii“) píše: Marxizmus a komunizmus sa zrodil na Západe. Patrí k menej známej irónii dejín, že obe zakladajúce ikony marxizmu, Marx aj Engels, pracovali na príprave Komunistického manifestu v Belgicku v Bruseli (Vydaný bol v Londýne). Z textu i názvu manifestu vidíme, že Marx a jeho prívrženci hovorili o sebe ako o komunistoch. Teda na Západe, a pokojne môžeme povedať, že v Bruseli, hlavnom meste dnešnej EÚ, sa zrodil i komunizmus. Emeritný pápež Benedikt XVI. napísal Palkovi osobný ďakovný list za túto knihu.

Obviňovať teda Rusov z komunizmu je prinajmenšom naivné, pretože práve Rusi sú najväčšou obeťou marxizmu a komunizmu.

Boľševici v Rusku ako prvej krajine sveta povolili potraty a legalizovali homosexualitu, čiže to čo dnes podporuje Západ nie je nič iné len návrat k boľševizmu …

Posledný panovník Rakúsko-uhorska blahoslavený cisár Karol I. odmietol nespravodlivý a nezodpovedný krok voči ruskému ľudu, nastúpil na trón v roku 1916, dva roky po vypuknutí I. svetvej vojny. Mal vtedy 29 rokov. Karol si uvedomoval svoje poslanie odvrátiť vznikajúci konflikt. Sám to vyjadril slovami: „Od svojho nástupu ma trón, som sa neustále usiloval odvrátiť svoje národy od hrôz vojny, za ktorej vypuknutie nenesiem žiadnu zodpovednosť.“ … Mal skutočný záujem o mier, a preto ho všetci nenávideli.“ … V apríli 1917 sa dozvedel o pláne nemeckého vedenia vytlačiť Rusko z konfliktu transportom Lenina a ďaľších boľševikov, ktorí boli v tom čase v exile vo Švajčiarsku, späť do Ruska, aby tam podnietili vznik revolúcie. Karol tvrdo kritizoval tento krok a odmietol vpustiť vlak s Leninom a jeho suitou na územie Rakúska. Nemci museli vypraviť vlak cez Švédsko. O niekoľko rokov neskôr cisárovná Zita uviedla, že jej manžel sa tak odmietol spolupodieľať na tomto „nespravodlivom a nezodpovednom“ kroku voči ruskému ľudu.

Ak by viacerí lídri konali ako Karol, dvadsiate storočie mohlo vyzerať úplne inak. Historici sa zhodujú, že 1. svetová vojna viedla k nástupu boľševizmu v Rusku a nacizmu v Nemecku, čo následne viedlo k vypuknutiu 2. svetovej vojny a napokon doviedlo svet do studenej vojny. Karol sa musel 11. novembra 1918 vzdať rakúsko-uhorského trónu. O tri roky neskôr, po dlhom utrpení, zomrel v exile na ostrove Madeira vo veku 34 rokov a zanechal po sebe vdovu, päť synov a tri dcéry.
Karolovo poslanie ako panovnika Rakúsko-Uhorska sa nenaplnilo. Sily zla sa v Európe rozmohli ako nikdy predtým. V každom prípade dosiahol výnimočný úspech ako líder.
(podľa knihy Alex Havard – Cnostné líderstvo a Stvorení pre veľkosť)
Zatiaľčo Lenina vypravili s vreckovým niekoľko miliónov mariek Nemci, ďaľšieho z revolucionárov Leva Davidoviča Trockého zasa trénovali a vypravili do Ruska americkí židia z Wall Streetu. Všetko toto sa udialo za účelom rozvrátenia kresťanského Ruska marxizmom a boľševizmom, čoho dôsledky nesieme dodnes, bl. Karol to už vtedy predvídal a preto sa odmietol na tom podieľať …

Matica slovenská
vo videu ozrejmila Zločiny komunizmu (5min video)„Na celej planéte a v celých dejinách neexistoval režim krutejší, krvavejší a zároveň prefíkanejší a ľstivejší než režim boľševický, ktorý sa samozvane prehlásil za sovietsky,“ uvádza video slová Alexandra Solženicina. „To, že tu budú vládnuť komunisti spečatil Beneš – agent NKVD pod krycím menom 19. Už v decembri 1943 v Moskve.“

Prvý slovenský prezident Mons. Jozef Tiso v poslednom odkaze slovenskému národu, ktorý v noci pred smrťou nadiktoval pátrovi Hillárovi okrem iného píše: „…V druhom rade cítim sa byť mučeníkom obrany kresťanstva proti boľševizmu …“
veľmi zaujímavý článok o zákulisí boľševickej revolúcie…
Souboj Stalina s Trockim, proč se ti dva tak nenáviděli? ČS legie v SSSR plnily úlohu USA. České vazalství od samotného počátku vzniku Masarykovské republiky!, O době VŘSR, občanské války a 20. letech minulého století existuje mnoho mýtů. Jedním z nejžhavějších mýtů je pověst o plamenných revolucionářích Trockém, Leninovi, Sverdlovovi a o zločinci Stalinovi. Stalin měl zradit ideály revoluce a ze země vybudovat koncentrační tábor. Trockij z New Yorku jel zničit potenciálního ekonomického a vojenského konkurenta USA a konkurenta americkému dolaru. Západní sponzoři na ně měli mnoho požadavků, které nebylo lehké splnit. Rothschild, Morgan, Warburg, Schiff, z těchto jmen šel respekt. Trockého spolubojovník Lenin – měl zcela jiné závazky, k německým bankéřům a vládě. Zájmy Berlína a Wall Streetu byly často protichůdné.

Americký historik prof. Anthony C.Sutton – Wall Street and The Bolshevik Revolution (A.C.Sutton who taught economics at California State University, and was a research fellow at Stanford University’s Hoover Institution.)
– kniha z roku 1974 v PDF, 165 strán – www.voltairenet.org/…/Sutton_Wall_Str… (v predaji aj na Amazone)
– 13min video, CZ-tit – Prof. Antony C. Sutton – Wall Street a Bolševická revoluce 1917 () – https://www.youtube.com/watch?v=9Ui6AJO_9ME#t%3d19
Slobodomurárske a sionistické pozadie ruskej revolúcie, V knihe Spomienky od Arona Simanoviča sa píše, že keď sa Lev Davidovič Trockij pripravoval na likvidáciu veľkej mocnosti, povedal: „Musíme Rusko zmeniť na púšť obývanú bielymi negrami, ktorým zabezpečíme takú tyraniu, o ktorej sa nesnilo ani najväčším despotom Východu. Rozdiel bude len v tom, že táto tyrania nebude sprava, ale zľava, a nebude biela, ale červená. Červená v pravom zmysle slova, pretože sa pritom prelejú také potoky krvi, pred ktorými zostanú v šoku a zblednú všetky kapitalistické vojny. Najväčší bankári budú pracovať v úzkom kontakte s nami. Ak v revolúcii uspejeme, rozdrvíme Rusko na veľký cintorín a na jeho hroboch upevníme moc sionizmu, ktorá sa stane takou silnou, že pred ňou pokľakne celý svet. My im ukážeme, čo je skutočná moc. Cestou teroru a krvavých kúpeľov privedieme ruskú inteligenciu do úplného zničenia, do idiotizmu, do zvieracieho postavenia.“

Boľševickú revolúciu v Rusku roku 1917 financoval Jacob Schiff, popredný americký rothschildovský agent, sionistické banky a bankári. Podľa všetkých pravidiel prísne utajovaná, a teda pre pozorovateľa nezrozumiteľná skutočnosť je pochopiteľná až vtedy, ak vieme, že ruská revolúcia – rovnako ako všetky predchádzajúce – nebola žiadnou národnou záležitosťou, ale dielom medzinárodného slobodomurárstva, resp. svetového sionizmu. Johannes Rothkranz v diele Nadchádzajúca diktatúra humanity dodáva: „Podľa diabolskej stratégie, ktorá bola pre nezasvätených divákov neprehľadná, pracovali (a pracujú) kapitalisti a komunisticko-sionistickí revolucionári systematicky a spoločne. Hoci masmédiá (vrátane historických a politických kníh), ktoré sú jednoznačne v ich rukách, cieľavedome líčia kapitalizmus a komunizmus ako nezmieriteľných protivníkov, faktom zostáva, že dodnes sú najväčší kapitalisti rovnako tými najbezohľadnejšími revolucionármi a poprední revolucionári sú vždy i najlepšími priateľmi vysokých financií – jednoducho preto, lebo vždy ide o príslušníkov toho istého národa alebo stúpencov rovnakej ideológie, ktorá sa riadi zásadou: rozdelene postupovať, spoločne uderiť.“ Neopatrne sa vyjadril jeden z vodcov sionizmu Theodor Herzl v knihe Židovský štát (1896), keď napísal: „Ak klesneme, stane sa z nás revolučný proletariát, nižší dôstojníci revolučných strán. Ak postúpime nahor, vzrastie strašná moc našich peňazí.“
Alexander Nečvolodov, šľachtic a veliteľ ruskej cárskej armády, ktorý po nástupe boľševizmu skončil vo vyhnanstve, skúmal vzťah medzi univerzálnou činnosťou sionizmu a komunistickou revolúciou. …

Odsudzovanie komunizmu bez odsúdenia židoboľševizmu je historickým klamstvom, Winston Churchill zdůraznil klíčovou roli Židů v bolševickém hnutí: „Není důvod přehánět roli přijatou k vytvoření bolševismu a uskutečnění ruské revoluce těmito internacionálními a většinou atheistickými Židy. S výjimkou Lenina, většina vedoucích postav jsou Židé“.
„Bolševická revoluce“, napsal vedoucí americký židovský deník v roce 1920, „byl převážně produkt židovského myšlení, židovské nespokojenosti, židovského úsilí zmařit“ (American Hebrew, New York, Sept. 1920).
Shrnuto, v době nejkrutější represe vláda byla v rukou židů. Ti však ničili nejen ty „nezlepši mezi góji, nýbrž leckdy i svoje lidi, když šlo o moc. Později se Stalin židovského internacionalismu začal bát, a ve strachu o svou osobu podnikal fyzickou likvidaci svých spolupracovníku. Za války kladl důraz na ruský patriotismus, což také oslabilo moc židů.

Mýty a pravda o bolševickém převratu: Kdo ho financoval? Řídil se astrologickými výpočty? Kdo zadal Marxovi Komunistický manifest? Znát souvislosti a nebát se o nich mluvit!

Spiknutie proti Cirkvi I. Komunismus jako ničitel a zhoubce, Během krvavé Leninovy diktatury Rohrbergův vyšetřovací výbor, který se díky dobytí Kyjeva dostal v srpnu 1919 do města, zjistil a zaznamenal následující: „Celá betonová podlaha velkogaráží [jednalo se o objekt provinčního úřadu čeky v Kyjevě] byla zaplavena krví, tvořící souvislou palcovou vrstvu; byla to příšerná směs krve, mozků a tříště lebečních kostí, chuchvalců vlasů a ostatních lidských pozůstatků. Stěny byly proděravělé tisícovkami střel a postříkány krví, na níž ještě lpěly zbytky mozků a vlasů. Odtokový žlab, asi 25 cm široký, stejně tak hluboký a 10 metrů dlouhý, ústící do podzemního kanálu, byl zcela naplněn lidskou krví.

Vyvraždenie cárskej rodiny a nastolenie boľševizmu nebolo dielom ruského ľudu, ale zločinom cudzieho uzurpátora
Antisemitizmus bol jedným z prvých zákonov boľševickej vlády vyhlásený za trestný a kontrarevolučný – jeho tvorcovia dobre vedeli, prečo! Komunistická internacionálna silne odporúčala Židom angažovaným v hnutí meniť si mená, doslova, „aby nebola potvrdená pravicová propaganda, vykresľujúca komunizmus ako cudzie, židovské sprisahanie“. Z 384 vedúcich komisárov sovietskeho režimu boli dvaja americkí černosi, 13 Rusov, 15 Číňanov a vyše 300 Židov … Boľševický žid Jakov Sverdlov vydal hlavný príkaz na vyvraždenie ruskej cárskej rodiny v meste Jekaterinburg, ktoré bolo v roku 1924 premenované na Sverdlovsk …

Rabín Weiss: Za holokaustom, antisemitizmom a izraelským terorom stoja sionisti
židovský rabín „antisemita“ alebo pravda vás vyslobodí … židovský rabín, ktorého otec prežil Auschwitz a starí rodičia zomreli v Auschwitzi: „Sionisti využili a využívajú holokaust na budovanie svojej revolty voči Všemohúcemu. Zneužívajú utrpenie ľudí, ktorí zomreli počas holokaustu, aby si vybudovali štát.“. … Kto si trúfne obviniť tohto rabína z „antisemitizmu“ ?

Židé a genocida bílých křesťanů (stop hate) (7min video, CZ-tit)

Základem miliardového „byznisu holokaust“ a dnešní levičácké ideologie je strašák nacismu : tvrzení a strašení, že Hitler byl největší zlo v dějinách a židé jsou největší oběti rasismu. Na tom to celé stojí. V každém argumentu levičáků je odvolávání na válku a nacismus.
Kdyby se veřejně odhalila pravda, že Židé vedli bolševismus a mají na rukou krev desítek milionů lidí, pak by ze sebe nemohli dál dělat univerzální oběti a miliardový byznis holokaust by zkrachoval. Nemohli by pokračovat v „politice viny“, která má umlčet všechny, kteří by chtěli upozornit na finanční zločiny židů, nebo zločiny Izraele.
Jakou hysterii dokáže u židů vyvolat pokus upozornit na bolševické zločiny, to vidíme z projevu předsedy evropského parlamentu Jerzyho Buzka. Ve svém projevu v Osvětimi v lednu 2010 řekl, že zločiny nacismu a komunismu jsou srovnatelné. To vyvolalo mezi židy hysterii, kteří fanaticky brání své lži, že nacismus byl nejhorší zlo, holokaust byl nejhorší zločin v dějinách a židé jsou ty největší chudinky a oběti. Efraim Zuroff z Izraele řekl, že je to pokus podkopat a ukončit status Holokaustu, jako jedinečného případu genocidy.
Fakta o bolševismu nebo čínském maoismu, které mají na svědomí mnohem více obětí, to se jim opravdu nehodí. Proto vyvinou všechno úsilí skrze jimi ovládaný filmový a mediální průmysl, aby tato fakta zmanipulovali.
(Autoři videa nepodporují nacismus ani netvrdí, že všichni židé jsou špatní, ale čeho je moc, toho je příliš.)


Financial Times: Putin se distancuje od Velkého října!,
Sedmý listopadový den komunisté plánuj velkoryse oslavit sté výročí Říjnové revoluce v roce 1917 a uspořádat slavnostní demonstraci. Prezident Vladimir Putin se však tohoto procesu nezúčastní. Nenavštíví ani slavnostní večer, který se bude konat v hotelu Moskva, který se nachází nedaleko Kremlu, uvedly Financial Times.