Mapa bezbožnosti. Platí, že čo Čech, to neznaboh?

Síce máme cirkevné sviatky ako štátne, ale sme hrdí na svoju neveru. Platí, že čo Čech, to neznaboh?
Česi a ateizmus
Vo svetle čerstvo snemovňou odhlasovaného zdanenia cirkevných reštitúcií to vyzerá, ako keby nielen poslanci, ale ani bežný občan neprial cirkvám nič dobré. Na nižšie uvedenej mapke je vidieť, že Česko je skutočne nejateističtějším štátom Európy. Poľsko, náš sused, s ktorým máme hranicu dlhú 796 km má neveriacich len 7% a Slovensko len 12%. V porovnaní s tým vyzerá 72% neveriacich „Tomášov“ vskutku impozantne. Neveríme v zázraky a panenskej počatie nám príde trochu nelogické.

Môže za to komunizmus?
Vyhovárať sa na to, že komunisti aktívne potláčali vieru, dokonca za cenu krutých represií, úplne nejde. Predsa len sme boli so Slovenskom v jednom štáte a percento neveriacich je diametrálne odlišné.

Dokonca aj Sovietsky zväz, teda dnešné Rusko, ktorý proti cirkvám postupoval rovnako brutálne ako československí komunisti, má neveriacich iba 15%. Slovo „brutalita“ vôbec nie je nadsádzkou, stačí spomenúť na komunistov umučeného kňaza Toufara. Vtedajší režim vykonal „Akciu K“, v priebehu ktorej zlikvidoval v apríli 1950 mužské kláštory. O päť mesiacov neskôr realizovali represívne zložky druhé kolo s názvom „Akcia R“. Boli Prepadnutie ženské cirkevné rády a cez desať tisíc rehoľníčok sa počas jednej noci dostalo do zberných kláštorov.

Uvedená mapka nerozlišuje typy cirkví. Zatiaľ čo v Rusku prevažuje pravoslávna cirkev, vo zvyšku Európy je to rímskokatolícka.

http://www.lifenews.sk/node/27473