Slovenský dôchodcovia nemajú peniaze na lekárov a na lieky. Štát poskytne bezplatnú zdravotnú starostlivosť cudzincom a migrantom, ktorí nie sú platiteľmi zdravotných odvodov

Štát poskytne bezplatnú zdravotnú starostlivosť cudzincom a migrantom, ktorí nie sú platiteľmi zdravotných odvodov

Ministerstvo vnútra v liste smerovanom obvodným lekárom (všeobecným, detským, gynekologickým a zubným) uvádza, že sú povinní poskytovať plnú zdravotnú starostlivosť aj cudzincom, ktorým štát udelil tzv. doplnkovú ochranu.

Z listu Ministerstva vnútra SR zdravotníckym zariadeniam, ktorý na sociálnej sieti zverejnil poslanec parlamentu Milan Uhrík z ĽSNS vyplýva, že “zdravotnú starostlivosť o cudzincov, ktorí neplatia žiadne zdravotné poistenie, uhradí v plnom rozsahu štát”.

Takéto znenie sa má týkať dokonca aj cudzincov a migrantov, ktorým štát neudelil azyl, ale len tzv. doplnkovú ochranu.

V texte dokumentu sa uvádza, že “za cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana a nie je verejne zdravotne poistený, Ministerstvo vnútra SR uhradí zdravotnú starostlivosť poskytnutú na území SR v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, prostredníctvom príslušného centra podpory.”

Cudzinci, ktorých sa tento dokument týka, tak dostanú starostlivosť, ako občania, ktorí odvádzajú zdravotné odvody.

Migračný úrad rezortu vnútra na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, vydávať doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti – tzv. ružový preukaz.
“Nakoľko poskytnutím doplnkovej ochrany získal cudzinec prechodný pobyt na území SR, vzťahuje sa na neho ustanovenie o „rajonizácii” v prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti v špecializácii všeobecný lekár, detský lekár, gynekológ a zubár v zmysle § 12 ods. 4 zákona Č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.”

Lekári (poskytovatelia, ktorí sú držiteľmi povolenia alebo držiteľmi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) sú povinní poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá sa preukáže uvedeným ružovým preukazom.

O stanovisko sme požiadali ministerstvo zdravotníctva.

https://www.hlavnespravy.sk/stat-poskytne-bezplatnu-zdravotnu-starostlivost-cudzincom-migrantom-ktori-nie-su-platitelmi-zdravotnych-odvodov/1784768