Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej, ale aj úplne novej reklamnej kampani Body the Exhibition s mŕtvolami ľudí inej (zrejme žltej) rasy a neznámeho pôvodu, ktoré sú stiahnuté z kože a nainštalované do rôznych póz a to aj napriek nálezu Arbitrážnej komisie RPR zo dňa 21. 9. 2017

Muž žltej rasy stiahnutý z kože. Most SNP, Bratislava dňa 10. 11. 2017

VEC: Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej, ale aj úplne novej reklamnej kampani Body the Exhibition s mŕtvolami ľudí inej (zrejme žltej) rasy a neznámeho pôvodu, ktoré sú stiahnuté z kože a nainštalované do rôznych póz a to aj napriek nálezu Arbitrážnej komisie RPR zo dňa 21. 9. 2017

Dobrý deň,

RPR vydala 21. 9. 2017 Arbitrážny nález k reklamnej kampani (billboardy): Body the Exhibition zadávateľa: JVS GROUP, s.r.o., Česká republika. Podľa tohto nálezu je táto reklama v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 prvá veta vo vzťahu s ods. 2 a ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe. http://www.rpr.sk/sk/nalezy/body-the-exhibition

V závere sa uvádza že: V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v, Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Napriek nálezu Arbitrážnej komisie RPR sú napr. na moste SNP v Bratislave nepretržite, od začiatku reklamnej kampane umiestnene banery Body the Exhibition s vizuálom mŕtvych, ľudí inej (zrejme žltej) rasy, stiahnutých z kože. Táto reklama nebola odstránená, ani po Arbitrážnom náleze RPR zo dňa 21. 09. 2017 (dôkaz č. 1: foto zo dňa 10. 11. 2017 most SNP).

Napr.: po meste jazdí aj naďalej, električka č. 8 s reklamou Body the Exhibition, umiestnenou po celom boku električky s vizuálom mrtvých ľudí inej (zrejme žltej) rasy, stiahnutých z kože nainštalovaných do rôznych póz. Videl som ju dňa 8. 11. 2017 cca o 13:00 hod. na Šafárikovom námestí.

Muž žltej rasy stiahnutý z kože. Wolkrova ulica- Panonská cesta Petržalka foto zo dňa 9. 11. 2017

Na megabillboarde pri benzínovej pumpe Slovnaft (neďaleko Wolkrovej ulice), hneď vedľa Panónskej cesty v smere do Petržalky, bol začiatkom tohto týždňa (zrejme 7. 11. 2017, znovu vylepený plagát s mŕtvolou človeka, neznámeho pôvodu a inej (zrejme žltej) rasy, ktorý bol stiahnutý z kože (dôkaz: foto č. 2 zo dňa 9. 11. 2017).

Muž žltej rasy stiahnutý z kože. Vjazd do tunela Sitina foto zo dňa 4. 11. 2017

Podobný billboard je umiestnený aj pred vjazdom do tunela Sitina v smere na Malacky, ale aj pred vjazdom na most Lafranconi v smere do Petržalky (dôkaz č. 3 – foto. zo dňa 4. 11. 2017).

Modlitba za nepochovaných 2. 11. 2017

Na základe vyššie uvedeného, vzniká podozrenie, že billboardová reklamná kampaň: Body the Exhibition zadávateľa JVS GROUP s.r.o., Česká republika, aj napriek nálezu Arbitrážnej komisie RPR, nebola ukončená, ale dokonca bezočivo pokračuje ďalej.  Reklama môže mať aj rasový podtón. Preto Vás žiadam o okamžité prešetrenie a prípadne vyvodenie dôsledkov za nerešpektovanie nálezu Arbitrážnej Komisie RPR. Taktiež žiadam o písomnú odpoveď na moju sťažnosť.

V Bratislave 10. 11. 2017

A. Čulen,