Salvini pripomenul slová Jána Pavla II.: Prijímanie migrantov sa vždy musí robiť s dodržiavaním zákonov, a preto, ak je to nevyhnutné, sa musí spájať s potláčaním jeho zneužívania

Taliansky minister vnútra pripomenul slová pápeža Jána Pavla II. z júna 2003, ktoré sa týkajú prisťahovalectva.

Matteo Salvini zdieľal na svojom Twitteri spolu s fotografiou pápeža vyjadrenie, že prijímanie migrantov sa vždy musí robiť s dodržiavaním zákonov

Salvini na Twitteri zverejnil vyjadrenie pápeža,ktoré sa nachádza v článku 101 Posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Jána Pavla II. – Cirkev v Európe.

“Zoči-voči problému migrácie je v hre schopnosť Európy vytvoriť priestor formám inteligentného prijatia a pohostinstva. Univerzálna predstava všeobecného dobra si vyžaduje potrebu rozšíriť pohľad tak, aby sme mali na zreteli potreby celej ľudskej rodiny. Jav globalizácie predpokladá otvorenosť a spoluúčasť, ak má byť zdrojom solidárnej účasti všetkých na produkcii a výmene dobier, a nie zdrojom vylučovania a odstrkovania niektorých,” uvádza článok.

“Každý sa musí usilovať o rozvoj vyspelej kultúry prijímania druhých, ktorá ráta s rovnakou dôstojnosťou všetkých ľudí a so záväznou solidárnosťou s najslabšími, a preto je potrebné každému prisťahovalcovi zaručiť základné práva,” píše sa tiež v článku.

“Verejné úrady sú zodpovedné za riadenie prisťahovaleckých vĺn s ohľadom na potreby všeobecného blaha. Prijímanie migrantov sa vždy musí robiť s dodržiavaním zákonov, a preto, ak je to nevyhnutné, sa musí spájať s potláčaním jeho zneužívania,” uvádza časť článku, ktorú zverejnil Salvini.

https://www.hlavnespravy.sk/salvini-pripomenul-slova-jana-pavla-ii-prijimanie-migrantov-sa-vzdy-musi-robit-dodrziavanim-zakonov-preto-nevyhnutne-sa-musi-spajat-potlacanim-zneuzivania/1796065