Keď nemáte otca, chýba vám polovica sveta (reportáž)

„Otec nie je druhá mama, mužskému princípu potrebujeme vrátiť jeho miesto,“ hovorí pedagóg a lektor Marek Herman do sály plnej ticha. Boli sme na unikátnej konferencii o rodinách dneška.
Ako mať zdravú a fungujúcu rodinu? A kde v nej má miesto otec?
„Aký otec, taký syn,“ párujem očami názov na vstupenke s nápisom na stene hotela v centre Bratislavy, keď v jeho útrobách nasledujem šípky a pri registračnom stolíku si beriem farebný náramok.

„Bude sa ti to páčiť,“ hovorí mi na schodoch známa, ktorá zo sály vybehla nakŕmiť svojho polročného syna, „nie je to diskusia typu – máte štyri deti? Okej, tak nám o tom poďte porozprávať…” vraví, keď spolu stúpame k prednáškovej miestnosti.

„Nič také, uvidíš, má to úroveň,“ usmeje sa, schytí syna do jednej ruky a druhou šikovne otvára veľké dvere. Naskytne sa mi pohľad na obrovskú sálu. Je plná.

Vpredu je pódium, okolo neho kreslá, prechádzam cez ne očami, vidím možno 250 ľudí, žien a mužov. Mužov je viac, mladých, koľko môžu mať, v priemere tak do štyridsať rokov?

„Akú úlohu by mal mať vlastne otec v rodine? A ako by mala vyzerať spolupráca medzi ním a ženou?“ počuť hlas moderátora Petra Podlesného, ktorý predstavuje ďalšieho hosťa.

Na pódium za veľkého potlesku vychádza hviezda súčasnej českej odbornej psychologickej scény, vysokoškolský pedagóg a lektor so špecializáciou na výchovu detí do 6 rokov Marek Herman.

Potrebujem ich oboch, otca i mamu
Je to on, asi 60-tnik. Publikum sa stíši a spozornie, Herman je dobre známy aj u nás, na Slovensku, množstvo ľudí prišlo na konferenciu aj kvôli nemu.

„Dnešný otec je slabý, na úteku, alebo stratený vo virtuálnom svete,“ začína rovno Herman a v úvode ospravedlňuje sa, že jeho prezentácia má takmer 300 slajdov. „Koľko?“ začujem hlas vedľa seba…

„Nebojte sa,“ pokračuje Herman, „máme presne hodinu, prejdeme, koľko stihneme,“ usmieva sa. „Nebudem predsa riskovať a stavať sa medzi vami a obed,“ povie, kým sa zväčša mužské publikum s úľavou zasmeje.

„Aké sú rozdiely medzi mamou a otcom?“ otvára svoju časť rečníckou otázkou, keď sa na veľkej obrazovke za ním objaví pieskovisko, dieťa s lopatkou a pohľad intenzívne zamilovanej mamičky.

„S mamou je to milé, bezpečné, láskavé…,“ popisuje Herman, „kým s otcom,“ prepína slide… a na obrázku sa zjavia muži. Na scénu prichádzajú otcovia.

Ten prvý svoje dieťa vyhadzuje do výšky, druhý ho vezie v lyžici červeného traktora. Tretí svojho potomka obviazal lanom a zavesil na strom a ten štvrtý drží svoje dvojročné dieťa v náručí a učí ho grilovať na prskajúcej vatre.

Publikum sa pobavene smeje. Sú to zábery, kde je každý iný, no v niečom sú úplne rovnaké – je na nich vidieť, ako sa deti napriek okolnostiam tešia, ako ten čas s otcom milujú. Zažívajú totiž často čosi úplne iné ako s mamou.

„Mama je most dôvery, bezpečia, je milosť a súcit,” vysvetľuje Herman, „kým otec zosobňuje úplne iný princíp, odvahu, vytrvalosť, pevnosť….“ hovorí, ako sa princípy oboch rodičov navzájom prepájajú. Fungujú pri sebe a vzájomne sa dopĺňajú.

„Mama chráni a otec spevňuje,“ hovorí Herman, ako je zastúpenie oboch rodičov rovnako dôležité. No ten druhý často chýba.

Odpojený muž
„Lukáš, ako to máte s tatinkom?“

„Nijak.“

„Ako to, že nijak? Stalo sa niečo?“

„Nie, prečo?“

„Komunikujete spolu?“

„Ale hej… Občas.“

…opisuje pedagóg situáciu, s ktorou sa ako odborník stretáva pravidelne. Situáciu, kde je otec odpojený od svojho syna, dcéry, rodiny. Pritom je ako muž, otec nesmierne dôležitý. Pre všetkých.

„Otcovia, muži veľmi často pracujú a potom majú tendenciu robiť deťom život v atrakciách,“ pokračuje v slajdoch Herman a ukazuje balóniky, cirkus, kino a cukrovú vatu.

„Je to úplná hovadina,“ nešetrí publikum pedagóg. Život nie je atrakcia, vysvetľuje, to, čo chceme, je obyčajný život. Že spolu sme, spoločne varíme, hráme futbal.

„Pozvite deti do toho, čo máte sami radi… Mám rád šport, tak k tomu dieťa proste privediem,“ rozpráva, kým sa za ním zobrazuje cyklista a v sedačke má dieťa s rovnako krikľavou prilbou.

„Čo však značí, že to bude muž aktívny – že priestor pred televíznou obrazovkou nebude jeho jediné teritórium,” rozpráva a zrazu stíchne.

„Viete, koľko je priemerná doba dodania poličky v českej domácnosti?“ pýta sa.

„4 až 6 rokov,“ povie a publikum vybuchne.

Konferencia Aký otec, taký syn Zdroj: ASROW, o.z., fotograf Marek Marko
Herman je nepochybne hviezdou konferencie, prehadzuje slajdy, nové a nové, no pozornosť publika neochabuje, ľudia sa smejú, muži i ženy, počúvajú však pozorne, značia si poznámky a čas neuveriteľne ubieha.

„Je to muž, otec, kto je príkladom životaschopnosti svojho syna,“ rozpráva. „Vzor, ktorý bude jeho syn kopírovať.“

„Je to on, otec, kto buduje sebaúctu svojej dcéry, nik iný túto úlohu nezastúpi,“ vysvetľuje. „Ak sa o to bude totiž pokúšať iný chlap, vždy to bude mať sexuálny podtón,“ hovorí do ticha publika. A ako to má otec robiť?

„Najmä tým, ako sa správa k svojej žene.“

Iva Mrvová

https://www.aktuality.sk/clanok/704371/ked-nemate-otca-chyba-vam-polovica-sveta-reportaz/