Nechcete Istanbulský dohovor? Emancipujte ženy povinnými škôlkami! Čaputová neprotestovala, v duchu marxizmu-leninizmu podpísala zákon o povinných škôlkach

Povinnú škôlku eurofondy zadotujú do výšky 900 eur/dieťa. A ty, matka, choď robiť za pás a teš sa lacnej škôlke!

Táto suma sa spomínala na rokovaniach k novele návrhu zákona o povinnej škôlke pre 5- ročné deti, ktorý minulý týždeň schválil parlament. Náš „sociálny“ štát zamestná kopec úradníkov a vychovávateliek, aby sa za 630 eur mesačne o vaše dieťa v škôlke postarali. Toľko to stálo po prepočítaní výdavkov 405 mil. Eur na 55 tisíc detí umiestnených v škôlkach v minulom roku.

Schváleniu povinnej škôlky predchádzal široký odpor takmer všetkých zainteresovaných voči tomuto predraženému pokusu sociálneho inžinierstva, ktorého výsledkom bude odradenie rodičov od ochoty prijať deti. Tí, ktorých to neodradí, budú azda o to viac odradení od škôlok. Budú zvažovať, či pre ich dieťa je najlepšie zdieľať spálňu a jedáleň s deťmi bez hygienických návykov, ktoré sa hneď tak rýchlo nezmenia. Hlavne sa však ako spoločnosť zamyslíme nad nákladmi tohto návrhu, ktoré obmedzuje slobodu rodičov a ich detí.

Ak rodičia majú potrebu odložiť dieťa, tak to rovnako efektívne zabezpečí trh, ako zabezpečuje aj ďalšie potreby, napr. obuv. Ak si rodina nemôže dovoliť súkromnú škôlku, tak logicky jeden rodič ostane s dieťaťom alebo viacerými deťmi doma. Niektorí tak robia aj bez ohľadu na ušlý zisk práve pre dobro detí a ďalší dokonca zámerne ostanú doma deti aj vzdelávať.

Ak však polovica príjmu ide štátu, tak potom menej peňazí ostáva v rodine. Oveľa efektívnejším riešením je dať sumu, ktorá ide na dieťa v škôlke, priamo rodine. Namiesto dotácie škôlke, dajme rodičom oslobodenie od daní a odvodov každý mesiac do výšky 500 eur na dieťa vo veku 3 – 6 rokov, čo pre tých s minimálnou mzdou bude znamenať takmer zdvojený príjem.

Štátne dotácie škôlkam sa zrušia a rodina sa rozhodne, či si radšej peniaze nechá a pripraví deti na školu, alebo ich zverí starými rodičmi či zaplatí tých „odborníkov“ v škôlke. „Odborníci na predprimárne vzdelávanie“,by chceli Vaše deti formovať už od narodenia! Nateraz si za cieľ stanovujú 33% mieru participácie detí v jasliach a 95% v škôlkach. Šefka odboru rodovej rovnosti Oľga Pietruchová nám už dávno dáva za vzor Škandináviu, kde polovica a viac detí do dvoch rokov /*okrem Fínska*/ je v jasliach a počet pôrodov na ženu sa prepadáva. A to napriek obrovskej vlne prisťahovalectva, ktoré to ešte ako tak drží.

A to je naozaj jadro tohto návrhu, ktorý vládna koalícia tak rýchlo a agresívne pretlačila. Koncom marca NR SR povedala nie Istanbulskému dohovoru a začiatkom apríla sa už objavili informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktoré ministerstvo školstva zvažovalo. Koncom apríla predložili návrh koaliční poslanci do parlamentu, čo samotné vyvolalo veľkú nevôľu a podozrenia. Napokon predsa ministerstvo urobili medzirezortné pripomienkové konanie, znova neštandardne, keď návrh už bol v parlamente.

Zdá sa, že Rómovia sú v návrhu povinnej škôlky pre 5-ročných znova raz použiteľná zámienka. Splnomocnenec pre rómske menšiny dostal úlohu vyjednávať a prezentovať tento zásadný zásah do vzdelávania ako snahu o inklúziu rómskej menšiny. Rómske deti zaostávajú v prvej triede a ak teraz všetky deti naženieme akože do nultého ročníka v škôlke, tak znova len tie isté deti budú zaostávať. Sami vychovávatelia podľa prieskumu vidia, že niektoré deti príliš zaostávajú a natlačiť ich k ostatným deťom bude kontraproduktívne. Sami rodičia škôlkarov vidia, že to bude problém, keď nebude miesta pre menšie deti a ak aj bude, tak tie budú azda aj šikanované staršími, napr. s poruchami správania.

Pritom už dnes vieme, čo je efektívne. Štúdia SIRONA Ústavu etnológie „Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“ z roku 2010 ukázala pozitívny efekt v živote Rómov, ktorí sú nábožensky formovaní. Zlepšila sa dochádzky detí do vzdelávacich zariadení, znížila miery zadlženosti, úžery, drobnej kriminality, problémov s alkoholizmom a inými návykovými látkami, gamblerstva a zvýšenie aktivity pri hľadaní práce, uplatnenie na trhu práce, gramotnosti, nárast komunikačných zručností, frekvencie pozitívnych kontaktov s inými Rómami a s majoritou.

Už dávno kresťania podporujú kňazov či iných misionárov medzi Rómami, ktorí svojím nasadením pomáhajú. Štát by síce mohol tiež zaplatiť tzv. misijných pracovníkov alebo vytvoriť obdobnú pozíciu, ale môže sa spoľahnúť, že ak peniaze ľuďom nechá, tak aj sami prispejú na zmysluplnú charitu. Vieme, že úspechy sú tam, kde sa učitelia, či obdobní misionári naučia rómštinu. A stále nechápem, prečo by toto etnikum nemohlo mať svoje školy pre prvý stupeň v rómštine, keď maďarská menšina má školy na všetkých stupňoch vzdelania. To by nesmierne pomohlo prekonať zaostávanie, ak sa deti budú v škole učiť slovensky od osoby, ktorej rozumejú.

Demotiváciou pre integráciu a vzdelávanie sú zjavne vyhliadky Rómov na možnosti uplatnenia v zamestnaní. A tie sú mizerné, keď vláda dokonca už do ústavy dala rasisticky motivovanú klauzulu o minimálnej mzde. Tá bráni zamestnaniu Rómov a menej schopných či vzdelaných. Jednoducho podnikateľ nezamestná v chudobných regiónoch osobu, ktorá mu na hodinu nevyprodukuje vyššiu hodnotu ako je jeho pláca spolu s odvodmi a daňami, ktorú musí za ňu zaplatiť.

Jana Ray-Tutková
Riaditeľka Centra pre bioetickú reformu

https://blog.postoj.sk/45013/nechcete-istanbulsky-dohovor-emancipujte-zeny-povinnymi-skolkami


Čaputová neprotestovala, podpísala zákon o povinných škôlkach. Lubyová to víta

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala schválenú novelu školského zákona, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti v materských škôlkach. Ministerka školstva Martina Lubyová (SNS) rozhodnutie hlavy štátu víta. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva

Informáciu, že prezidentka zákon podpísala, potvrdil agentúre SITA aj hovorca Čaputovej Martin Strižinec. Novela zákona o výchove a vzdelávaní z dielne viacerých koaličných poslancov tak vstúpi do účinnosti 1. januára 2021.

Podľa Lubyovej ide o jeden zo zásadných krokov, ktorý pomôže zlepšiť výsledky našich žiakov v medzinárodných testovaniach a zároveň pomôže dosiahnuť zaškolenosť u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

“Novela okrem iného tiež zakazuje politickú činnosť v školách a zavádza povinnosť odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov,” dodal rezort školstva.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz dnes na sociálnej sieti Facebook avizoval, že vo štvrtok bude prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá má za úlohu nastavenie podporných opatrení k zákonu o povinnej predškolskej výchove. Po schválení novely zákona parlamentom uviedol, že treba dobudovať škôlky, prijať nových učiteľov a asistentov a gradovať úsilie pri práci s rodinami. Týmito krokmi sa postupne rozšíri povinná predškolská výchova vekovo smerom nadol tak, ako to majú v okolitých krajinách. Podľa neho Čaputovej argumentácia, že “v porovnaní s inými krajinami EÚ Slovensko výrazne zaostáva v pripravenosti detí na nástup do prvého ročníka základnej školy. Povinná predškolská príprava je pritom bežným spôsobom riešenia tohto problému aj v okolitých krajinách,“ je jasná. Ako dodal na Facebooku, ostáva iba súhlasiť.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiadalo prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu školského zákona. Ako informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, podľa ZMOS-u je novela v rozpore s ústavou ako aj so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého mestá a obce zriaďujú a zrušujú materské školy samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti.

Kaliňák vysvetlil, že schválená novela zákona o výchove a vzdelávaní zavádza inštitút povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ktorý podľa ZMOS-u napĺňa všetky znaky preneseného výkonu štátnej správy. Každá obec musí vytvoriť podmienky na splnenie tejto povinnosti, riaditelia materských škôl a všetky obce musia zároveň vynútiť túto povinnosť od rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa.

Doklad o plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa bude vyžadovať pri zápise na povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Zákonom sa určuje taktiež miesto a spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

„To sú všetko znaky plnenia povinnej školskej dochádzky, rovnako ako v základnej škole alebo v strednej škole. V zmysle uvedeného ZMOS zastáva názor, že nejde o samosprávnu kompetenciu miest a obcí, ale o prenesený výkon štátnej správy v školstve,“ zdôraznil Kaliňák, podľa ktorého by výkon tejto úlohy mal byť v súlade s Ústavou SR plne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Parlament na júnovej schôdzi parlamentu schválil návrh poslancov vládnej koalície, aby bola materská škola povinná pre všetky päťročné deti. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok. Predkladateľmi tohto návrhu boli Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd). So samotným zavedením povinnej škôlky nesúhlasí opozícia, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením či Slovenská komora učiteľov.

https://www.hlavnespravy.sk/caputova-podpisala-zakon-povinnych-skolkach-lubyova-vita/1814671