Pripomíname si: Deklarácia zvrchovanosti Slovenska zo 17. júla 1992. Báseň: NAPRED

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,

slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júla 1992

 

Napred.

Hore srdcia, hore hlavy,

Bratia v horách, v rovine,

svitá nový život slávy

v podtatranskej rodine.

 

Trhali nám kusy tela,

národ sa však neľaká,

ešte príde doba skvelá,

dupne noha Slováka.

 

Hore hlavy, do pochodu

za česť našich rodných hrúd,

za národ a za slobodu,

k umnej práci, i za ľud.

 

Zdroj: Slovenské kvety

Vydal Spolok sv. Vojtecha 1941

Pripravil A. Čulen