Emeritný biskup Mons. Andrej Imrich reaguje na článok „Výstrel z Auróry“ Antona Seleckého

Emeritný biskup Mons. Andrej Imrich reaguje na článok „Výstrel z Auróry“ Antona Seleckého
Vážený pán
Anton Selecký
Bratislava

Prečítal som si Váš článok: „Výstrel z Auróry ?“ Vaše postoje uvedené v článku voči denníku SME i voči tej „piatej kolóne“ v Cirkvi si vážim, lebo sú pravdivé. Nie som však spokojný s Vašou úvodnou vetou: „Človek by povedal : „Čuduj sa, svete“ – ale, žiaľ dnes sa už nemožno čudovať ničomu. Liberálna propaganda naberá na obrátka a ak sa Konferencia biskupov Slovenska včas nespamätá a nebude reagovať, môže sa stať, že katolíci, ktorí takúto reakciu prirodzene očakávaj – sa dostanú do spoločenskej a politickej defenzívy.“

V citovanej vete vnímam takmer útočný tón voči biskupom: „Ak sa včas nespamätajú, ak nebudú reagovať,…“ Tento antiklerikálny tón v úvode spôsobuje, že čitateľ celý článok vníma v negatívnej emócií voči biskupom. Aká škoda, lebo obsah je cenný, ktorý by nám mohol veľmi pomôcť. Sledujeme totiž to isté. A podobný tón cítim z mnohých článkov aj od redaktorov Postoja. Pýtam sa, prečo nás tí ľudia nemajú radi? Prečo chcú budovať Božie kráľovstvo a pritom živiť negatívne pocity k biskupom? Je to mystérium.

Dnes sa hlasno hovorí, že veriaci dostávajú zo strany kléru málo možnosti pracovať pre Cirkev. Myslím si, že veriaci majú veľké pole brániť morálku aj pred takým škodcom, ako je denník SME. A bola by to nesmierna služba Cirkvi. Toto nemusia robiť biskupi. Toto majú robiť spontánne všetci. A budú to robiť, ak im ešte svet nezničil aspoň tú prirodzenú morálku.

Máme veriacich právnikov. Ak sa denník SME článkom o pedofílii dopustil porušenia zákona, majú možnosť konať. Dosiahnu viac, ako by dosiahli biskupi. V liberálnej spoločnosti majú občania väčšie slovo, ako biskupi.

Keď ide o propagáciu porna v škole, školu môžu uchrániť veriaci učitelia, rada školy, rodičia detí a zriaďovateľ, ktorým býva zväčša obec. Zákon im dáva túto moc, nie biskupom. Oni sa musia spamätať, aby svojich žiakov, či svoje deti uchránili pred touto skazou. A v rámci dnešnej legislatívy túto možnosť skutočne majú. V tom sa môžu a majú angažovať, ak chcú konať pre dobro Cirkvi. Tým zachránia aj svoje deti pred skazou.

Žiadať od biskupa, aby takých kňazov, ktorí pôsobia škodlivo, nedával do pastorácie, je legitímne. Problém je v tom, že taký kňaz má svoj fanklub a keď biskup jeho počínanie chce riešiť, ocitne sa v situácii, ako sa ocitla Svätá Stolica, keď riešila pána arcibiskupa Bezáka. Nie je to jednoduché, keď kňazi, autori knižky Radosť evanjelia na Slovensku majú podporu takej osobnosti, akou je pán František Mikloško.

To, čo v posledných dňoch predviedlo SME, to je jedno z mnohorakého ovocia gender ideológie. A slovenských biskupov nemožno v tejto veci obviňovať, že nekonali. V decembri 2013 sa vo všetkých kostoloch čítal pastiersky list, v ktorom biskupi upozornili na nebezpečenstvo tejto ideológie, ktorá môže zmrzačiť aj vývoj dieťaťa. Pastiersky list bol u kňazov i veriacich prijatý rozpačito, ako konfrontačný. Niektorými občianskymi autoritami a ambasádormi ako škodlivý. Pastiersky list chcel byť výzvou i povzbudením pre všetkých, aby chránili našu spoločnosť pred jej škodlivým vplyvom. Veľmi rýchlo padol do zabudnutia, lebo o také povzbudenie záujem nebol. Nikto nikdy necítil potrebu svoj zápas o morálku posilniť citovaním pastierskeho listu biskupov. A dnes zrazu: „ak sa nespamätajú, ak nebudú reagovať, …“

Niekedy by sa žiadalo, aby nielen biskupi, ale všetci duchovní pastieri aktuálne prehovorili. Svätý Gregor Veľký sa na veriacich obracia takto: „Proste za nás, aby sme vládali pracovať pre vás, ako treba, aby sme nemali stŕpnutý jazyk, keď treba hovoriť, a keď sme už zaujali kazateľské miesto, aby naša nemota nežalovala na nás pred spravodlivým sudcom. Lebo často spútava jazyk kazateľov vlastná neprávosť, často však nemôžu predstavení hlásať slovo z viny podriadených. (…) Ale aj hriechy podriadených umlčujú hlas kazateľov, ako hovorí Pán Ezechielovi: Jazyk ti prilepím na podnebie, onemieš a nebudeš napomínať, lebo je to spurný dom. Ako keby otvorene povedal: Berie sa ti slovo ohlasovania, lebo kým ma ľud rozhorčuje svojimi skutkami, nie je hoden povzbudenia pravdy. Teda nie je ľahké rozpoznať, pre čiu chybu sa berie kazateľovi slovo.“

V dnešnej dobe je ešte taký problém, že ľudia si nevšímajú, ako sú v spoločnosti podelené kompetencie. Nemôžem ísť za prezidentom, aby mi vybavil to, čo je v rukách starostu obce. Ďalej často krát premúdrelo hovorím, čo by mal robiť župan, minister, sudca, biskup, … len čo mám robiť ja, to neviem. Táto premúdrelosť spôsobuje medzi nami veľa zla.

Milý pán Selecký, veľmi si vážim vašu obetavú zanietenosť za Božie veci v minulosti i dnes. To čo trápi Vás, trápi aj mňa. Keď ide o nás biskupov, chcel by som sa na Vás obrátiť s prosbou, ako sa obrátil svätý Pavol apoštol na Korinťanov: „Majte miesto pre nás.“ ( 2 Kor 7, 2). Myslím miesto vo svojom srdci. Už nie som členom KBS, už nemám zverenú žiadnu výkonnú právomoc, ostáva mi len tá sviatostná, nemôžem teda vystupovať z takej pozície, z akej konajú diecézni biskupi. Budem veľmi šťastný, ak budem vidieť a cítiť, že takí zanietení ľudia, ako ste Vy, majú dostatok miesta vo svojom srdci pre svojich diecéznych biskupov. Vy budete ich silou, ich zázemím, ktoré sa za nich modlí, podporuje ich, pomáha im a rešpektuje ich. Ani netušíte, aký cenný a účinný by bol Váš článok, keby z neho vyžaroval láskavý vzťah k diecéznym biskupom. Bol by cenný v očiach samého Ježiša Krista a bol by účinný jeho mocou. Toto potrebujeme na Slovensku vylepšiť. Slovenskí biskupi zastávajú zdravú katolícku náuku. V dnešnej dobe si to treba nesmierne vážiť a podporovať ich, aby obstáli. Vo svete to je všelijako. A bojím sa, že tej podpory majú málo.

Prajem Vám dobré zdravie, stálu Božiu ochranu a Božie požehnanie

S úctou

Andrej IMRICH

Mons. Andrej I M R I C H, titulárny biskup
castello-tituliánsky
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
e-mail: imrich@kbs.sk

V Spišskom Podhradí 30. 07. 2019

https://gloria.tv/article/2orpApa8XquX32byrG2bpKGQq