Jerry Jaroslav Krúpa: Koniec dnešného sveta

Koniec dnešného sveta. Na začiatku bolo Slovo.

V roku 1683 mohamedánska dvestotisícová armáda už mala takmer v rukách cisársku Viedeň. Juhovýchodnú Európu držala v rukách už dlhé roky. Vďaka pápežovi a katolíckej cirkvi rakúsko-nemeckým a ďalším katolíckym krajinám, ale najmä katolíckym poľským vojskám táto armáda ničiteľov ľudstva bola porazená na hlavu. Pápež a katolícke sily pomáhali brániť kresťanstvo ako len mohli. Príkladom je slovenský arcibiskup Selepčéni-Pohronec, ktorý podporil kresťanské vojská jeho celým majetkom. Následne táto turecká armáda bola porazená v posledných minútach a postupne bolo oslobodené aj Slovensko a celá juhovýchodná Európa. Avšak tureckí mohamedáni a iní protikresťanskí diabli sľúbili vojny v budúcnosti a teraz prefíkane vymysleli nový spôsob ako zničiť kresťanskú Európu.

Dnes Európa, najmä západná, je zdegenerovaná. Padla do rúk diabolským silám. Zatiaľ nemá dosť duchovných síl odporovať degenerátom. Aj pápež je v ťahu. A stred a východ Európy nie je ešte dosť pripravený. Európu chcú zničiť nie len mohamedánske sily ale aj väčšina politických európskych dekadentov. Tretia svetová vojna je prakticky pripravená. Koniec sveta ako ho poznáme nie je ďaleko.

Čo je jasné a nepochybné pred koncom sveta je, že sa na našej planéte objaví hlboko zlý človek. Človek, super-človek s nevídanou silou, ktorý dostane do jeho rúk svetovú vládu a proti Kristovi bude viesť nevídanú a bláznivú vojnu. Pomocou strachu tento človek vnukne a špeciálne cez jeho trik a jeho geniálne zvádzanie podrobí víťazne takmer „celý vesmír“. Bude mať oltáre postavené pre jeho veličinu a prinúti všetkých ľudí iba jeho oslavovať. Tento človek bude unikátny v jeho zlobe. Bude jeho tvár tvárou skutočného človeka? A bude prúdiť tá istá krv v jeho tele aká je v nás? V tele tohoto vodcu chýb a korupcie? Alebo bude to znovuzrodenie Satana?! Svätý Pavol volá tohto človeka „muž hriechov a syn pekla“.

Sv. Daniel nás informuje že tento Antikristus bude útočiť a ničiť všetko čo je sväté i nesväté bez rešpektu. Odstráni sviatočné dni a nedele. Odstráni kresťanské mená z kalendárov. Skratka tento Antikristus bude pravý ateista v skutočnom zmysle slova. Odstráni kríže a všetky kresťanské symboly. Po celom svete vzívanie iného boha ako je on Antikristus bude zakázané. Občania, ktorí budú chváliť tohoto Satana budú na líce alebo na čele oznámkovaný a budú mať prednosť vo všetkom. Budú vládnuť nad všetkými. Bude vytvorená násilná jednota všetkých ľudí a národov na troskách jednotlivých národov. Tak impérium bude dokončené pod vládou Antikrista.

Aby ľahšie pritiahol mužov k sebe, Antikrist povolí telesné oplzlosti a nemravnosti a tak podráždi najviac opojné žiadosti a chlípnosť ženského tela. Prenasledovanie pod Antikristom bude najkrvavejšie a najhroznejšie aké kresťanstvo v histórii zažilo. Svätý Augustín vysvetlil písmo svätého Jána, ktorý píše: všetci neveriaci, bludári, kacíri, sektariáni a znevažovatelia pravdy rozlezení po celom svete sa spoja s Antikristom na vojne proti svätým a budú prenasledovať veriacich. Prenasledovanie veriacich bude najsilnejšie a najstrašnejšie. Nie preto aby boli slávni, aby boli mocní ako to robil Mohamed. Všetci muži a ženy bez rozdielu budú musieť zvelebovať a klaňať sa Antikristovi najstrašnejšiemu a najhoršiemu mužovi akého ľudstvo kedy vyprodukovalo.

Nebude tolerovať žiadne náboženstvo. Bude prenasledovať Židov, rozkolníkov, heretikov, deistov a každú sektu, ktorá uznáva existenciu nadvlády a nesmrteľnosti života, ktorý bude nasledovať. Avšak Boh, v jeho nekonečnej múdrosti vytiahne dobré zo zlého. Strašná divokosť, ktorú Antikristus jeho zákonmi zaviedol a rozpútal po svete vyvrcholí v zmiznutí aj falošných relígií. Povedľa Judaizmu odstráni pozostatky Mohamedanizmu a každého náboženstva, ktoré nenávidí kresťanstvo. To bude posledný a rozhodný úder sektárskemu tmárstvu ako Slobodomurárstvo, Karbonarizmus, Illuminizmus a ostatné nepriateľské organizácie Kristovej viery.

Hlas svätých martýrov bude chváliť Krista za jeho víťazstvo nad Antikristom a odstránenie skazených ľudí. Potom všetci ľudia budú slobodne uctievať jediného pravého Boha. Kráľovstvo tohoto sveta patrí nášmu Pánovi a všetkým posváteným. Chválime Ťa náš Pán Boh Všemohúci.

(CHARLES ARMINJON: THE END OF THE PRESENT WORLD AND THE MYSTERIES OF THE FUTURE LIFE)

(Voľný preklad z angličtiny)

Jerry Jaroslav Krúpa, USA

https://www.slovenskeslovo.sk/category-forum/2013-koniec-dnesneho-sveta