Extrémistickým zástancom bojového ateizmu sa podarilo spomaliť proces blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka. Biskup Š. Sečka preto znovu vyzýva k modlitbám za jeho blahorečenie

Podporujeme výzvu Mons. Štefana Sečku k modlitbám za blahorečenie Božieho služobníka Jána Vojtaššáka

Dnes 14.11. – 140. výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka a modlitba za blahorečenie
V Spišskej Kapitule pripomenú výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka
20.10.2017, TK KBS, Spišské biskupstvo a Rada pre históriu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) organizuje v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka a Katolíckou univerzitou v Ružomberku vedeckú konferenciu pri príležitosti 140. výročia od narodenia biskupa Vojtaššáka. Uskutoční sa v dňoch 14. a 15. novembra 2017 v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.
Nevinnosť biskupa Jána Vojtaššáka potvrdilo právne a oficiálne po páde komunizmu aj rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, č. 2Rt 158/90, ktoré ho úplne rehabilitovalo a pôvodný rozsudok v plnej miere zrušilo.

Spišská diecéza začala proces jeho blahorečenia v roku 1996. Diecézna fáza tohto procesu bola ukončená a postúpená Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne v roku 2001. Odvtedy prebieha proces na úrovni kongregácie, kde sa vysvetľujú a hlbšie dokumentujú historické okolnosti doby, v ktorej žil, pôsobil a trpel tento Boží sluha, biskup Ján Vojtaššák. Proces sa spomalil kvôli neprajnosti niektorých skupín, ktoré obviňujú biskupa, že urobil málo v prospech záchrany Židov pred deportáciami v čase 2. svetovej vojny. Paradoxom je, že v minulosti ho nikto z toho neobvinil, čo dokazuje len opäť vykonštruované obvinenie, ktoré však vyvracajú mnohé fakty, dokumenty a rodiny zachránených

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171020012

 

Modlitba za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

V úsilí prehĺbiť úctu k Božiemu služobníkovi Jánovi Vojtaššákovi žiadam všetkých kňazov, aby pri svätej omši vo feriálnych dňoch vždy vložili niektorú z prosieb do Spoločnej modlitby veriacich. Prosby sú zverejnené na internetovej stránke biskupstva v sekcii Biskup Ján Vojtaššák.
V nedele, prikázané sviatky a na slávnosti nech sa vo farnostiach spoločne modlia kňazi s veriacimi známu modlitbu za jeho blahorečenie:

Modlitba za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
Všemohúci Bože,
vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.
Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia.
Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.
Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.

Za jeho blahorečenie Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Imprimatur 19. V. 1995 +Dr. František Tondra
http://nss.sk/4748/modlitba-za-blahorecenie-bozieho-sluhu-biskupa-jana-vojtassaka

Týmto zároveň vyhlasujem nasledovné pamätné dni Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka:
13. február – deň biskupskej vysviacky,
27. február – deň prevzatia úradu diecézneho biskupa,
1. júl – deň kňazskej vysviacky,
4. august – deň smrti,
14. november – deň narodenia.

Povzbudzujem všetkých kňazov, aby vo farnostiach pripomenuli tieto pamätné dni a vhodným spôsobom poukázali na hrdinské čnosti tohto Božieho sluhu. Odporúčam kňazom vykonať vo farnostiach púť k hrobu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskú Kapitulu a do Zákamenného.

Mons. Štefan Sečka, spišský biskup
http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=10

 

Biskup Vojtaššák – obvinenia s udaním židov a s arizáciou kúpeľov, cirkevný historik Mons. prof. František Dlugoš, PhD. o obvineniach biskupa Vojtaššáka, zverejnené na stránkach Spišskej diecézy

Vojtaššák a holokaust – Kolaborácia predstaviteľov Slovenského štátu s nacistami je obľúbená téma, ktorou sa snažili komunisti stigmatizovať svojho najväčšieho a úhlavného ideologického nepriateľa – Katolícku cirkev. Zašli však priďaleko. … Len pripomeniem, že existencia tohoto dokumentu bola zatajovaná už viac ako 70 rokov (!). Nuž komu tak záležalo na špinení na Slovenský štát a žonglovaní s pojmom klerofašizmus. Hm, kde ste, súdruhovia.

V archíve UPN sa našiel dokument z roku 1943, ktorý vyvracia tvrdenie, že Vojtaššák bol kontroverznou osobou kolaborujúcou s fašizmom

Nemomarxisti a ľavicový extrémisti útočia na biskupa J. Vojtašáka