Vlastenci vyzývajú všetky pronárodné sily, aby sa spojili v boji proti slniečkarom. Na svete je výzva „Slovenským občanom a politickým predstaviteľom“

Výzva „Slovenským občanom a politickým predstaviteľom“ odznela včera na Devíne pod pamätnou tabuľou Ľudovíta Štúra, kde sa konalo jedno z podujatí záverečného dňa Slovenského národného pochodu.

Túto výzvu 11. septembra prijali predstavitelia národných síl na Devíne. V dokumente vyzvali všetky pronárodné sily, aby sa spojili a spoločne sa podieľali na úspechu v budúcich februárových parlamentných voľbách

Na svete je výzva „Slovenským občanom a politickým predstaviteľom“

V súčasnosti vo vlasteneckých hnutiach konečne nastal nejaký rozruch. Vyše štvrťstoročia sa národniari vôbec nedokázali spojiť a o spolupráci sa iba hovorilo, deklarovalo, ale v praxi sa nerobilo nič. Konečne nastal určitý pohyb a niektoré pronárodné strany a hnutia sa začali spájať, aby sa jednotným frontom vystúpilo počas februárových parlamentných volieb.

Zjednotenie vlasteneckých síl však prebieha podľa akéhosi čudného scenára. Zatiaľ sa nespájajú dohromady všetky pronárodné sily, ale z desiatok strán a hnutí sa vytvára asi 4-5 skupín, ktoré sa snažia postaviť do úlohy lídra, spájajúceho národné sily. Tak alebo inak, ale je to aspoň malý krok dopredu.

Hlavne ide o to, či sa týchto 4-5 väčších skupín spojí do jednej alebo aspoň sa dohodnú na spolupráci tesne pred voľbami. V opačnom prípade zasa niektoré národniarske strany a hnutia zostanú hlboko v poli porazených, získajú svojich tradičných 0,1 – 0,3 percenta hlasov a odoberú tie percenta iným vlasteneckým stranám.

Ďalšie národniarske zoskupenie vyzvalo všetky ostatné vlastenecké sily, aby sa zjednotili. Pri príležitosti 28. výročia vzniku iniciatívy „Za zvrchované Slovensko“, ktorá programovo zjednotila rozhodujúcu časť občanov a politických subjektov na Slovensku – budúcich víťazov kľúčových volieb 1992 – a definitívne nasmerovala slovenskú spoločnosť k znovuzískaniu národnej slobody Slovákov a štátnej suverenity SR ako rovnoprávneho subjektu medzinárodných vzťahov, sa 11. septembra stretli predstavitelia národných síl na Devíne, kde schválili a vydali „VÝZVU – Slovenským občanom a politickým subjektom“.

Na svete je výzva „Slovenským občanom a politickým predstaviteľom“

Vzhľadom na vážnosť situácie – hlavne ohrozenie najvýznamnejších hodnôt národného dedičstva Slovákov ako národnej identity, kultúry, slobody a štátnej suverenity Slovenskej republiky predstavitelia Občianskej iniciatívy „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“ vyzývajú:

Slovenských občanov na neodkladnú zmenu pasivity až apatie na aktívnu účasť v spoločenských udalostiach vedúcich k čo najvyššej účasti vo voľbách do NR SR v roku 2020

Slovenské politické subjekty pre ktoré sú záujmy slovenského národa a jeho štátu prvoradé a majú prednosť pred všetkými cudzími záujmami, aby svoje osobné či stranícke „ego“ podriadili slovenským národnoštátnym záujmom, prestali sa vzájomne osočovať a tým aj odrádzať voličov od účasti na voľbách a aby o hlasy voličov bojovali výhradne kvalitou svojich programov a dôveryhodnosťou kandidátov ako garantov plnenia predvolebných sľubov

Politické subjekty hlásiace sa k národným silám, aby zasadli za „stôl národnej dohody“ a podpísali záväzok o vzájomnom neútočení

Národné sily slovenskej spoločnosti, aby išli do volieb 2020 pod spoločnými heslami „BRÁŇME SI VYBOJOVANÉ!“ a „ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“

Celú slovenskú spoločnosť ako moderný politický národ, aby vždy – nielen vo volebnom zápase – konali výhradne podľa Ústavy SR a ostatných zákonov SR a nedopustili „majdanizáciu“ pomerov v našom štáte!

Výzvu podpísalo tridsať signatárov:

za združenie slovenskej inteligencie KORENE ich predseda Viliam Hornáček, za MS správca a šéfredaktor SNN Maroš Smolec, za SKSI Slovakia plus Ján Dudáš, za SAN jeho podpredseda Ľudovít Števko, za OZ SLAVICA Miloš Zverina, za OZ RASTIC René Pavlík, za ZSN Edita Dürrerová, za INFOVOJNA Adrián Repčok, za UDK Ján Košiar, za OZ SUVERENISTI Bruno Čanády, Július Binder, Július Handžárik, Viktor Timura, Ján Cuper, Ivan Mrva, Martin Lacko, Matej Mindár, Margaréta Vyšná, Roman Michelko a ďalší.

Eugen Rusnák

Predkladáme tiež kompletný text výzvy: VÝZVA Slovenským občanom a politickým predstaviteľom

Demokratický, ústavný a kultúrny spôsob obnovenia slovenskej štátnosti 1.1.1993 akceptoval celý civilizovaný svet. To nás zväzuje, aby sme zabránili akýmkoľvek pokusom o tzv. majdanizáciu pomerov vedúcich k spoločenskému chaosu a rozvratu nášho štátu.

Vyzývame

slovenských občanov – konkrétne tie národné sily, ktoré chcú zmenu k lepšiemu a slovenské národnoštátne záujmy sú pre nich vždy dôležitejšie ako cudzie – na zásadnú zmenu svojho doterajšieho pasívneho postoja na aktívny a zapojenie sa do predvolebného zápasu národných síl v kľúčových, prelomových a možno aj osudových voľbách 2020. Tie rozhodnú či budeme podľa Ústavy SR naďalej zvrchovaným slovenským štátom alebo protektorátom.

Úspešnosť národných síl vo voľbách 2020 je priamo podmienená bezvýhradným obetavým podriadením osobného „ega“ politických vodcov aj straníckych záujmov politických subjektov slovenským národnoštátnym záujmom a zastavením vzájomných osočovaní sa. Súčasné nezodpovedné konanie – ako „strieľanie do vlastných radov“ – kompromituje politické subjekty hlásiace sa k národným silám a odrádza ich voličov od účasti na voľbách.

Vyzývame slovenské politické subjekty,

aby – ako dôkaz svojho uvedomenia si vážnosti situácie aj svojej zodpovednosti za slovenský národ a štát – zasadli za „stôl národnej dohody“, podpísali dohodu o vzájomnom neútočení, povolebnej spolupráci – vo vláde či v opozícii – a verejný záväzok, že o hlasy voličov budú bojovať výhradne kvalitou svojich programov a dôveryhodnosťou kandidátov ako garantov plnenia predvolebných sľubov.

Vzhľadom na krízový stav a vážne ohrozenie národnej identity, slobody a štátnej suverenity Slovenskej republiky je najvyšší čas uskutočniť celonárodnú mobilizáciu a spoluprácou pod spoločným heslom „BRÁŇME SI VYBOJOVANÉ!“ programovo zjednotiť všetky národné sily hlavným dlhodobým strategickým zámerom a cieľom – „ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“

Za Slovensko slovenské – nie cudzie – bojovali všetky generácie slovenských vlastencov a prirodzenou povinnosťou súčasných generácií Slovákov je v tomto boji pokračovať!

Bratislava – Devín 11. 9. 2019

Signatári iniciatívy „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“

https://www.hlavnespravy.sk/vlastenci-vyzyvaju-vsetky-pronarodne-sily-aby-sa-spojili-v-boji-proti-slnieckarom-na-svete-je-vyzva-slovenskym-obcanom-politickym-predstavitelom/1885097