Beštiálna vražda Vdp. Štefana Poláka nesmie byť zabudnutá

V nedeľu 6.októbra 2019 bola v Borovciach pripomienka vraždy miestneho kňaza Štefana Poláka, ku ktorej došlo v noci zo 7. na 8.októbra 1987.

  Hlavným celebrantom sv.omše bol Vdp. Jozef Vlasák a slúžil ju spolu s kňazmi Michalom Strižencom, Jánom Košiarom, Šebastiánom Košútom, Patrikom Katrincom a miestnym farárom Mariánom Dírešom. Veľká návšteva nielen miestnych obyvateľov, farníkov z rodiska Štefana Poláka – Plaveckého Petra, ale aj širokého okolia a dobových svedkov prispela k dôstojnému pripomenutiu statočnosti mučeníka Štefana Poláka.

Vo svojej homílii Vdp. Ján Košiar citáciou dobových dokumentov pripomenul udalosti, ktoré tejto vražde predchádzali a aj to čo sa v uvedenej noci stalo. Bolo to už tesne pred pádom komunistického režimu, v Sovietskom zväze pod vedením Gorgačova prebiehala „perestrojka“, ktorá signalizovala aj zdanlivé uvoľnenie prenasledovania kresťanov pre vieru. V Česko-Slovensku to zrejme ešte tak nebolo, alebo to neplatilo voči niektorým ?

Z citovaných dobových dokumentov teda sa účastníci dozvedeli, že Štefan Polák v roku 1986 navštívil Rím kde mal možnosť hovoriť s pápežom Jánom Pavlom II. Po jeho návrate bolo na jeho správaní vidieť hlbokú zmenu. Pretrhol všetky styky s Pacem in Terris (komunistom poplatnou kňazskou organizáciou) a zasvätil svoju farnosť Panne Márii, jej Nepoškvrnenému počatiu. Čoskoro nato začal dostávať anonymné telefonáty, že ho zabijú Trvalo to asi rok. Raz to dokonca spomenul vo svojej kázni, citoval kazateľ zo samizdatu spred roku 1989 (www.samizdat.sk).

Keď spolubrat kňaz priviezol pátra Štefana Poláka k farskému bývaniu z návštevy, ŠTB tam ešte nebola. Otec Štefan Polák tušil, že ŠTB príde. Po 20.00 hodine prišlo päť mužov. Otec Štefan Polák im sám dvere otvoril (Z donútenia? Dobrovoľne?) Vymáhali na ňom informácie z jeho pobytu v Ríme. Mučenie začalo o 20.15 hod. Traja muži boli príslušníci ŠTB, dvaja boli lekári z Nitry, spolupracovníci ŠTB. Lekári mu bez umŕtvenia namontovali kardiostimulátor. Hrozné mučenie každého druhu. Otec Štefan Polák sa nebránil. (Nemohol? Nechcel?) Neprezradil ani slovo. Kategoricky odmietol akúkoľvek odpoveď. Približne o 21.00 hod bol priviazaný drôtom k horúcemu topnému telesu. O 22.15 stratil vedomie, čo mučitelia nezaregistrovali. O 23.15 zomrel.

Potom ŠTB previedlo v budove fary prehliadku. Nenašli nič, čo by mohlo uškodiť, alebo ho kompromitovať. ŠTB odborne zahladila stopy násilia. Všetci opustili budovu asi o 2 hodine ráno.

Prvý prišiel do fary kostolník. Ten privolal lekárku. Lekárka identifikovala implantáciu kardiostimulátoru. Lekárka prehlásila, že takú ukrutnú vraždu ešte nevidela, zachytil tieto udalosti ďalší súčasník.

Vražda Štefana Poláka sa stala iba dva roky pred pádom komunistického režimu, žiadne päťdesiate roky. ŠTB tu predviedla zverstvo aké používala komunistická totalita v dobe najhlbšieho temna.

Zhodou okolností s farárom Štefanom Polákom bol na pápežskej audiencii v Ríme aj bývalý viceguvernér Národnej banky a predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Účastníci si v kostole vypočuli aj jeho svedectvo, ktoré potvrdilo to, čo zachytili svedkovia doby, spomenutí v homílii. Aj on mal osobné skúsenosti s ŠTB, ktorá sa ho pokúsila zatiahnuť do vraždy Štefana Poláka, s ktorým v Ríme nadviazal veľmi dobré osobné vzťahy. Na záver svojho vystúpenia predniesol návrh, aby na počesť Štefana Polláka sa každoročne usporiadala súťaž umeleckých prác (literárnych a pod.) študentov stredných škôl o osudoch slovenských mučeníkov. Víťazom by sa potom udelila cena Štefana Poláka s jej odovzdaním v mieste jeho umučenia. Návrh sa stretol so všeobecnou podporou.

Slovenskí katolíci si musia pripomínať svojich mučeníkov, ktorí svojou obetou za Boha a slovenský národ sú pre nás aj v súčasnej dobe veľkými vzormi, ktorých svojim konaním nesmieme sklamať.

Viliam Oberhauser, KDŽP- Aliancia za Slovensko

https://blog.hlavnespravy.sk/14371/bestialna-vrazda-vdp-stefana-polaka-nesmie-byt-zabudnuta/