Vatikán dementoval Scalfariho šokujúce „citácie“ podľa ktorých „Ježiš z Nazareta, keď sa stal človekom, bol síce človekom mimoriadnych cností, nebol však Boh,“

Svätá stolica vydala vyhlásenie ohľadom šokujúceho článku Eugenia Scalfariho, v ktorom tento nestor talianskej žurnalistiky pripisuje pápežovi slová spochybňujúce základnú pravdu kresťanskej viery.

„Ježiš z Nazareta, keď sa stal človekom, bol síce človekom mimoriadnych cností, nebol však Boh,“ vkladá Scalfari do pápežových úst. „Každý, kto mal tú možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom, ako sa mi mnohokrát pošťastilo, a pohovoriť s ním v plnej dôvere, vie, že pápež chápe Krista ako Ježiša z Nazaretu, človeka a nie vteleného Boha,“ napísal zakladateľ denníku La Repubblica .

V odpovedi na otázky novinárov ohľadom týchto slov, riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice napísal: „Ako sa konštatovalo už pri iných príležitostiach, slová, ktoré dr. Eugenio Scalfari pripisuje Svätému Otcovi a uvádza v úvodzovkách ako vyslovené pri osobných rozhovoroch s ním, nemožno považovať za verný zápis toho, čo skutočne povedal, ale predstavujú skôr osobnú a voľnú interpretáciu toho, čo počul, ako úplne zjavne dokazuje to, čo dnes napísal na tému božstvo Ježiša Krista. „

Eugenio Scalfaro je jedným z častých návštevníkov domu Svätej Marty. Pápež František ho veľakrát pozval k dlhým rozhovorom. Po každom z nich taliansky novinár spracoval text, v ktorom často zarážajúcim spôsobom citoval údajné pápežove výroky. Ako však dnes už deväťdesiatpäťročný Scalfaro priznáva, na stretnutie s pápežom si nikdy neberie diktafón a dokonca si ani nepíše poznámky. Pápežova slová zapisuje a cituje z pamäte. Problém spočíva v tom, že zatiaľ čo údajné Františkové slová v Scalfariho podaní dorazia k miliónom čitateľov popredného talianskeho denníka, Vatikánske vysvetlenia sa dostanú len k hŕstke zainteresovaných.

(Job)

https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2019-10/vatikan-dementuje-scalfariho-sokujici-citace.html

Scalfari: „Für Papst Franziskus ist Christus nicht Gott“