Video: Mladíci vo Vatikáne nahádzali pohanské modly Pachamama do Tiberu. V noci Pán povedal Gedeonovi: „Zbúraj Bálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotni Ašeru, ktorá je vedľa neho!“

Sebeobrana: Katolíci zahadzujú modly Pachamama do Tiberu. Nech ich za odvahu Pán Boh požehná, aby boli vzorom pre kardinálov, biskupov, kňazov a veriacich

V pondelok ráno vstúpila skupina odvážnych katolíkov do Santa Maria v kostole Traspontina (poznánka redakcie AZN: Kostol Santa Maria in Traspontina
sa nachádza na Via della Conciliazione pri Vatikáne a spravuje ho komunita karmelitánov), v tesnej blízkosti Vatikánu. Vyčistili sväté miesto od niekoľkých sôch Pachamamy, ktoré tam boli vystavené pre Amazonskú synodu.
Potom prešli niekoľko metrov k slávnemu Ponte Sant’Angelo (Most svätých anjelov) a hodili modly do Tiberu.

Toto dianie zaznamenal YouTube používateľ Michael Del Bufalo (21. októbra, video nižšie).

https://gloria.tv/article/nWQ3JxaqMpwL4ovuXxdkj1r8e

Tu vystrel Pánov anjel koniec palice, ktorú mal v ruke, a dotkol sa mäsa a nekvasených chlebov. I vyšľahol oheň zo skaly a strávil mäso aj nekvasené chleby. A Pánov anjel mu zmizol spred očí.

Teraz Gedeon videl, že to bol Pánov anjel: „Beda mi, Pane, môj Bože – zvolal Gedeon, – „videl som Pánovho anjela z tváre do tváre!“
Ale Pán mu povedal: „Pokoj s tebou! Neboj sa! Nezomrieš!“

Gedeon tam postavil oltár Pánovi a nazval ho Pán je pokoj! Až do dnešného dňa je ešte v abiezerovskej Efre.

V onej noci mu Pán povedal: „Vezmi býka svojho otca, totiž druhého, sedemročného býka, zbúraj Bálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotni Ašeru, ktorá je vedľa neho!
A postav oltár Pánovi, svojmu Bohu, na vrchole pevnosti, tu na bašte, potom vezmi toho druhého býka a obetuj ho ako celopal na dreve Ašery, ktorú zotneš!“

Vzal teda Gedeon desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Pán. Ale pretože sa obával domu svojho otca a ľudí onoho mesta, nechcel to vykonať vo dne, lež urobil to v noci.
Keď mužovia mesta ráno vstali, Bálov oltár bol zbúraný, Ašera vedľa neho zoťatá a druhý býk bol obetovaný ako celopal na postavenom oltári.
Tu si jeden druhému vraveli: „Kto to urobil?“ A po vyšetrovaní a pátraní nakoniec prehlásili: „Gedeon, Joasov syn, to urobil.“
Tu mužovia mesta povedali Joasovi: „Vyveď svojho syna! Musí zomrieť, lebo zbúral Bálov oltár a zoťal Ašeru vedľa neho!“

(Kniha Sudcov 6, 21- 30)